Fred Sherling skal lede uropatruljen
Alle parter er veldig fornøyde med å få Fred Sherling (t.v.) med som leder av uropatruljen. Jarle Jonassen fra Byggmeste, Eirin K. Sund fra LO Rogaland og Harald Minge fra Næringsforeningen.

Fred Sherling skal lede uropatruljen

1. oktober går Fred Sherling i gang med å lede uropatruljen i Rogaland som skal jobbe mot arbeidskriminalitet i regi av næringene, LO Rogaland og Næringsforeningen.
24.august 2019 Av Lars Idar Waage

Fred Sherling er i dag ansatt i politiets A-krimgruppe, gruppen som jobber med arbeidskriminalitet. Han er dermed en av de som har best kjennskap til problemstillinger knyttet til denne type kriminalitet i hele regionen. Nå har han sagt opp sin stilling i politiet for å jobbe enda tettere på næringene.

– Jeg ser en rekke muligheter i stillingen, muligheter jeg ikke har i det offentlige i dag. A-krimgruppen gjør veldig mye bra, men har begrensede muligheter siden vi er en del av det offentlige. I det private næringsliv trenger vi ikke å gjøre ting på samme måte, forklarer Sherling.

Hovedmålet er å jobbe for en seriøs byggenæring med like konkurransevilkår. Uropatruljen tar sikte på både å avdekke arbeidslivskriminalitet og ulovlig byggevirksomhet, og varsle videre om dette. Den skal også jobbe forebyggende og føre statistikk over saker. Det er Næringsforeningens Ressursgruppe for Håndverkere som sammen med LO Rogaland tok initiativet til å etablere en uropatrulje i Rogaland, og samarbeidsavtalen ble signert tidligere i år.

– Denne ansettelsen gjør oss veldig optimistiske med tanke på prosjektets utvikling og måloppnåelse. En bedre person kunne vi ikke fått til denne jobben. Fred Sherling har lenge hatt arbeidskriminalitet som spesialområde i politiet og er en av landets fremste kapasiteter innenfor dette feltet. Vi har fått velge på aller øverste hylle, sier Minge.

Eirin K. Sund i LO Rogaland er helt enig.

– Vi i LO Rogaland er utrolig glade for denne ansettelsen. Vi er rett og slett heldige og det er nesten for godt til å være sant. Vi får både en som er best faglig i tillegg til å være genuint interessert, samtidig som han er kjent i vårt miljø og i næringslivet. Nå håper jeg at enda flere bedrifter henger seg på og støtter opp om uropatruljen, sier Sund.

Rett før sommeren ble det klart at både Rogaland fylkeskommune og Stavanger kommune støtter prosjektet økonomisk. Dermed ble det klart at man kunne gå i gang med prosjektet og ansette en prosjektleder. Nå gleder Jarle Jonassen, som har representert bransjen, seg til å komme i gang. I Næringsforeningens medlemsundersøkelse sier en av tre bedrifter innen bygg og anlegg at de ukentlig taper oppdrag til aktører som ikke har rent mel i posen.

– Arbeidet vi skal gå i gang med er viktig på flere måter. Føst og fremst fordi det vil gi like konkurransevilkår for bedriftene, men også fordi dette vil gjøre det mer attraktivt for unge å bli lærlinger innen håndverkerfagene. I dag sliter vi med å rekruttere nok fordi man blir utkonkurrert av ulovlig arbeidskraft, sier Jonassen.

Dugnad

Uropatruljen vil samarbeide tett med den lokale A-krim gruppen. Erfaringer fra andre regioner viser at dette samarbeidet er viktig for å avdekke arbeidskriminalitet. Prosjektet skal bestå av en styringsgruppe med medlemmer fra både arbeidsgiver- og arbeidstakersiden. I tillegg til offentlige midler, skal prosjektet finansieres med midler fra enkeltbedrifter, enkeltpersoner og leverandører. Bidragsyterne forplikter seg med et fast beløp over tre år for å sikre etableringen av en fast stilling tilknyttet prosjektet. Stillingen organiseres som en stiftelse, og delfinansieres av bransjen selv.

– Nå håper vi andre bedrifter også vil henge seg på for å bli med på spleiselaget. De som vil bli med før Sherling starter 1. oktober kan ta direkte kontakt med meg, forklarer Jonassen.

Harald Minge minner også om spleiselaget dette prosjektet egentlig er.

– Uropatruljen er en skikkelig dugnad etablert av LO, laugene og Næringsforeningen. Både bedrifter, kommuner og fylkeskommune bidrar til finansieringen. Stadig flere ser ut til å henge seg på, og vi ser ikke vekk i fra at prosjektet kan styrkes og bemanningen økes på sikt. Sammen med A-krim er dette et veldig viktig virkemiddel for å bekjempe et svært stort problem for næringslivet. Ifølge A-krim omsetter useriøse selskaper for mellom to og tre milliarder kroner i Rogaland og mange håndverkere har nærmest gitt opp privatmarkedet, sier Minge.

Hovedpersonen selv synes nettopp denne dugnaden er viktig for at prosjektet skal lykkes.

– For meg er det spennende at alle parter i næringslivet tar utfordringen på alvor og gjør noe med det istedenfor å rope på det offentlige. Her tar man ansvar på tvers. Det liker jeg, sier Sherling.

 

Er ditt firma interessert i å bidra til uropatruljen så kan dere ta kontakt med Jarle Jonassen på epost, eller telefon 478 88 990

 

Andre liknende nyheter

Større bosspann – mer energi

Da jeg vokste opp i Bergen på 1960-tallet, var bosspannene mye mindre. Vi hadde mindre, og vi kastet mindre. Kildesortering var ikke oppfunnet. Alt gi…

Bærekraft – god business

Det går en linje fra toppen av FN-bygningen på Manhattan til bunnlinjen på Forus eller Forsand. Uansett stor eller liten virksomhet: Integrert bærekra…

1,5 millioner kroner til uropatrulje

LO Rogaland og Næringsforeningen gikk tidligere i år sammen om å opprette en uroatrulje. Fylkesutvalget vedtok i dag å støtte prosjektet med 500.000 k…

© Næringsforeningen 2019-2020 Sidekart Personvern og vilkår for bruk
Umbraco CMS fra MarkedsPartner