NAV: Viktig informasjon til arbeidsgivere

NAV: Viktig informasjon til arbeidsgivere

NAV Rogaland går nå ut med viktig informasjon til alle arbeidsgivere som nå vurderer å permittere eller si opp sine ansatte i forbindelse med koronaviruset.
16.mars 2020 Lars Idar Waage

Viktig informasjon til arbeidsgivere vedrørende permitteringer/oppsigelser

De neste dagene og ukene forventer NAV stor pågang fra arbeidsgivere som trenger bistand og veiledning for å sikre at varsel om permitteringer eller oppsigelser gjøres på en god måte. Her kommer noen råd, tips og anbefalinger som kan bidra til en god prosess for både arbeidsgiver og de berørte ansatte.

Les digital informasjon først

Vi oppfordrer alle arbeidsgivere til å holde seg oppdatert på våre nettsider. Viktige lenker:

Varsel om permitteringer skal meldes til NAV 


Skjemaet NAV 76-08.03 skal sendes på e-post til NAV Marked Rogaland.

Bedrifter i Nord-Rogaland (nord for Boknafjorden) sender skjema 
til: nav.rogaland.marked.nord@nav.no

Bedrifter i Sør-Rogaland (sør fylket og Ryfylket) sender skjema til: 
nav.rogaland.marked.sor@nav.no


Informasjon og råd til ansatte som permitteres 


Ansatte med permitteringsvarsel skal ikke henvende seg til sitt lokale NAV-kontor. De finner oppdatert informasjon på nav.no. 
Det er viktig at arbeidsgivere sørger for at berørte ansatte får den nødvendige dokumentasjonen fra arbeidsgiver, slik at NAV får til en smidig behandling av søknader om dagpenger. 


15.03.2020


Viktige vedlegg som arbeidstakere må ha med i søknaden:

Permitteringsvarsel


Permitteringsvarselet må inneholde følgende: skal være datert, angi 
varselfrist, permitteringsårsak, permitteringsgrad og permitteringsperiode Arbeidsavtale eller bekreftelse på arbeidsforhold 


Bekreftelse på arbeidsforhold må inneholde følgende: når startet vedkommende i jobben, stillingsprosent, eventuell informasjon om variabel arbeidstid/skift/turnus/rotasjon 


Eksempel på bekreftelse på arbeidsforhold: 
Ola Nordmann har vært ansatt hos Bedriften som økonomimedarbeider siden januar 2008. Han har jobbet i en 100 prosent stilling til dags dato med ordinære arbeidstider. 


Kort veiledning for registrering

  1. Gå til nav.no
  2. 
Klikk på «Hva er din situasjon»
  3. Klikk på «Er du arbeidssøker eller permittert?» 

  4. Velgdinsituasjon 

  5. Registrer deg – ha tilgjengelig BankID/BankID på mobil 

  6. Søke dagpenger: Klikk på Skjema og søknad på forsiden. Her finner man 
fremgangsmåte steg for steg. 

  7. Registrere CV på arbeidsplassen.no


Veiledningsvideo: CV og jobbprofil på arbeidsplassen.no

Trenger du som arbeidsgiver veiledning?
Bedrifter i Nord-Rogaland (nord for Boknafjorden) kan ringe eller sende SMS på: 950 81 429 // 488 82 618

Bedrifter i Sør-Rogaland (sørfylket og Ryfylket) kan ringe eller sende SMS på 980 29 122 // 412 45 133

Andre liknende nyheter

Unge er viktig for utviklingen av bedriftene

De unge setter arbeidsoppgaver, arbeidsmiljø og omdømme foran lokalisering, lønn og bærekraft når de er interessert i regionens bedrifter, er konklusj…

Hvordan blir byene etter pandemien?

Endelig kan byene våre, smått om sent, vekkes til live etter pandemien. Byene – som er markedsplassen, møtestedet, selve sentrum for glede og opplevel…

Derfor vil Obinna bli hos Beyonder

Obinna Eleri er 27 år, fra Nigeria, elsker Stavanger, og er i full gang med et doktorgradsprosjekt i en av de mest spennende bedriftene i regionen. Ha…

© Næringsforeningen 2019-2021 Sidekart Personvern og vilkår for bruk
Umbraco CMS fra MarkedsPartner