Komuuuuuuunen!
Kronikk

Komuuuuuuunen!

Listen over samfunnsutfordringer som trenger nye løsninger er lenger enn lang.
24.november 2021 Av Terje Eide, prosjektleder Nordic Edge

Måten vi som samfunn leter etter svar på disse har mange konsekvenser. Fellesnevneren er at de fleste av våre største utfordringer ikke løses med verktøykassen fra i fjor. Løsningene finnes ofte i nye samarbeidskonstellasjoner mellom det private og offentlige.

Stavangerregionens rolle i omstillingen for landet ble slått fast av vår nye næringsminister allerede i hans første uke på jobb. Omstillingskraften i det etablerte næringslivet med olje- og gassindustrien som motor, er sterk. Nå er det en «vibe» i regionen som det er lenge siden vi har kjent maken til. Dette momentet bør inspirere offentlig sektor.

Potensialet for å skape nye arbeids- plasser og en ny eksportindustri er vesentlig større dersom vi kobler på det offentlige som omstillingskraft. Det handler om hvordan det offentlige definerer utfordringer og behov og hvor de leter etter løsningene og det handler om kultur og ledelse.

 

«Vi er rigget for drift, ikke innovasjon»

I undersøkelser som belyser vilkårene for å ta i bruk nye løsninger for å løse dagens utfordringer svarer ledere i offentlig sektor ofte: «vi er rigget for å drifte ting mest mulig effektivt, ikke for innovasjon. Vi har ikke budsjetter eller tid til å være med å teste nye løsninger».

I virkeligheten er nok bildet nok noe mer nyansert. En del kommuner er både offensive og nytenkende. Det finnes i tillegg løsninger for innovative offentlige anskaffelser, men utviklingspotensialet i å bruke offentlig innkjøpskraft for å være med å løse samfunnsutfordringer ved å teste og ta i bruk nye tjenester er svært stort.

En sentral del av løsningen på viktige samfunnsutfordringer vil kreve at den enkelte kommune har mer offensive innkjøpsstrategier. Flere prosjekter og en større del av innkjøpskronene må rettes mot innovative anskaffelser og nye samarbeidskonstellasjoner.

Det er verdt å merke seg at Rogaland fylkeskommune fremstår offensive når de velger «Smarte samfunn» som et av fire strategiske satsingsområder i sin nærings- og innovasjonsstrategi. Samtidig fyrer de opp under innovasjonsprosesser i distriktskommuner gjennom verktøy som Rogalandsmodellen.

 

If I can make it there, I’ll make it anywhere

For norske bedrifter som lykkes med å levere innovative løsninger til kommune- Norge er veien til Norden og Europa kort. Det som i første omgang er en offentlig kommune-kunde i Norge, blir i neste omgang gjerne en privat innkjøpt tjeneste i Spania eller Tyskland. Med et godt «proof of concept» fra det Nordiske markedet har man en god ballast på vei ut i verden. Som region og land har vi de aller beste forutsetningene for å ta i bruk nye innovative løsninger i det offentlige. Det må bare skje oftere. Oppsidene er kompetansearbeidsplasser og eksport av produkter og tjenester til et internasjonalt marked.

En Rambøll-undersøkelse om smartby- satsing i Norge pekte nylig på følgende fire forhold som suksesskriteriterier.

  • Helhetlig strategi som dekker alle tjenesteområder
  • Sikre at strategien er forankret politisk for å understøtte tverrsektorielt samarbeid
  • Skape arenaer for samarbeid og samskaping mellom kommune, private, FoU og innbyggere
  • Før nye og innovative løsninger kan tas i bruk, må det sikres at dataplattformen det bygges på er solid. Kommunen må ha skikk på egen data og informasjons- forvaltning.

Her er det mange kommuner som har et stykke igjen

 

Ledere som vil

Like mye som tydelige strategier tror jeg vellykket omstilling krever modige og utviklingsorienterte ledere som er villige til å i større grad se etter løsninger på utsiden av kommunene. Her ser vi flere gode eksempel, spesielt i mindre kommuner som eksempelvis Gjesdal og Tysvær, hvor offensive ledere ikke venter, men bare går i gang. Mer av det takk.

Som et slags Tinder for kommuner og næringslivet setter Nordic Edge nå opp en city challenge plattform hvor kommunale utfordringer skal kobles med eksterne løsninger. Denne lanseres i disse dager. Det blir spennende om se hvilke resultater dette vil skape.

Den nye vinen står klar. I den norske Smartby-klyngen finnes det rundt 100 ulike bedrifter som har teknologi og bærekraft hardkodet i DNA’et. Mange av dem trenger en mer nysgjerrig offentlig etterspørselsside. Vår region er godt posisjonert for å levere smartbyløsninger til et internasjonalt marked. June Kommune, tar du utfordringen?

Andre liknende nyheter

IKT-bransjen krever utdanningsløft

– Vi må ha tilført teknologikompetanse i alle ledd om vi skal bygge en bærekraftig industrinasjon i Norge, mener teknologi- og bærekraftdirektør i IKT…

Det vonde grønne skiftet

Krigen i Europa endrer energimarkedene og det vi lever av raskere enn før – nå ligger det et spesielt ansvar på oss som tjener godt mens Europa gråter…

Tydelig tale på Nordic Edge Expo 2022

Hvordan går vi fra bevissthet til handling når vi skal utvikle fremtidens byer? Daria Krivonos, CEO i Copenhagen Institute For Future Studies, underst…

© Næringsforeningen 2019-2022 Sidekart Personvern og vilkår for bruk
Umbraco CMS fra MarkedsPartner