Laerdal fornyer bygget
Slik ser konseptet som Laerden har utviklet sammen med Snøhetta. Foto: Snøhetta

Laerdal fornyer bygget

Laerdal Medical ønsker å fornye bygningsmassen ved hovedkontoret. De storstilte planene ble presentert under tv-sendingen tirsdag morgen.
15.juni 2021 Av Lars Idar Waage

Som en del av fornyelsen skal en del av den gamle bygningsmassen beholdes og fornyes, hovedinngangen flyttes og bygningsmassen kommer litt nærmere sentrum. Selskapet har gått sammen med Snøhetta for å utvikle et konsept for full rehablitering av dagens bygg i Tanke Svilandsgate. Målet er å tilrettelegge for:

  • Attraktive arbeidsplasser for nyskaping, konsernledelse og produksjon i optimal samhandling.
  • Bærekraftig utvikling, med mål om å å redusere C02-utslipp på 50-70 prosent i forhold til i dag.
  • Sterkere sentrums-tilknytning, ved at hovedinngangen vendes mot Vågen og Rudlå-parken
  • Byutvikling, ved at en to-deling av dagens lange bygningskropp skaper mulighet for en ny gangforbindelse fra Vestre Platå over Rudlå,  gjennom nabotomten mot Bjergsted og konserthuset.


Se tv-sendingen der planene presenteres:

 

– Bygget skal i første rekke bidra til et svært trivelig og innovativt  arbeidsmiljø for flere ti-år fremover ogsom en del av dette legger vi stor vekt på de arkitektoniskevkvalitetene. Men det er selvsagt en stor bonus at det samtidig  kan bidra til å vitalisere vårt nærområde og ytterligere stimulere den kraftige fornyelse som nå pågår i bydelen, sier styreleder Tore Lærdal.Han

Han tror det vil ta noe tid før forbyelsen er ferdig, blant annet må det en ny reguleringsplan til for å kunne realisere planene.

–  Det som nå lanseres er en konseptløsning. Foreløpige sonderinger gir oss tro på at dette  vil bli godt mottatt både blant den politiske ledelsen og regulerende myndigheter. Det kreves også betydelig videre detaljplanlegging og en løsning med midlertidige lokaler for deler av virksomheten i en byggeperiode. Så det vil nødvendigvis ta noen tid før byggearbeider forhåpentlig kan igangsettes, sier styrelederen.

Ingrid Lærdal, som har ansvar for impact og bærekraft i bedriften forteller at det nye bygget skal ha mer effektive løsninger for energibesparing, materialvalg og innevendig kommunikasjon i en mer kompakt bygningskropp.

 

 

– Samtidig gjenbrukes store deler av dagens bygningskonstruksjon, som i seg selv gir store miljøgevinster. Vi ser prosjektet som en viktig del av vårt arbeid med å bli klimanøytrale innen 2030. Målet er å reduseres klimaavtrykket med 50 til 70 prosent sammenlignet med dagens bygg, og at dette blir ett av landets mest miljøvennlige industribygg, sier Ingrid Lærdal.

Med planene for det nye hovedkontoret bekrefter bedriften at hjertet for virksomheten forblir i Stavanger. Sysselsettingen her i byen i Stavanger ventes opprettholdt rundt 400 personer, med fleksibilitet til øke dette i det nye bygget

– Vi har tro på at triveligere, miljøvennlig og effektivt arbeidsmiljø, og særlig meningsfylte arbeidsoppgaver bare vil få økt betydning for å trekke til oss de beste hodene i fremtiden’. Vi markerer med disse planene en ytterligere satsing på dette, og vår sterke tro på at nyskaping best skjer i et fysisk fellesskap, når hjemmekontor-perioden som følge av Covid-19 pandemien forhåpentligvis nå snart er over, avslutter Ingrid Lærdal.

Andre liknende nyheter

Unge er viktig for utviklingen av bedriftene

De unge setter arbeidsoppgaver, arbeidsmiljø og omdømme foran lokalisering, lønn og bærekraft når de er interessert i regionens bedrifter, er konklusj…

Hvordan blir byene etter pandemien?

Endelig kan byene våre, smått om sent, vekkes til live etter pandemien. Byene – som er markedsplassen, møtestedet, selve sentrum for glede og opplevel…

Derfor vil Obinna bli hos Beyonder

Obinna Eleri er 27 år, fra Nigeria, elsker Stavanger, og er i full gang med et doktorgradsprosjekt i en av de mest spennende bedriftene i regionen. Ha…

© Næringsforeningen 2019-2021 Sidekart Personvern og vilkår for bruk
Umbraco CMS fra MarkedsPartner