Nærværende ledelse - på avstand
Kronikk

Nærværende ledelse - på avstand

Den kritiske avstandsgrensen for ledelse er 50 fot, og ut over denne grensen, så forringes både hyppighet og kvalitet på kommunikasjon og samarbeide. Dette gjelder også hjemmekontor.
06.august 2020 Av Jens Aarup, leder- og organisasjonsutvikler

Koronaepidemien har tvunget oss til å lede geografisk spredte medarbeidere som jobber fra hjemmekontor. Vi tar i bruk ny teknologi over hele linja. Fenomenet kalles både e-ledelse, distribuert ledelse, virtuelle team, global multikulturell ledelse og virtuell ledelse.
Pandemien setter samfunnet, og verden, på prøve. Løsningene for hvordan ledere skal håndtere dette kommer i ulike innpakninger som avstandsledelse, fjernledelse og digital ledelse. Selv om prinsippene for god ledelse er de samme som før, så vil kanskje dette tilføre nye dimensjoner til ledelsesfaget.
Moderne teknologi stiller nye krav til hvordan vi best kan utøve ledelse. Både nettet, programvare, kommunikasjonsteknologi og sosiale medier bringer med seg en mer transparent, kollektiv og nettverksbasert tenkning.

 

Vanskelig

Men det er noe som er vanskelig å få tak i omkring dette med å lede fra avstand. For selv om man bare trenger alle de vanlige ledelseskompetanser, så kan det virke som om man i en virtuell sammenheng trenger litt mer av alt: Mer teknologisk kompetanse, mer kunnskap om teamdynamikk, flere kommunikasjonsferdigheter og litt ekstra tålmodighet.
Og så er det mange som begynner å referere til en slags kognitiv dissonans av å være til stede og ikke til stede på en og samme tid. Teknologien og sinnet lurer oss til å tenke at man er sammen, selv om kroppen ikke fysisk er det. Og da blir man ekstra utslitt av virtuelt arbeid, da sinnet overkompenserer for alle de manglende mekanismer vi ellers bruker, når vi er fysisk tilstede.

Avstand og kommunikasjon

Hva skal ledere så gjøre, når det ikke lengre er daglig omgang med de man er nærmeste leder for? Eller sagt på en annen måte: Hvor langt fra hverandre må man være for å miste fordelene av nærhet?
Tom Allen har forsket på dette og viser til en sterk negativ korrelasjon mellom fysisk avstand og frekvens på kommunikasjon. Den kritiske avstandsgrense er 50 fot, og hans forsking viser at ut over denne grensen, så forringes både hyppighet og kvalitet på kommunikasjon og samarbeid.

 

Problematisk

Dette er selvsagt ganske problematisk, om man sitter lengst nede i gangen eller i etasjen under. Men det er en tilsvarende stor utfordring når alle sitter på hver sitt hjemmekontor. Så kommer ytterligere en signifikant faktor, som gjelder hvor tilgjengelighet lederen er i relasjonen.
Sentralisert ledelsesstyring kan være hensiktsmessig der møtene og oppgavene er forutsigbare og enkle. Enkelte typer møter kan være effektive via skjerm eller telefon. Men skal du derimot lede medarbeidere og møter på avstand, og håndtere sammensatte, komplekse og unike oppgaver, så er det ikke alltid like hensiktsmessig å ta den styrende lederrollen.

 

Beste måten?

For å lykkes med nærværende ledelse på avstand må medarbeidere få de beste forutsetninger for selvledelse. Å arbeide hjemmefra reduserer motivasjonen, og derfor er det viktig å gå fra sentralisert ledelse til relasjonell ledelse. Teknologi kan støtte og stimulere en mer deltagende og delt ledelsesprosess, men det er en forutsetning å fokusere på og forbedre relasjonen mellom leder og medarbeidere.
Dessuten bør man betrakte ledelse som et kollektivt fenomen, hvilket handler om å avgi kontroll, dele kunnskap og involvere og bemyndige medarbeidere. For mange ansatte som har vokst opp med internett er ikke vant til å bli styrt autoritært i det virtuelle.

 

Et annet nivå

Vi må også lære oss å bruke egenskaper som å lytte, fokusere og engasjere oss med andre på et annet nivå enn ansikt-til-ansikt. Det betyr mer vekt på estetikk, stemme og språk, da enkelte sanser blir mer stimulert enn andre i virtuelle rom. Stemmebruk, språk og det rent visuelle blir således viktigere og får en helt annen betydning på avstand.
Endelig krever det noe særlig å trives med å bli ledet på avstand. Man skal være selvstendig, kunne samarbeide, ha lyst til å treffe beslutninger selv og ta ansvar for oppgavene. Derfor er det en god ide å sette selvledelse på agendaen i utgangspunkt, således at man får etablert tydelige avtaler og prinsipper for hva leder og medarbeidere har ansvar for.

 

Andre liknende nyheter

Offentlig sektor som innovasjonsmotor

Hvert år kjøper det offentlige inn varer og tjenester for nærmere 600 millarder kroner. Å bruke en større andel av disse milliardene til å etterspørre…

Smir så lenge stålet varmer

Han trives minst like godt i produksjonshallen som bak tegnebrettet på kontoret, og karakteriserer sine ansatte som venner. Svein Westlund Kristiansen…

Dårlig ledelse?

En tredjedel av norske medarbeidere sier at de har ledere som er så dårlige, at disse står i veien for at medarbeiderne kan gjøre en god jobb. Men, er…

© Næringsforeningen 2019-2021 Sidekart Personvern og vilkår for bruk
Umbraco CMS fra MarkedsPartner