Lokale nykommere på børsen
Anders Thingbø (Zaptec), Svein Ivar Førland (Kraft Bank), og Knut Roar Wiig (Nordic Unmanned) har alle tatt selskapene sine på børs i 2020. De er optimistiske med tanke på 2021 og framover. Foto: Lars Idar Waage

Lokale nykommere på børsen

Tre, spennende lokale selskaper har «gått på børs» i løpet av 2020. Kraft Bank, Zaptec og Nordic Unmanned. Hver på sitt vis representerer de teknologiområder der Stavanger-regionen har stort potensiale for vekst.
18.januar 2021 Av Frode Berge

Stavanger-regionen opplever et formidabelt omstillingspress. Olje- og gassindustrien vil fortsatt være
vår desidert viktigste næring flere tiår framover.

«Oljå» sin relative betydning vil imidlertid gradvis avta, og som region er vi sårbare for svingninger i oljeprisen. Vi må få bedre balanse mellom bena vi står på. Vi trenger vekst, utvikling og innovasjon i næringer utenfor olje og gass. Heldigvis skjer det mye positivt innenfor områder som fornybar energi, hydrogen, fangst og lagring av CO2, smartteknologi, helse- og velferdsteknologi og kapitalforvaltning.

I en slik sammenheng er det neppe helt tilfeldig at våre lokale nykommere på børsen har fotfeste i ett eller flere av disse vekstområdene.

 

Kraft Bank
Etablert: 2017
Antall ansatte: 30
Hovedkontor: Sandnes
Administrerende direktør: Svein Ivar Førland
Børsnotert: Desember 2020
Kraft Bank fikk bankkonsesjon i desember 2017, fulltegnet en emisjon på 300 millioner kroner i januar 2018, og startet virksomheten i mai 2018. Banken tilbyr primært refinansiering til kunder med en komplisert eller vanskelig økonomi, og legger vekt på at dette gjøres på en skikkelig måte.
Lån gis hovedsakelig mot pant i bolig og andre formuesverdier. Dette til en pris som gir et fornuftig forhold mellom risiko og avkastning.
Kraft Bank tilbyr også ulike spareprodukter. Målet er at det skal lønne seg å spare, og at du som kunde opplever at relasjonen din med banken bidrar til at den økonomiske situasjonen bedrer seg. Dette gjelder enten du sparer, eller trenger hjelp til refinansiering.

Kraft Bank

Stavanger-regionen har lenge hatt et sterkt miljø innen bank, finans og kapitalforvaltning. Likevel går det en del år mellom hver gang nye, lokalt forankrede, banker ser dagens lys.

Kraft Bank ble etablert i 2018, børsnotert i desember. Banken har i sin drøyt to år lange levetid vokst fra fire til 30 ansatte. Banken har som uttalt samfunnsoppdrag å hjelpe kunder som har økonomiske utfordringer.

– Utviklingen siden vi startet opp i 2018 har vært svært positiv, og for oss var det nå naturlig å ta dette skrittet. En børsnotering gir banken generelt større synlighet, og det blir lettere å hente inn kapital, sier administrerende direktør Svein Ivar Førland.

Kraft Bank har hjemmeadresse i Sandnes, med den ikke helt ukjente Bjørn Maaseide som hovedeier.
– Den lokale forankringen, det å «høre til» er selvsagt viktig. Vi kjøper varer
og tjenester lokalt, og vi har SpareBank 1 SR-Bank som vår viktigste finansielle samarbeidspartner, sier Førland.

I likhet med de fleste andre virksomheter, har banken opplevd utfordringer i forbindelse med koronapandemien. Egen, intern drift er lite berørt, og løses med mer bruk av hjemmekontor. For kundene derimot, er konsekvensene større på både kort og lang sikt.

– I første omgang har vi bidratt med utsettelser av avdrag og justeringer av renter. De fleste kundene våre er nå over den umiddelbare kneika, og tilbake på vanlig betalingsprofil. Tilgangen på kunder øker imidlertid på grunn av en mer varig svekkelse av økonomien deres på grunn av pandemien. Her har banken en viktig jobb med å bistå, og det gjør vi, sier Svein Ivar Førland.

 

Zaptec
Etablert: 2012
Antall ansatte: 31
Hovedkontor: Stavanger
Administrerende direktør: Anders Thingbø
Børsnotert: Oktober 2020
Zaptec er en teknologibedrift som på kort tid har blitt verdensledende på smarte ladesystemer for elbiler. Selskapet er markedsledende i Norge på ladestasjoner for borettslag og bedrifter, og introduserte i 2019 en ladestasjon til hjemmebruk; ZAPTEC HOME. Zaptecs mål er å forenkle hverdagen, og forbedre miljøet. Selskapets ingeniører, teknologer og utviklere har som visjon å forandre hvordan vi tenker om strømforbruk, infrastruktur, og fornybar energi. Zaptec har utviklet en unik teknologi som gjør det mulig å lage brukervennlige ladestasjoner som er koblet til skyen, og som kan tilpasses kundenes behov. Alle Zaptec sine produkter er designet, utviklet og produsert i Norge.

Zaptec

Zaptec ble etablert i 2012, og selskapet er dermed for veteran å regne i denne sammenhengen. Selskapet ble børsnotert i oktober, og har siden da opplevd en positiv kursutvikling på 180 prosent.
Gjennom hele sin åtte år lange levetid har Zaptec blitt gjenstand for stor oppmerksomhet og høye forventninger. Dette kan skyldes flere forhold. Det er imidlertid liten tvil om at området selskapet opererer innenfor, elektrifisering av transportsektoren, påkaller stor oppmerksomhet.

Selskapet utvikler ladeteknologi for elbiler, og dette er definitivt et område i vekst. Norge har lenge ført en svært bevisst og generøs politikk for å stimulere til bruk av elbiler. Dette har ført oss helt opp i verdenstoppen i elbilandel blant befolkningen. Norge er med andre ord et svært gunstig land å operere i for et selskap som Zaptec. Det store, framtidige vekstpotensialet ligger likevel utenfor Norge.

– Elektrifiseringen av bilparken pågår med stadig større tempo internasjonalt. Dette skyldes blant annet at ny batteriteknologi gjør elbilene langt billigere. EU-området generelt, og Tyskland spesielt, framstår som veldig interessante markeder for oss. Mulighetene er store, og ved å være et offentlig børsnotert selskap skal vi bli en ledende aktør på elbillading for leiligheter og eneboliger i Europa de neste årene, sier administrerende direktør Anders Thingbø.

Forankringen i Stavanger-regionen er viktig også for Zaptec, og aktiviteten gir betydelige lokale ringvirkninger.
– Zaptec har i dag 31 ansatte i Stavanger, Oslo og Stockholm, og vil i løpet av 2021 vokse til 50 ansatte hvorav den største veksten skjer ved hovedkontoret i Stavanger. Vi har et veldig godt partnerskap
med Westcontrol på Tau. De står for det all produksjon av de ladeløsningene vi tilbyr kundene. Bedriften sysselsetter 40-50 årsverk i dette arbeidet. Westcontrol gjør en kjempejobb, og planlegger utvidelser i 2021, forteller Anders Thingbø.

 

Nordic Unmanned
Etablert: 2014
Antall ansatte: 41
Hovedkontor: Sandnes
Administrerende direktør: Knut Roar Wiig
Børsnotert: Desember 2020
Nordic Unmanned er et europeisk ledende selskap innen utvikling
av ubemannede systemer og tjenester (droner). Selskapet leverer skreddersydde RPAS-tjenester (Remotely Piloted Aircraft System) til et stadig økende antall brukere i både privat og offentlig virksomhet.
Dette er en næring i rask vekst og utvikling, noe som stiller strenge krav til innovasjon og tilpasningsdyktighet.

Nordic Unmanned

Nordic Unmanned opererer og utvikler droner, og er dermed del av et europeisk marked med årlige vekstrater på 15-20 prosent. Selskapet ble notert på Euronext Growth så sent som i desember.
– Også for oss handler børsnoteringen mye om synlighet og tilgang på kapital og kompetanse, sier administrerende direktør Knut Roar Wiig.

Nordic Unmanned er nærmere omtalt på «Lær av de beste»-sidene i denne utgaven av Rosenkilden.

 

Merkur Market ble lansert som en ny «minibørs» på Oslo børs i 2016 (har nå skiftet navn til euronext growth). Dette er en børs for små- og mellomstore bedrifter, gjerne teknologitunge. merkur market/ euronext growth har siden etableringen utviklet seg til å bli en populær børs, og har stått for rundt 60% av alle nytegningene på Oslo børs de siste fire årene.

Andre liknende nyheter

Mye kraft i en liten container

Oppe på taket står solcellepanelene. Selv om det er overskyet og surt denne dagen, produserer de 2,4 kilowatt i timen.

Fra melkekyr til fest på Solastranden Gård

I 2020 skulle de tredoble omsetningen med det nye Maskinhuset klart, men når man lever av å samle folk, gikk det ikke helt som planlagt. Likevel, Sola…

Olje i hundre – halvveis

Vi kan i 2021 markere at det er 50 år siden den første oljeproduserende brønnen ble åpnet på norsk sokkel på Ekofisk. Det var riktignok prøveproduksjo…

© Næringsforeningen 2019-2021 Sidekart Personvern og vilkår for bruk
Umbraco CMS fra MarkedsPartner