I tre av fire saker er blokkene enige
Debatt i formannskapet i Stavanger. I mer enn sju av ti saker det stemmes over i formannskapet, er voteringen enstemmig. Foto: Henrik Moksnes/Bitmap

I tre av fire saker er blokkene enige

I 83 prosent av sakene som politikerne voterer over i Stavanger bystyre, er Arbeiderpartiet og Høyre enige. Selv SV og Rødt er med å sikre flertall i tre av fire saker. Så hvorfor er man så opptatt av at kommunevalget i Stavanger er et valg mellom to ulike blokker?
26.april 2019 Av Ståle Frafjord Foto: Henrik Moksnes/Bitmap

Høstens kommune- og fylkestingsvalg nærmer seg. Allerede nå forventes det at valget vil stå mellom to blokker – en blå og en rød.
På begge sider legges det til grunn at det faktisk er store forskjeller mellom posisjonen og opposisjonen i Stavanger-politikken i dag, men i realiteten er det relativt liten uenighet i Stavanger-politikken - både mellom de store partiene Arbeiderpartiet og Høyre og mellom den såkalte røde og blå blokken. Det viser en gjennomgang av samtlige voteringssaker de siste femten månedene i bystyret, og siden i fjor høst i formannskapet.


LES OGSÅ: Dette mener de om næringspolitikk og Valget 2019: – Friskere i Stavanger


Materialet

Rosenkilden har sett på hvordan de ulike partiene har stemt i totalt 222 voteringssaker i bystyret og formannskapet i Stavanger. Sakene vi har gjennomgått er saker partiene har behandlet og votert over i bystyret siden 1. januar 2018 og i formannskapet fra august 2018 og frem til i dag.

I løpet av de siste 15 månedene har bystyret votert over 120 saker, og en gjennomgang av voteringene viser at i 91 av disse sakene var voteringen enstemmig. Enten fullt og helt (60 saker) eller i form av enstemmighet i hovedsak/innstilling og enstemmighet eller delt votering hvor man har fremmet tilleggsforslag/endringsforslag (31 saker).

 

Små blokker
I kun 14 av 120 saker fulgte voteringene blokkene - posisjon/opposisjon. I 15 av 120 saker gikk voteringen på tvers av blokkene. Eksempelvis sto Frp alene i noen saker, Ap stemte sammen med bl. a Høyre i andre, Ap og SV voterte forskjellig i flere saker, og representanter innad i samme parti stemte ulikt.

I ni av de 15 sakene der voteringene verken var enstemmig eller gitt på tvers av blokkene, stemte Arbeiderpartiet sammen med Høyre. I seks av sakene stemte Arbeiderpartiet og SV forskjellig. Det skjedde i en sak knyttet til Greater Stavanger, en arealsak, Sola Arena, insentiver for studenter, en reguleringsplan og en detaljreguleringssak.

Med andre ord: Gjennomgangen av bystyresakene viser at 75 prosent av voteringene var enstemmig, i over 83 prosent av sakene stemte Arbeiderpartiet og Høyre sammen og i bare 12 prosent av sakene fulgte voteringen blokkene.

 

Ikke noe mønster

Når man ser nærmere på de totalt 14 sakene voteringene har fulgt blokkene blå/rød, eller posisjon/opposisjon er det vanskelig å finne et mønster: Fem av disse er reguleringssaker (områderegulering Hinna, detaljregulering Solborg Folkehøyskole, detaljregulering Madlamark, områderegulering Madlamark-Revheim, detaljregulering Kullimportkaien), to saker er knyttet til Stavanger Forum, tre saker til prosedyrer/prosesser (honorar, årsrapport og årsregnskap, en omhandlet formannskapets reglement, en sak til utleie av areal på Eiganes skole, en sak til salg av utenriksterminalen, en sak til lokalisering ny brannstasjon pluss de ulike blokkenes alternative forslag til budsjett.

Mønsteret er det samme om man tar for seg sakene i formannskapet. Her dreier seg om totalt 102 voteringssaker siden i fjor sommer. I formannskapet har man også en del bevillingsaker som ofte slår ut i at Frp står alene under voteringen. Likevel viser tallene at 73 av 102 saker er avgjort enstemmig (72 prosent mot 75 prosent i bystyret) og at kun 10 av 102 saker er votert ut i fra blokken man tilhører (cirka 10 prosent mot 12 prosent i bystyret).

 

Andre liknende nyheter

Større bosspann – mer energi

Da jeg vokste opp i Bergen på 1960-tallet, var bosspannene mye mindre. Vi hadde mindre, og vi kastet mindre. Kildesortering var ikke oppfunnet. Alt gi…

Bærekraft – god business

Det går en linje fra toppen av FN-bygningen på Manhattan til bunnlinjen på Forus eller Forsand. Uansett stor eller liten virksomhet: Integrert bærekra…

1,5 millioner kroner til uropatrulje

LO Rogaland og Næringsforeningen gikk tidligere i år sammen om å opprette en uroatrulje. Fylkesutvalget vedtok i dag å støtte prosjektet med 500.000 k…

© Næringsforeningen 2019-2020 Sidekart Personvern og vilkår for bruk
Umbraco CMS fra MarkedsPartner