Ny og unik Master for grønn omstilling på UiS
Professor Rune Todnem By ved UiS har store forventninger til det nye masterprogrammet om innovasjon og grønn omstilling. (Foto: UiS)

Ny og unik Master for grønn omstilling på UiS

Universitet i Stavanger drar i gang et nytt, banebrytende masterprogram i grønn omstilling. Programmet er utformet i tett samarbeid med påskrudde virksomheter innen privat, offentlig og frivillig virksomhet.
05.desember 2022 Tekst: Frode Berge

Nyskapingen som ser dagens lys i mars neste år, er en Master i transformasjon og nyskaping. Målet er å gi deltakerne bedre forutsetninger for å lede, og bidra til, innovative endringsprosesser. Universitetet i Stavanger (UiS) er i vekst og omstilling. Det er et svært internasjonalt studiested i den forstand at det har en høy andel utenlandske studenter og stipendiater. 
UiS er i tillegg et universitet som de siste årene har brukt mye ressurser på å utvikle ulike studietilbud rettet mot grønn omstilling. Dette på grunnlag av en verdensledende kompetanse på petroleumsteknologi.
Den akademiske høyborgen vår på Ullandhaug er det eneste universitetet i Norge som er medlem av The European Consortium of Innovative Universities (ECIU). Det nye masterprogrammet kan sees på som et håndfast resultat av det sterke fokuset på innovasjon og tett samarbeid med næringslivet.

Store forventninger
Rune Todnem By er professor i ledelse ved UiS, og har vært primus motor for utviklingen av programmet.

– Bakteppet for denne satsingen er tydelig. Verden er på etterskudd i anstrengelsene for å nå klimamålene, og det er akutt behov for handling. Dette programmet er et eksempel på konkret handling, sier Todnem By.

Han forteller at responsen fra omgivelsene har vært overveldende.

– Da vi startet arbeidet med søknaden om å få det nye masterprogrammet godkjent, ville vi i utgangspunktet vært fornøyd hvis vi fikk med oss én samarbeidspartner. Status i dag er at vi har fått med oss over tretti tunge samarbeidspartnere, fra næringslivet, det offentlige, og fra frivilligheten.

Motiverte
Programmet vil ha et innhold rettet mot ledelse, bærekraftkompetanse og framtidskyndighet, og vil passe for motiverte personer på alle nivåer i den enkelte bedrift eller organisasjon.

– Dette er det første masterprogrammet innen ledelse og innovasjon som gjennomgående er basert på designtenking. Det er utformet i tett samarbeid med partnerne våre. Det er tverrfaglig, interaktivt og fleksibelt lagt opp, slik at det kan gjennomføres ved siden av jobb. Programmet er en del av etter- og videreutdanningstilbudet vårt her på UiS, forteller Todnem By.

Tunge partnere
Interessen for å bidra til, og delta i, masterprogrammet har som sagt vært stor. Tungvektere som Aker BP, Bjørnson Organisasjonspsykologene, Desert Control, Fish Globe, Greencap Solutions, Inventas, Kolumbus, Lærdal Medical, Nordic Edge, Norske Shell, Rogaland fylkeskommune, Rogaland Teater og Næringsforeningen i Stavanger-regionen er å finne blant samarbeidspartnerne.

– Jeg håper dette nye studietilbudet vil bidra til å øke tempoet i den grønne omstillingen. Forventningene er store, og vi gleder oss til å komme i gang, avslutter Rune Todnem By ved Universitet i Stavanger.

Andre liknende nyheter

Det vanskelige energitrilemma

Spørsmålet er hvordan vi kan sikres stabile leveranser av energi til en overkommelig pris med lavest mulig fotavtrykk.

Sprikende syn på hjemmekontor blant bedriftene

Hjemmekontor har vært et stort diskusjonstema i arbeidslivet etter koronapandemien. Teams-møter, joggebukse og snacking fra kjøleskapet var den nye no…

Nye krav til oss som ledere

Generasjon Z forventer at vi bruker maktposisjonene våre som ledere til å gå sammen om å skape en bedre verden og et varmere samfunn der alle har en l…

© Næringsforeningen 2019-2023 Sidekart Personvern og vilkår for bruk
Umbraco CMS fra MarkedsPartner