Innfører strenge regler for ansatte

Innfører strenge regler for ansatte

Stavanger kommune innfører fra i dag langt strengere regler for egne ansatte på grunn av corona-viruset.
12.mars 2020 Av Ståle Frafjord
Det betyr i praksis: 
Stopp i tjenestereiser
Ingen samlinger med mer enn 30 deltakere
Ansatte pålegges å ikke reise til smitteutsatte områder
Ansatte pålegges å informere leder om utenlandsreiser
Ansatte kan pålegges endring av ferie
Bruk av hjemmekontor og fleksitid
Dette gjøres både for forebygge og begrense smitte, beskytte sårbare grupper og opprettholde nødvendig kapasitet i lovpålagte og kritiske tjenester.
Samtidig varsler kommunen også om at endringer i restriksjonene vil kunne skje med kort varsel. 

Reiser
Fra og med i dag og inntil videre stanses alle tjenestereiser eller reiser i regi av Stavanger kommune, som ikke er lovpålagte eller strengt nødvendige. Dette innebærer at reiser som er bestilt må avbestilles.
Eksempler på reiser som ikke er lovpålagte eller strengt nødvendige er kurs, konferanser, studiebesøk, møter med eksterne etc. 
Det oppfordres til alternativer som webinar, skype og videomøter. Reiser som må gjennomføres skal godkjennes av leders 

Møter
Alle arrangementer, samlinger, møter o.l. skal benytte rom som gjør at avstand på én meter mellom deltakerne kan overholdes. Det skal maksimalt være 30 ansatte til stede i samme rom.
Det oppfordres til alternativer, som å dele opp møter i flere bolker eller arrangere webinar, skype, videomøter eller lignende.
Ansatte skal utvise strengt skjønn når det gjelder å motta delegasjoner og andre besøk.

Kantiner og pauserom
Spisepausene legges til ulike tider på arbeidsdagen slik at avstandsregelen på én meter kan overholdes. Ansatte skal følge gjeldende hygieneregler.
Det vil bli utarbeidet ytterligere praktiske råd og veiledninger.  

I regi av Stavanger kommune
Det skal ikke gjennomføres arrangementer, samlinger, møter og lignende med mer enn 30 deltakere til stede i samme rom, med mindre de er lovpålagte.
Øvrige arrangementer med færre deltakere skal vurderes strengt i forhold til behov for gjennomføring.
For alle arrangementer, samlinger, møter m.m. skal det være én meter mellom deltakerne.

Reiser i privat regi
For reiser i privat regi pålegges ansatte å ikke å reise til områder med utbredt spredning av covid-19 viruset .
Arbeidsgiver vil kunne bestride retten til sykepenger dersom ansatte ikke følger dette pålegget. 
Ansatte som skal reise skal sette seg godt inn i situasjonen på reisemålet når det gjelder covid-19, samt forholde seg til de nasjonale retningslinjene fra Folkehelseinstituttet og Utenriksdepartementet. Det er også viktig å kjenne til Folkehelseinstituttets råd etter reisen.
Ansatte pålegges å informere leder om utenlandsreiser som skal gjennomføres før 30.04.2020. 

Endring av ferie 
Der det er nødvendig kan arbeidsgiver endre ferie etter ferieloven § 6 pkt. 3. For at dette skal kunne gjøres må følgende vilkår være innfridd:
1. Det må være nødvendig på grunn av uforutsette hendelser
2. Den avtalte ferieavviklingen vil medføre vesentlige driftsproblemer
3. Det kan ikke skaffes stedfortreder 
Vilkårene for endring av allerede fastsatt ferie er strenge, og det må foretas en konkret vurdering av om vilkårene er oppfylt i hver enkelt situasjon. Denne muligheten er aktuell overfor helse- og nøkkelpersonell der arbeidskraften behøves på arbeidsstedet, eller at det er problematisk med 14 dagers karantene og eventuelt etterfølgende sykefravær. Før det er aktuelt å anvende denne bestemmelsen bør det forsøkes å oppnå minnelig ordning med den ansatte. 

 
Hjemmekontor 
Stavanger kommune oppfordrer til bruk av hjemmekontor, fleksibel arbeidstid eller en kombinasjon av begge, der arbeidsoppgavene tillater dette. Nærmeste leder må vurdere, organisere og fordele bruken av hjemmekontor og fleksibel arbeidstid. Disse alternative løsningene må vurderes opp mot behovet for fysisk tilstedeværelse på arbeidsplassen.  
Ansatte som har tilgang på bærbar pc eller telefon fra arbeidsgiver, skal ta disse med seg hjem etter endt arbeidsdag, slik at de kan jobbe hjemmefra på kort varsel.
Ansatte som har økt risiko for alvorlig forløp av covid-19, oppfordres til å informere leder om dette slik at arbeidsgiver kan tilrettelegge for dette.
Ansatte med symptomer på luftveisinfeksjon, som ikke er strengt nødvendige å holde på arbeid for å opprettholde lovpålagt og forsvarlig tjenesteproduksjon, bør holde seg hjemme og arbeide hjemmefra, dersom det er mulig. Nærmeste leder skal varsles.

Andre liknende nyheter

Tar alle forholdsregler

Næringsforeningen tar alle forholdsregler før årets konferansehøst og samarbeider tett med helsemyndighetene. Hold deg hjemme selv om du bare har lett…

Et ONS utenom det vanlige

Selv om ONS 2020 ikke blir som planlagt, legger man opp til daglige digitale innslag i ONS sine kanaler som vil gi ulike perspektiver på energi. Det b…

Toppsjef med lokale røtter

I 23 år har Anders Opedal arbeidet sammenhengende i Equinor. I november overtar 52-åringen fra Sauda som toppsjef i selskapet etter Eldar Sætre.

© Næringsforeningen 2019-2020 Sidekart Personvern og vilkår for bruk
Umbraco CMS fra MarkedsPartner