Hydrogen-anlegg kan oppskaleres
Næringsminister Jan Christian Vestre (Ap) åpnet det nye hydrogenanlegget på Eigerøy forrige uke. Her sammen med direktør i Hydrogen Solutions, Thor W. Hagen. Foto: Sem Hadland

Hydrogen-anlegg kan oppskaleres

Det nyåpnede hydrogenanlegget på Eigerøy gir muligheter i Egersund. Anlegget kan også oppskaleres flere ganger. Dette må til for at det skjer.
12.februar 2024 Arne Birkemo

Den 8. februar åpnet næringsminister Jan Christian Vestre (Ap) offisielt det nye hydrogenanlegget på Eigerøy i Egersund.

– En stor dag for Egersund, Rogaland og verden, sa Vestre under åpningen.

Hydrogen-markedet i dag står i en såkalt høna og egget-problemstilling. Det er ennå ikke så mange som etterspør det – så hvorfor skal man produsere? Det sa næringsministeren under åpningstalen, og la fort til:

– Vi forventer også at etterspørselen etter hydrogen vil øke fremover, så det er flott at vi nå er i gang.

Det er ikke veldig mange hydrogenanlegg i Norge. Anlegget til Dalane Hydrogen vil bli det første anlegget i Rogaland som vil produsere grønt hydrogen via elektrisitet som er hundre prosent fornybart.

 

Fornøyd ordfører

Ordfører i Eigersund kommune, Anja Hovland, gleder seg over det nye anlegget, og mulighetene hydrogen byr på.

– Egersund er allerede en av Norges største fiskerihavner og vi har også en omfattende aktivitet i den maritime sektoren. Med denne satsningen kan vi styrke posisjonen til Egersund havn ytterligere ved å skape nye muligheter og økt aktivitet og legge til rette for at Egersund på sikt blir et knutepunkt for satsning på hydrogen som alternativt drivstoff i skipsfarten.

Ordføreren tror markedet for grønt hydrogen er i vekst, og tror anlegget vil skape positive synergier på tvers av næringer.

– Det ser vi allerede effekten av og det er planer om næringsetableringer på Kaupanes som vil bidra til sirkulær økonomi og bærekraftig produksjon på høyt nivå, sier Hovland.

 

Næringsforeningen:– Bare begynnelsen

Næringsforeningens Aud Torunn Tronerud er prosjektleder for Dalane. Hun mener Egersund er i ferd med å skape historie.

– Dette er bare begynnelsen på noe stort og viktig. Her ligger det unike muligheter frem i tid. Fabrikken er bygget på en slik måte at hydrogenproduksjonen kan oppskaleres fra 1 megawatt i dag til 6 megawatt, forteller Tronerud.

Anlegget på Kaupanes utenfor Egersund skal produsere 388 kilogram hydrogen i døgnet, 140 tonn i året ved full drift.

 

Oppskalere?

Administrerende direktør i Dalane Energi. Idar Sønstabø, sier til Næringsforeningen at det er stor interesse rundt hydrogen, og hvordan hydrogen kan brukes.

– Her er det mange muligheter, og jeg vil tro at dette vil materialisere seg etter hvert framover, sier Sønstabø.

Direktøren forklarer hvordan skaleringen kan foregå:

– Vi har startet i ganske liten skala med et 1 megawatt. Det neste trinnet er å enten bygge ut med flere 1 megawattanlegg i serie, eller gå til neste trinn som er et 6 megawatt. Det vil si at vi da er oppe i totalt 7 megawatt.

– Vi jobber mye med å sikre avtak på hydrogen, og dette vil være en betingelse for investeringsbeslutning. Vi trenger brukere av hydrogen og har spilt inn til næringsminister Vestre om at myndighetene må bruke regelverket i offentlige innkjøpsordninger til å kreve utslippsfrie løsninger som er teknologinøytrale. Da kan vi tilby hydrogen som alternativ til batteri løsninger, forteller Sønstabø.

– Vi har søkt støtte gjennom Hydrogenbanken, som er en støtteordning gjennom EU, der det gis støtte direkte på produsert volum i euro/kg. Dette tror vi er en god støtteordning siden det betinger at anlegget må bygges og levere hydrogen for å utløse støtte, legger han til.

Sønstabø opplever økende interesse, og dersom alt går veien, planlegges det for investeringsbeslutning for 6 megawatt-anlegg i årsskiftet 2024/2025.

Hydrogenanlegget har fått støtte gjennom EU-prosjektet Robinson, som handler om å gi øysamfunn til å bli mindre avhengig av fossil energi.

Anlegget drives av Dalane Hydrogen, som igjen eies av Dalane Energi, Eigersund Næring og Havn og Hydrogen Solutions.

 

Andre liknende nyheter

SOMMERPRATEN: Eirik Bjørnø

Dersom Eirik Bjørnø ikke var daglig leder i Viking, kunne han gjerne tenkt seg å spille venstrekant i mørkeblått.

SOMMERPRATEN: Leif Johan Sevland

Dette hadde ONS-generalen gjort dersom han fikk være næringsminister for en dag.

SOMMERPRATEN: Børre Lobekk

Nordic Steel-sjefen disker opp en god og ærlig kjøttrett, med kjøtt fra min gode kompis Reidar, når han skal imponere som vert.

© Næringsforeningen 2019-2024 Sidekart Personvern og vilkår for bruk
Umbraco CMS fra MarkedsPartner