Keep calm and carry on, eller …? 
Kronikk

Keep calm and carry on, eller …? 

Det berømte slagordet oppsto i 1939 i inngangen til 2. verdenskrig. Kan vi lære noe av det?
28.september 2020 Av Terje Eide, rådgiver og partner i Markedsføringshuset

Britiske myndigheter forsto at moralen til det engelske folk måtte styrkes og laget en kampanje der «Keep calm and carry on» var ett av tre budskap. Kong Georgs den sjette sin krone var det eneste grafiske elementet, en spesiell og vakker typografi som ikke lett kunne kopieres ble brukt og kampanjen ble kun trykket i to farger 

«Keep calm and carry on» er i ettertiden assosiert med det engelske folket sitt mot og standhaftighet og Churchill sitt lederskap. Hold ut, dette skal vi gjennom sammen er det underliggende budskapet.  

Er det noe å lære for oss der vi står nå? Bør vi også beholde roen og fortsette med det vi holdt på med? 

 

Behov for annet 
Mot og standhaftighet er unektelig gode kvaliteter, men dersom vi tar dagens situasjon innover oss med næringslivsbriller på er det mye som tyder på at det er behov for noe annet enn det vi gjorde i vår. I helt nye landskap har gamle kart og gammel kunnskap mindre verdi. Her vi står nå har ingen av oss vært før. 

Mange bransjer erkjenner gradvis at de møter en hverdag hvor behov, kjøperadferd og etterspørsel er endret. Det som skapte konkurransestyrke i februar, treffer ikke lenger like presist. Kunnskap om hvordan forandringene kommer til å påvirke behov og etterspørsel kan for mange bli en nøkkel for overlevelse. Dersom man skal velge ett tidspunkt for å styre videre basert på gammel kunnskap er det ikke nå. Vi kommer ikke tilbake til «det normale».  

 

Raske løsninger 
De finansielle realitetene skapt av lav oljepris og koronadrevet etterspørselsstopp er brutale og krever raske løsninger. Uten penger inn hjelper det ikke å ha vært dyktig før. På veien tilbake til ny normalitet vil statlige «finansielle respiratorer» og kriselån hjelpe et stykke på vei, men det er ikke Svaret, ikke engang i nærheten.  

Digitalisering har lenge vært en drivkraft for endret kjøperadferd. Covid-19 har akselerert både utvikling av nye løsninger og måten vi oppfører oss som kunder. Digitalisering har gjennomgripende konsekvenser. En av dem er på kundelojalitet. Old-school modellen med personlige relasjoner som bindemiddel svekkes i takt med at digitale løsninger skaper verdi for kundene. Hvem er vel lojale mot algoritmer? Det er å så fall kun til noen lager en enda bedre algoritme.  

 

Krevende 
Det er ingen raske løsninger. Dette blir krevende. Jeg tror at nye kart for kunde og markedsinnsikt bli en del av løsningen. Det å skaffe seg oppdatert innsikt vil gi avkastning i form av riktige veivalg og prioriteringer. Det som ligger fast, er betydningen av å forstå kundens behov. Behovsinnsikt har siden tidenes morgen dannet grunnlaget for å utvikle både løsninger og levedyktige forretningsmodeller. Slik vil det fortsatt være. 

 

Nå spør ansatte og ledere i mange organisasjoner om hva den nye situasjonen vil bety for dem. Det handler ikke om det er riktig med en rekalibrering av kundeinnsikt. Det handler bare om hvordan. 

 

Mange spørsmål 
Spørsmålene dagens markedssituasjon reiser er mange og metodene for å skaffe svar varierer. Noen typer kunnskap kan man relativt enkelt skaffe ved hjelp av egne ressurser, men andre analyser gjøres best med eksterne profesjonelle samarbeidspartnere. Dette er spørsmål som hører hjemme i ledergrupper og i styrerom nå: 

 

  • Hva har skjedd med kundens betydningskriterier, hva driver valgene? 
  • Hva skjer om vi fortsetter å tilby det vi gjorde i starten av året? 
  • Hvilke endringer har skjedd i forventninger og krav til samarbeidspartnere? 
  • Betyr forhold som leveringssikkerhet, finansiell soliditet og tilpasningsdyktighet mer enn før? 
  • Hva skjer med bærekraftstenkingen? 
  • Hvilke muligheter skapes og hvilke av våre nye ideer tenner kundene på? 
  • Skaper endringer i behov åpning for nye typer samarbeid og løsninger? 

 

Vær beredt 

Den som legger langtidsplaner, må være beredt på å holde viskelæret klart. Nå handler det om å være lett på tå og være i stand til å snu seg raskt.  

Det paradoksale er at kampanjen med «Keep calm and carry on» aldri ble kjørt i offentligheten i England. De originale plakatene ble først gjenoppdaget av en bokhandler i Northumberland 50 år seinere.  

Om vi hadde laget kampanjen i dag kunne vi behold designet, men endret budskapet til «This time it’s different». 

Andre liknende nyheter

Offentlig sektor som innovasjonsmotor

Hvert år kjøper det offentlige inn varer og tjenester for nærmere 600 millarder kroner. Å bruke en større andel av disse milliardene til å etterspørre…

Smir så lenge stålet varmer

Han trives minst like godt i produksjonshallen som bak tegnebrettet på kontoret, og karakteriserer sine ansatte som venner. Svein Westlund Kristiansen…

Dårlig ledelse?

En tredjedel av norske medarbeidere sier at de har ledere som er så dårlige, at disse står i veien for at medarbeiderne kan gjøre en god jobb. Men, er…

© Næringsforeningen 2019-2021 Sidekart Personvern og vilkår for bruk
Umbraco CMS fra MarkedsPartner