Kronikk: Regionen vil rammes hardt

Kronikk: Regionen vil rammes hardt

Fra sommeren 2023 må internasjonale studenter betale studieavgift. Det er klart etter at regjeringen ble enige med SV om statsbudsjettet. Endringen vil ramme vår region ekstra hardt
01.desember 2022 Av Rune Dahl Fitjar, prorektor for innovasjon og samfunn ved UiS

På et auditorium i 3. etasje i Ellen og Axel Lunds hus på Universitetet i Stavanger satt 34 forventningsfulle studenter. Datoen var 22. august 2016, og de var det første kullet på en helt nyopprettet spesialisering i innovasjon på masterprogrammet i økonomi og administrasjon.
I presentasjonsrunden fortalte de at de kom fra Hana og Ho Chi Minh, fra Karmøy og Karachi, fra Byåsen, Beograd og Brasilia. De kom rett fra bachelor eller med lang arbeidserfaring, i noen tilfeller fra flere land. For det var ikke bare spesialiseringen som var ny. Dette var også første gang vi åpnet for internasjonalt opptak på masteren i økonomi og administrasjon. Dermed var dette årets studentkull betydelig mer internasjonalt enn de foregående. Mangfoldet av erfaring fra oppvekst, arbeid og studier ga perspektiver som ville berike undervisningen gjennom semesteret.

Hva gjør de nå?
I høst har jeg lurt på hva de gjør nå, de internasjonale studentene som hadde sitt første møte med UiS og Stavanger denne sommerdagen i 2016? For noen uker siden sjekket jeg på LinkedIn. Jeg fant dem i Seadrill, i Rosenberg, i Risavika. De er analytikere, prosjektledere, administrasjonssjefer. To holder på med doktorgrad ved andre norske universiteter. En ble norsk statsborger tidligere denne måneden.
Slik kan vi fortsette gjennom de påfølgende kullene. Studentene kom fra Iran, Bangladesh, Aserbajdsjan og Kamerun for å studere hos oss. Nå arbeider de i Kverneland, Schlumberger eller i lokale oppstartsselskaper. Dyktige studenter som løftet kvaliteten på kurset og bidro til gode diskusjoner i seminarene, og som nå bruker sin kunnskap og sine ferdigheter til å skape verdier for det norske samfunnet.

Er her fortsatt
Halvparten av de internasjonale studentene jeg fant på LinkedIn, er fortsatt i regionen. Tre fjerdedeler er fortsatt i Norge. De kom med bachelorgrader og – i mange tilfeller – betydelig arbeidserfaring, studerte til master ved UiS og gikk videre til viktige stillinger i næringslivet i regionen.
Bredere undersøkelser gir et liknende bilde. Vi gjennomførte i fjor en kandidatundersøkelse blant de som fullførte grader ved UiS mellom 2015 og 2020. I undersøkelsen oppga 300 personer at de bodde utenfor Europa før de startet ved UiS. Halvparten av disse fortsatte å bo i Rogaland etter studiene, og tre av fire bor i Norge. Selv om vi tar høyde for at frafallet antakelig er større blant de som har flyttet ut av landet, tyder mye på at en betydelig andel av de internasjonale studentene fortsetter å arbeide i regionen etter studiene. Blant de som blir her, sier to tredjedeler at de har arbeidsoppgaver som krever høyere utdanning. Denne fordelingen er den samme som blant de norske studentene.

Må betale
Til nå har høyere utdanning vært gratis i Norge. Fra sommeren 2023 må internasjonale studenter betale studieavgift. Det er klart etter at regjeringen ble enige med SV om statsbudsjettet. Det er foreløpig uklart hvor stor avgiften blir, men statsråden har signalisert at den vil måtte dekke alle kostnader ved studiet. Det tilsier et beløp i størrelsesorden 150.000 kroner. Det er et beløp de færreste av de internasjonale studentene ved UiS vil være i stand til å betale.

Regionen rammes hardt
Endringen vil ramme vår region ekstra hardt. Vi har et internasjonalt næringsliv som etterspør kompetanse og som er i stand til å bruke ressursene disse kandidatene tilbyr. Vi har utenlandske statsborgere som bor i regionen, men som likevel også vil måtte betale skolepenger fordi de ikke har permanent oppholdstillatelse.
Og vi har et internasjonalt universitet. UiS er faktisk best i landet på internasjonalisering, ifølge Times Higher Education. Vi har den høyeste andelen internasjonale gradsstudenter av alle universitetene i Norge. Akkurat nå har vi godt over 700 internasjonale gradsstudenter bare på programmene med internasjonalt opptak. 93% kommer fra utenfor EU/EØS, de aller fleste fra Asia eller Afrika. Svært mange går på studieretninger som er sterkt etterspurt i næringslivet. På mange av ingeniørfagene er for eksempel over 60% av studentene fra utenfor EU/EØS. Det samme gjelder programmer innenfor datavitenskap. Dersom de internasjonale studentene forsvinner, vil flere av disse programmene ikke ha i nærheten av nok søkere til å fylle opp studieplassene. Hvis de må legges ned, forsvinner også de norske studentene og tilgangen på kompetanse rammes ytterligere.

Vil forsvinne
Regjeringen anslår at 70% av de internasjonale studentene vil forsvinne om det innføres skolepenger. Det lyder som et forsiktig anslag. I Sverige forsvant for eksempel 80% av de internasjonale studentene over natten etter innføringen av skolepenger i 2011. Danmark innførte et omfattende stipendprogram, men mistet likevel 55% av studentene. Det gjenstår å se hva utfallet blir i Norge.
For regionen blir det i alle tilfeller viktig å fortsatt være en attraktiv region for internasjonale studenter, slik at vi kan beholde mest mulig av kompetansen som de representerer. Fra universitetets side ønsker vi å samarbeide med private og offentlige aktører i regionen for å utvikle gode ordninger som sikrer at dyktige og motiverte studenter fremdeles kan komme til oss. Det vil være viktig både for universitetet og for næringslivet. Hvis vi er tidlig ute med offensive tiltak på dette området, kan vi trekke til oss de beste internasjonale studentene også i fremtiden.

Andre liknende nyheter

Derfor må du på Leandagen

– Få det beste ut av bedriften og menneskene som jobber der.

Sentralbanksjefen: Renten trolig ned i høst, men lover ingenting

Sentralbanksjef Ida Wolden Bache møtte regiones næringsliv og ga et innblikk i hvilke vurderinger Norges Bank gjør når de setter renten.

Søk nå: En verdifull arena for unge ledere

Er du under 37 år, har en lederrolle med ansvar for budsjett, personal eller resultat? Da kan du bli med i U37 Ledernettverket.

© Næringsforeningen 2019-2024 Sidekart Personvern og vilkår for bruk
Umbraco CMS fra MarkedsPartner