Kampen om de grønne hodene drar seg til
Eirik Øsebak (bak til høyre) og KPMG Stavanger har utført en lederundersøkelse som blant annet viser at konkurransen om de skarpe, grønne hodene vil bli enda tøffere i tiden som kommer. Bjørg Tomlin (Upheads) og Thomas Vang (NorSea Logistics) er bland dem som har bidratt i studien. Foto: Marius Johnsen

Kampen om de grønne hodene drar seg til

Det grønne skiftet setter nå for alvor sitt preg på HR-arbeidet i lokale bedrifter. Dette er en av hovedkonklusjonene i en fersk ledelsesstudie gjennomført av KPMG Stavanger.
10.februar 2022 Av Frode Berge

Revisjons- og rådgivningsselskapet KPMG har nylig gjennomført en studie blant 20 ledere i et bredt utvalg av bedrifter og virksomheter i Stavanger-regionen.

Studien er basert på dybdeintervjuer, der lokale bedriftsledere forteller hvordan de opplever vekstbildet fremover. Sentrale tema har inkludert: Pandemiens påvirkning på fokus og prioriteringer, vurderinger av trusselbildet, og vurderinger av mulighetene framover.

Partner og leder av KPMG Stavanger, Eirik Øsebak, rapporterer om stort utbytte av intervjuene.

  • Gjennom samtalene har vi fått en dypere forståelse av kraften og viljen til endring som gjør seg gjeldende blant lokale ledere, sier Øsebak.

Lederen for KPMG Stavanger rapporterer om følgende hovedkonklusjoner fra de 20 intervjuene:

  • Pandemien har vært en katalysator for at næringslivet tar i bruk teknologi for intern og ekstern kommunikasjon på en smartere måte.
  • Nå er fokuset i ferd med å endre seg fra kortsiktig pandemiberedskap, til å gripe forretningsmulighetene som ligger foran oss.
  • De effektivitetsgevinstene knyttet til kommunikasjon og samhandling som pandemien har bidratt til, må tas med videre. Styrefarten i omstillingsarbeidet må være høy.
  • Interessen for det mulighetsrommet som det grønne skiftet skaper, er høy. Det å sikre den riktige, grønne kompetansen er, og blir, en svært viktig oppgave.

  • Studien bekrefter og forsterker bildet av behovet for et tydelig søkelys på bærekraft når bedriftene skal rekruttere nye medarbeidere. De må rett og slett kunne tilby en «sense of purpose» på en troverdig måte, sier Øsebak.


Nye krav
Daglig leder Thomas Vang i NorSea Logistics og daglig leder i Bjørg Tomlin i Upheads, har begge deltatt i studien, og kan skrive under på konklusjonene. De har en sterk føling med endringene i forventninger blant unge mennesker som er på vei inn i arbeidslivet.

  • Dagens skarpe, nyutdannede hoder motiveres av andre faktorer enn før. De vil jobbe i en bedrift som tar bærekraft på alvor, og der de føler at de bidrar til Det grønne skiftet. I tillegg er de opptatt av frihet i utførelsen av arbeidet, og å få utløp for skapergleden. Dette er markante endringer som arbeidsgiverne må forholde seg til hvis de skal tiltrekke seg den riktige kompetansen framover, sier Vang.

Han poengterer at mange bedrifter i regionen nå står foran generasjonsskifter.

  • Dette betyr at mange nye ledere er på vei inn. Disse må rett og slett endre «mindset» i takt med endringene i forventningene de er omgitt av. Tidligere var det de nyutdannede som måtte selge seg inn til arbeidsgiverne, nå er det i ferd med å bli motsatt, sier Thomas Vang.


Tøff konkurranse innen IT
Som daglig leder av IT-selskapet Upheads, befinner Bjørg Tomlin seg i en ganske annen bransje enn Norsea Logistics. Hun opplever imidlertid mye av den samme virkeligheten som næringslivet ellers.

  • Etterspørselen etter IT-kompetanse er stor, og konkurransen om de nyutdannede er beintøff. I tillegg til et stadig sterkere underliggende behov for å bidra til grønn omstilling, stilles det ganske andre krav til arbeidsbetingelser og miljø. Mens det tidligere var mye søkelys på lønn og faste strukturer for rapportering, er det nå langt viktigere med frihet og variasjon, sier Tomlin.

Hun understreker at dette skaper behov for mer kreativ tilrettelegging på arbeidsplassen.

  • For det første forventer nye medarbeidere tett faglig oppfølging, noe som påkaller behov for tiltak som strukturert internopplæring og fadderordninger. Når det gjelder kreative tiltak er det i Upheads stor interesse for gaming blant den yngste delen av arbeidsstokken. Vi har hatt LAN-arrangementer for de ansatte, avholdt i kontorlokalene våre. Dette ville vært relativt utenkelig for få år siden, men har ette har en kjempesuksess, forteller Bjørg Tomlin.

Arbeidsmarkedet i regionen er i ferd med å stramme seg til. Behovet for nytt «mindset» og kreativitet blant arbeidsgiverne blir neppe mindre i tiden som kommer!

Andre liknende nyheter

Regjeringen svikter næringslivet

Ta en kikk på denne plakaten og sjekk utviklingen av strømprisene! Trykkeriet Kai Hansen er en helt vanlig bedrift på Forus som har investert i nytt u…

Personlig vinn-vinn

Gjensidig læring, hvor du får mulighet til å utvikle deg personlig og faglig utenfor jobb. Tverrfaglig, på tvers av bransje, samtidig som du utvider n…

Arkaden – en del av Merkevaren Stavanger

Arkaden har vært en del av bybildet i Stavanger siden 1988. Nå kaster det veletablerte kjøpesenteret seg på i dugnaden for å utvikle Merkevaren Stavan…

© Næringsforeningen 2019-2022 Sidekart Personvern og vilkår for bruk
Umbraco CMS fra MarkedsPartner