Kommunenes gryteklare tiltak
Totalt har KS Rogaland listet opp prosjekter for 4,5 milliarder kroner som kan settes i gang i løpet av 2020 eller 2021. Foto: Lars Idar Waage

Kommunenes gryteklare tiltak

Kommunene og fylkeskommunen i Rogaland kan iverksette motkonjunkturtiltak som bidrar til å holde hjulene i gang i en svært krevende tid for lokalt næringsliv og arbeidsplasser. Prosjekter for over 4,5 milliarder er gryteklare, ifølge en kartlegging KS Rogaland har gjort.
24.april 2020 Av Lars Idar Waage

I en pressemelding fra KS Rogaland listes det opp prosjekter for 4,5 millarder kroner. Dette er arbeider kommunene og fylkeskommunen kan sette i gang nærmest umiddelbart innen vedlikehold av bygninger, veier og vann/avløp. I tillegg kommer investeringer som allerde ligger inne i budsjett og planer for 2020.

– Kommunene i Rogaland er klare til å sette i gang prosjektene hvis Stortinget nå vedtar en tiltakspakke, sier Odd Stangeland, styreleder i KS Rogaland.

 

Neste steg i dugnaden

De fleste prosjektene kan settes i gang i løpet av 2020 og 2021. Alle tiltakene har stor samfunnsnytte, og mange har vært planlagt eller ønsket gjennomført men på lengre sikt. Næringsforeningen er glad for at det ligger så mange prosjekter klare. 

– Næringsforeningens medlemsundersøkelse viser med all tydelighet den krisen som nå rammer næringslivet med koronaepidemi og oljeprisfallet. Det er nå viktig med gode og målrettede motkonjunkturtiltak, sier Harald Minge, administrerende direktør i Næringsforeningen i Stavanger-regionen.

Han mener at når tiltakene i forbindelse med koronakrisen lettes på, og etterhvert opphører, må den neste fasen av den regionale og nasjonale dugnaden, settes i gang.

– Den går på å få gang på næringslivet igjen, trygge arbeidsplasser og skape aktivitet. All tidligere erfaring fra oljekrisen, finanskrisen og andre kriser viser at de mest effektive motkonjunkturtiltakene vi kan ha, er store offentlig byggeprosjekt. Veier, tuneller og bygg som sysselsetter mange hender når det skal bygges, og når de er ferdige, kommer hele fellesskapet til gode, sier han.

 

Skryt til KS

Prosjektene i KS Rogalands oversikt er beregnet til å være i størrelsesorden fra 10 000 kroner til 250 millioner kroner. Gjennomsnittskostnaden er på fem millioner, og tiltakene kommer i tillegg til de statlige prosjektene i Rogaland.

– Nedgangen i oljesektoren som nå kommer i tillegg til koronasituasjonen, gjør motkonjunkturtiltak særlig viktige i vår region. Stortinget har signalisert at kommunene vil få en motkonjunkturpakke tilsvarende den som ble gitt i forbindelse med olje- og finanskrisen i 2016. Det er forventet at midlene kommer i forbindelse med revidert nasjonalbudsjett i mai, skriver KS Rogaland i en pressemelding.

Harald Minge skryter av KS Rogalands arbeid med å få en god oversikt over gryteklare prosjekt.

– Her har KS gjort en god jobb for å vise gryteklare prosjekt som kan være gode bidrag i dugnaden med å få gang på næringslivet igjen. Nå forventer vi at regjeringen kommer med midler slik at vi kan få gjennomført mest mulig. Konsekvensene av ikke å gjøre det kan bli katastrofale, mener Minge.

KS Rogalands kartlegging viser at kommunene og fylkeskommunen er klare til å håndtere en tiltakspakke som er betydelig større enn den forrige. Med en ubyråkratisk ordning vil kommunene og fylkeskommunen komme raskt i gang med tiltak som vil være av stor betydning for å sikre næringsliv og arbeidsplasser lokalt et livsgrunnlag under koronaepidemien.

– Under finanskrisen brukte regjeringen over 20 milliarder kroner på motkonjunkturtiltak gjennom kommuner og fylkeskommuner. Denne krisen som vi ikke har sett slutten på enda, er større og mer omfattende. Det må krisepakken til kommunene gjenspeile, sier Harald Minge før han avslutter:

– Det som er viktig fremover er å få gang på næringslivet igjen, trygge arbeidsplasser og skape aktivitet, sier han.

 

Næringsforeningen har her samlet alle informasjonssidene til de ulike kommunene i vår region. Her vil du alltid finne oppdatert informasjon om Covid-19 i din kommune og de ulike tiltakene kommunene gjennomfører


Oversikt prosjekter per kommune:

Bjerkreim kommune 233 631 000
Bokn kommune 18 305 000
Eigersund kommune 234 000 000
Gjesdal kommune 392 000 000
Haugesund kommune 186 596 500
Hjelmeland kommune 55 200 000
Hå kommune 232 550 000
Karmøy kommune 291 380 000
Klepp kommune 169 691 500
Kvitsøy kommune 19 040 000
Lund kommune 32 770 000
Randaberg kommune 537 550 000
Sandnes kommune 675 200 000
Sauda kommune 105 100 000
Sokndal kommune 25 850 000
Sola kommune 37 220 000
Stavanger kommune 423 320 000
Strand kommune 130 250 000
Suldal kommune 7 000 000
Time kommune 110 750 000
Tysvær kommune 230 541 100
Vindafjord kommune 20 800 000
Rogaland fylkeskommune Vedlikehold 340 500 000
Rogaland fylkeskommune Samferdsel 2020-2022 230.400.000
   
Sum 4 509 245 100

Andre liknende nyheter

Unge er viktig for utviklingen av bedriftene

De unge setter arbeidsoppgaver, arbeidsmiljø og omdømme foran lokalisering, lønn og bærekraft når de er interessert i regionens bedrifter, er konklusj…

Hvordan blir byene etter pandemien?

Endelig kan byene våre, smått om sent, vekkes til live etter pandemien. Byene – som er markedsplassen, møtestedet, selve sentrum for glede og opplevel…

Derfor vil Obinna bli hos Beyonder

Obinna Eleri er 27 år, fra Nigeria, elsker Stavanger, og er i full gang med et doktorgradsprosjekt i en av de mest spennende bedriftene i regionen. Ha…

© Næringsforeningen 2019-2021 Sidekart Personvern og vilkår for bruk
Umbraco CMS fra MarkedsPartner