Ny møteplass for arbeidssøkere og arbeidsgivere
Rosenkildehuset vil være en av møteplassene når arbeidssøkere og arbeidsgivere skal møte hverandre. Strategidirektør Inger Tone Ødegård i Næringsforeningen håper prosjektet vil gi flere nye jobbmuligheter.

Ny møteplass for arbeidssøkere og arbeidsgivere

Sammen med Stavanger kommune, Rogaland fylkeskommune og LO Rogaland vil Næringsforeningen skape en ny møteplass for kompetansedeling og nye jobbmuligheter.
02.desember 2020 Av Lars Idar Waage

Prosjektet er et pilotprosjekt med seks måneders varighet og kom i stand etter at regionen har opplevd en kraftig økning i arbeidsledige i 2020. Nå er prosjektet fullfinansiert og vil starte opp fra nyttår.

– Vi er svært fornøyde med at dette har blitt et ordentlig spleiselag med mange aktører. Fylkeskommunen har også inngått et samarbeid med Næringsforeningen Haugalandet slik at dette blir et tilbud for hele fylket, forklarer strategidirektør i Næringsforeningen, Inger Tone Ødegård.

 

Usikre prognoser

Målet er å dele så mye kompetanse som mulig, og åpne dører til ytterligere utdanning og ny jobb for de mange arbeidsledige. Stavanger-regionen ble ekstra utsatt med både koronapandemien og fall i oljeprisen på én gang, som igjen førte til mange arbeidsledige fra olje- og gassnæringen.

– Regionen vår ble dobbelt rammet og mange ble permitterte og mistet jobben permanent, sier hun.

Kommunalutvalget behandlet koronavirusets konsekvenser for næringslivet allerede 31. mars 2020. Blant tiltakene vedtok utvalget blant annet at arbeidet med kompetanseheving og omskolering av permitterte og oppsagte arbeidstakere skal komme raskt i gang.

– NAV kommer til å spille en viktig rolle i prosjektet. De har god oversikt over hvilke grupper dette gjelder og vi kan tilrettelegge for fagområdene der det er størst behov, sier Ødegård.

Møtene vil foregå både fysisk og digitalt, fra ulike steder i fylket. Noen av de fysiske møtene vil være på Rosenkildehuset, mens andre vil spres geografisk for å møte folk der de bor.

– Møtene vil være fast på mandager mellom 13.00 og 15.00.

Situasjonen høsten 2020 er langt mer stabil sammenlignet med våren, men prognosene og fremtidsutsiktene er fremdeles svært usikre.

– Alle permitterte var på mange måter bråstoppen i vår og i sommer. Nå er det fokus på de langtidsledige også, for noen næringer vil måtte leve med konsekvensene i lang, lang tid, mener strategidirektøren.

 

Fellesløft

Strategidirektøren er også opptatt av å skryte over dugnadsinnsatsen til næringslivet i 2020. For mange har
ikke situasjonen vært enkel og flere av Næringsforeningens medlemsbedrifter har innført tiltak for å kutte kostnader og tenke nytt.

– Prosjektet er mulig å gjennomføre fordi arbeidslivet er flinke til å stille både tid og kompetanse til disposisjon. Dermed blir også kostnadene på prosjektet lavt. Det er et fellesløft og en dugnad for regionen, sier hun.

Prosjektet vil drives videre av en styringsgruppe bestående av Rogaland fylkeskommune, Stavanger kommune, NAV, LO Rogaland og næringsforeningene. De skal sammen se på hvilke fagområder som er viktigst og hvordan prosjektet skal forløpe.

– Gruppen har ikke hatt sitt første møte enda, men vi skal skreddersy et prosjekt for vår region og få ut informasjon til aktuelle deltakere, sier Ødegård og legger til:

– Fagforeningenes rolle må heller ikke glemmes. De kjenner sine medlemmer best og har gjør mye bra for sine medlemmer. De vet hvor skoen trykker, så samarbeid med organisasjoner som for eksempel NITO og TEKNA blir viktig, mener hun.

Andre liknende nyheter

Smir så lenge stålet varmer

Han trives minst like godt i produksjonshallen som bak tegnebrettet på kontoret, og karakteriserer sine ansatte som venner. Svein Westlund Kristiansen…

Dårlig ledelse?

En tredjedel av norske medarbeidere sier at de har ledere som er så dårlige, at disse står i veien for at medarbeiderne kan gjøre en god jobb. Men, er…

Fortsatt høy arbeidsledighet

Ett år etter den første nedsteningen og lav oljepris er arbeidsledigheten fortsatt høy i regionen og det vil den trolig være en stund fremover.

© Næringsforeningen 2019-2021 Sidekart Personvern og vilkår for bruk
Umbraco CMS fra MarkedsPartner