Har tatt USA med storm
Tomax sin boreteknologi har slått an ute i den store verden, der USA og Midt-Østen er de store markedene. Salgssjef Jøran Austbø og administrerende direktør Håkon Skjelvik er svært fornøyd med utviklingen.

Har tatt USA med storm

Oljenedturen ga flere selskaper noen tøffe år. For boreteknologiselskapet Tomax ga det etter en tung tid et nytt marked som igjen har gitt enorm vekst.
31.mai 2019 Av Lars Idar Waage

Midt i rommet står en avlang sylinderformet sak, hovedsakelig laget av metall, på en tralle. For uinvidde kunne det vært nærmest hva som helst, men dette er høyteknologisk boreutstyr utviklet og produsert i Stavanger-regionen. Siden oppstarten i 2005 har Tomax levert utstyr som effektiviserer boring med stor suksess, men i 2015 forsvant store deler av markedet til Tomax, som først og fremst var offshorebasert. Kontraktene på en rekke rigger ble sagt opp, og flere oppdrag i Afrika ble kansellert. 30 prosent ned i omsetning til tross for at bedriften leverer utstyr som effektiviserer boringen, og dermed sparer oljeselskapene for penger.

– Man skulle kanskje tro at det var gunstig for oss, men vi merket godt nedturen vi også. Vi hadde ikke vært så interessert i landboring da prisene var lavere, spesielt i USA, forklarer administrerende direktør, Håkon Skjelvik.

Økt kapasitet

I USA borer de tøffere enn i Nordsjøen, noe som krever sitt av utstyret som leveres. Selskapet måtte gjøre nye oppgraderinger og forbedringer av produktet Anti Stick-slip Tool (AST). Men disse oppgraderingene gjorde at markedet i USA åpnet seg opp og nå står for to tredjedeler av omsetningen.

– Det var over 2000 rigger på det meste i USA, mens det plutselig sto 500-600 igjen midt under krisen. Det er likevel mange rigger og utstyret fikk den oppgraderingen som var nødvendig for å fungere optimalt. Vi brukte dermed nedgangstidene på å satse på et nytt marked, forklarer Skjelvik.

Marginene har vært langt lavere i USA, spesielt for landboring. Derfor har fokuset mer vært på effektivtet hos amerikanerene, gjerne i motsetning til i Norge.

– Norske selskaper har kanskje vært litt for opptatt av kostnadsreduksjoner fremfor å utvikle mer effektiv teknologi for å spare penger. I det amerikanske markedet har små marginer gjort at de ser positivt på hvert eneste effektiviseringstilak, sier han.

Markedet betyr i all hovedsak Permian, Texas som igjen er halve det amerikanske markedet. For ti år siden var det motsatt, og Norge sto for 90 prosent av omsetningen. Veksten i USA kunne vært enda kraftigere om de hadde klart å bygge opp kapasiteten raskere.

– Noen oppdrag har vi sagt nei til, fordi de er for langt borte fra der vi primært driver i USA. Vi har ikke hatt kapasitet, sier salgssjef Jøran Austbø.

Nå er imidlertid kapasiteten på vei opp med ny verkstedhall, nytt maskineri og flere nyansettelser.

 

Over 40 land

All produktutvkling og produksjon foregår lokalt. Ingeniørene sitter på Sola-delen av Forus, mens Årdal Maskinering på Nærbø produserer. For Tomax er det ikke aktuelt å flytte produksjonen utenlands, som andre har gjort.

– Erfaringene våre er at Årdal Maskinering både er konkurransedyktige og veldig flinke. I tillegg er de mye bedre på levering, sier Skjelvik.

Nå har Tomax kontorer på på åtte steder rundt om i verden, mens produktene er på enda flere lokasjoner.

– Vi regner med at det afrikanske markedet tar seg opp igjen, selv om det er ganske dødt nå. Vi har opprettet et salgskontor i Sør-Afrika og har oppdrag i Ghana og Kongo, sier Skjelvik.

For dypvannsrigger og Afrika var et stort marked før oljeprisfallet i 2015. Da var selskapet  representert i land som Mosambik, Tanzania, Angola, Elfenbenskysten og Egypt. Totalt har bedriften hatt oppdrag i over 40 land, noe som betyr at de har vært tilstede i de fleste land som driver med boring. Tidligere hadde de eget selskap i Brasil, de har levert til Indonesia for første gang, men venter fortsatt på Kina.

– Kina er et spennende marked med en del aktivitet, men det er også risikabelt. Alle sier at produktet vårt vil bli kopiert ganske kjapt. Vi har faktisk sett produktet vårt på nettstedet Alibaba. Og de var rimeligere enn oss, sier Austbø og smiler.


Tilpasninger

Produktet AST har vakt internasjonal oppsikt og i oktober 2018 mottok de World Oil Technology Award i kategorien Best Drilling Technology. Få norske har mottatt priser i denne konkurransen.

– Nordsjøen var drivende på teknologi på 80-tallet, spesielt på boreteknologi. Nå er det i Midt-Vesten de er ledende på denne teknologien. De kan vise oss produkter vi ikke har sett her hjemme, sier Austbø.

Tomax sitt AST har gått gjennom en rekke oppgraderinger, og for å tilpasses amerikanske forhold, måtte de gjøre en del tilpasninger. I USA borer man blant annet med krappere kurve, altså mindre vinkel, noe som gjør at alt utstyr blir bøyd mer.

– Dersom utstyret ikke er tilpasset dette, vil man støte på problemer. Men vi har løst oppgavene, og kundene er fornøyde. Professorer i Eindhoven har også gjort modelleringer med vårt utstyr som gir de samme resultatene som våre erfaringer viser. Dermed har vi både en vitenskapelig og empirisk dokumentasjon på resultatene, sier salgslederen.

 

Gode fremtidsutsikter

Produktet som står midt i rommet mellom alle kontorene er Tomax´nyeste produkt, men det er ikke kommersialisert enda. Det trange markedet de siste årene har gjort det vanskeligere å nå gjennom med nye effektive verktøy, samtidig som de håper det skal ta seg opp igjen innen kort tid.

– Akkurat nå har vi to produkter som vi ønsker å få inn på markedet. Begge er for å øke effektiviteten ved boring, men knyttet til ulike problemstillinger, forklarer Skjelvik.

Foruten nye produkter ønsker de å styrke seg i både USA og Midt-Østen, samt være parat dersom det skulle skje en utvikling i Afrika. Det kan skje innen rimelig tid.

– Det er noen tendenser i det afrikanske markedet, men vi er i en gunstig posisjon dersom det skulle ta seg virkelig opp. Uansett er det i USA og Midt-Østen det både bores flest brønner og flest meter. Det er der de store markedene er, sier Austbø.

Og det er liten tvil om at USA har gitt bedriften en solide resultater. Rekordåret 2018 endte med 214 millioner i omsetning, og tallene fra årets første kvartal overgår selv rekordåret.

– Vi ligger 50 prosent over første kvartal sammenlignet med i fjor. Det er fantastiske tall, sier han.

Andre liknende nyheter

Større bosspann – mer energi

Da jeg vokste opp i Bergen på 1960-tallet, var bosspannene mye mindre. Vi hadde mindre, og vi kastet mindre. Kildesortering var ikke oppfunnet. Alt gi…

Bærekraft – god business

Det går en linje fra toppen av FN-bygningen på Manhattan til bunnlinjen på Forus eller Forsand. Uansett stor eller liten virksomhet: Integrert bærekra…

1,5 millioner kroner til uropatrulje

LO Rogaland og Næringsforeningen gikk tidligere i år sammen om å opprette en uroatrulje. Fylkesutvalget vedtok i dag å støtte prosjektet med 500.000 k…

© Næringsforeningen 2019-2020 Sidekart Personvern og vilkår for bruk
Umbraco CMS fra MarkedsPartner