Norges olje- og energihovedstad feirer femti år
Fungerende varaordfører i Stavanger kommune, Dag Mossige (Ap), poengterte at oljeeventyret tilhører hele det norske folket.

Norges olje- og energihovedstad feirer femti år

Den norske forvaltningen av olje- og gassressurser er nok verdens beste. I dag er det 50 år siden grunnmuren ble etablert, energihovedstaden startet jubileumsmarkering på Norsk Oljemuseum, festdagen avsluttes med gratiskonsert på Torget.

Den 14. juni 1972 vedtok Stortinget at Statoil skulle opprettes og at Oljedirektoratet skulle ligge i Stavanger. «Den norske modellen» ble født, «de ti oljebud» slo fast målsettingen om en nasjonal styring og kontroll av ressursene. Dette har gitt oss velferdsstaten, som har sikret oss samfunnet vi kjenner til i dag, med gode helse-, utdannings- og sosialpolitiske ordninger.

Rogaland så mulighetene
Fungerende varaordfører i Stavanger kommune, Dag Mossige (Ap), fortalte om betydningen Stavanger og Rogaland har hatt for utviklingen av Norge, slik vi kjenner det. Folk og bedrifter så mulighetene, og det ble lagt til rette for at hovedkontoret skulle legges til regionen.

–Eventyret tilhører hele det norske fellesskapet. 50 år som oljehovedstad har gjort Stavanger verdensledende på teknologiutvikling og kompetanse. Daglig ser vi eksempler på bedrifter som benytter teknologi fra olja til å skape nye næringer her i regionen. Her i Stavanger har vi mengdetrening i nye begynnelser. Vi har mange ganger ligget med brukket rygg, men like mange ganger har vi reist oss, poengterer Mossige.

I dag feires både fortid og fremtid, forklarte olje- og energiministeren. 

Olje- og energiminister, Terje Aasland, var også til stede under markeringen. Aasland snakket om viktigheten av næringen, Europa trenger en forutsigbar leverandør mer enn noen gang tidligere.

– Vi skal være en langsiktig og forutsigbar leverandør av energi til Europa. Det er Norges og regjeringens visjon, til et Europa som trenger det mer enn noensinne. Da må det investeres i leting og utvikling, og dette må gjøres på en sikker måte med lave utslipp. Er det noen som kan det, så er det norsk sokkel og leverandørindustrien vår, forklarer olje- og energiministeren.

Videre konstaterer Aasland at planene for fremtiden fortsatt er store. Energimiksen er kompleks, sammensatt og vil består av flere typer. Havvind og fornybar energi, men også blått hydrogen.

–Vi skal utvikle olje- og gassnæringen – i tillegg til å bygge opp nye næringer. Lykkes vi med karbonfangst og lagring, så kan dette støtte opp om satsingen på blått hydrogen. Dette vil kunne være en viktig energibærer i fremtidens energimiks. Det handler om hele porteføljen av energi.
Kjære alle sammen i dag feirer vi fortiden, men også fremtiden, avslutter Terje Aasland.  

Jubileumsfesten avsluttes med en gratiskonsert på Torget i Stavanger.

Andre liknende nyheter

Er bedriftene klare for 5G?

I disse dager rigger de tre mobilnetteierne i Norge seg for utbygging av 5G. Men er bedriftene klare?

Hva kan vi lære av Gjert?

Utfordringene står i kø! Et av de store spørsmålene er hvordan Næringsforeningens medlemsbedrifter skal skaffe seg nok arbeidskraft med rett kompetans…

EU ber Norge utvinne mer  olje- og gass

EU oppfordrer Norge til fortsatt leting og investeringer for å bringe olje og gass til det europeiske markedet. – Det kan bety mye for Stavanger-regio…

© Næringsforeningen 2019-2022 Sidekart Personvern og vilkår for bruk
Umbraco CMS fra MarkedsPartner