Har kuttet 3 milliarder i Rogfast

Har kuttet 3 milliarder i Rogfast

Prosjektleder Gunnar Eiterjord mener utgiftene til Rogfast kan reduseres med 3 milliarder kroner, og at arbeidet med den undersjøiske tunnelen kan komme i gang i løpet av året om alt går etter planen.
09.januar 2020 Av Ståle Frafjord

– Vi i prosjektet har jobbet ut en kuttliste som dokumenterer - slik vi ser det - mulige kutt på nærmere 3 milliarder kroner. Med dette mener vi at vi skal holde oss innenfor den opprinnelige kostnadsrammen, sier Eiterjord.

Eiterjord har ledet utbyggingen av Ryfast og Eiganestunnelen og overtok som prosjektleder for Rogfast før jul. I fjor ble det full stans i det allerede påbegynte prosjektet da vegvesenet mente at anbudet med å bygge tunellen til Kvitsøy ble 1 milliard dyrere enn forventet.

Kuttlisten skal nå vurderes internt i Statens vegvesen, både i utbyggingsdivisjonen og med Vegdirektoratet, og også i sammenheng med det materialet som er utarbeidet av eksterne konsulenter på oppdrag fra Vegdirektoratet.
– Med bakgrunn i dette ønsker vi ikke å kommentere detaljer i kuttene før den interne prosessen i Statens vegvesen er ferdig. Vi håper på en utlysning av første forberedende Kvitsøy-kontrakt i løpet av vinteren, men det avhenger både av prosessen vi nå er inne i og også om denne vil tilsi behov for ny politisk behandling, sier Eiterjord.Ikke i tvil


Det er fra flere hold det siste året skapt usikkerhet om prosjektet i det hele tatt blir realisert. Eiterjord er ikke i tvil. 


– Først og fremst fordi prosjekter som er fornuftige, blir realisert. Vi hadde noen dager i desember der E39 var stengt på grunn av været. Det ville vært helt utenkelig at E18 mellom Sandvika og Oslo, eller E6 mellom Hamar og Oslo, ville blitt stengt. En slik begrensning i et så viktig transportsystem vil ikke bli akseptert. Det gjenspeiler seg også i de samfunnsøkonomiske beregningene som er foretatt. Det er et solid flertall på Stortinget som vil realisere Rogfast. Fortsatt ferjedrift over Boknafjorden vil innebære to ting: En ekstrem oppgradering av ferjetilbudet, men også et tosifret milliardbeløp på å oppgradere Rennfast-tunnelene for å oppfylle de gjeldende kravene i EUs tunneldirektiv, sier Eiterjord. 


Han sier absolutt tidligste tidspunkt for å starte bygging vil være høsten 2020.


 

Gledelig

- Dette er veldig gode nyheter for fylket og regionen om vi nå for dette viktige prosjektet tilbake «på sporet», og det er også gledelig om en har klart å spare inn opp imot 3 milliarder kroner, sier næringspolitisk leder i Næringsforeningen, Tormod Andreassen.

Han mener det innebærer at prosjektet ikke trenger en ny og forsinkende runde i Stortinget om kostnadsramme, og at bompengesatsene ikke blir høyere enn nødvendig.

– Det er viktig at vi opererer med «godt nok» løsninger, snarere enn Rolls Royce. Fremdriften i prosjektet og ingen flere utsettelser er svært viktig for næringslivet og regionen. Vi snakker tross alt om det mest samfunnsøkonomiske prosjektet i gjeldende Nasjonal Transportplan. Til de som fortsatt vil ha fergedrift, må det være lov å minne om at samme hvor mange ferger eller hvor autonome de enn er, så er det ingen av de som går når det blåser mer enn stiv kuling.

 

Andre liknende nyheter

Nasjonal konferanse om havbruk til havs

Alt ligger til rette for at Norge kan bli verdens ledende innen havbruk til havs, idet vi har en formidabel kystlinje tilrettelagt for oppdrett og ver…

Et nytt industrieventyr på Forus

Beyonder har utviklet sin egen, fremtidsrettede og bærekraftige battericelleteknologi. Nå skal de erobre verden med batterier basert på sagflis og san…

Forventer vekst i flytrafikken

Bedriftene i vår region forventer en vekst i både innenlands og utenlands flytrafikk i 2021 sammenlignet med i år, viser en undersøkelse gjort i samar…

© Næringsforeningen 2019-2020 Sidekart Personvern og vilkår for bruk
Umbraco CMS fra MarkedsPartner