Økende etterspørsel på digitale tjenester

Økende etterspørsel på digitale tjenester

Etterspørselen etter digitale tjenester øker, nå som hundretusenvis har hjemmekontor.  IT-bransjen spår et digitalt skifte.

De siste ukene har bruken av digitale verktøy vært avgjørende for å holde aktiviteten og effektiviteten i bedriftene oppe. Sikkerhetsløsninger, lisenser, ekstra maskinvarer, og opplæringstjenester i samhandlingsløsninger er eksempler på leveranser som har økt de siste dagene.    

– Ingen kunne forutse det akutte behovet for å dekke digitale samhandlingsløsninger for så mange mennesker, sier Gyro Vidvei, regiondirektør i TietoEVRY. 

Etter at koronakrisen inntraff har etterspørselen økt kraftig hos flere lokale IT-selskaper. Nå jobber de ulike IT-selskapene med å sikre gode løsninger tilpasset hver og en kunde, slik at alle kan jobbe digitalt. 
– Utfordringen er at mange selskaper har hatt underdimensjonerte løsninger, forklarer Vidvei. 

Det digitale løftet vi nå opplever vil mest sannsynlig prege måten vi jobber på i lang tid fremover. Heidi Ravndal, direktør for digitale plattformer tjenester i Sopra Steria Stavanger, tror omstendighetene rundt koronakrisen tvinger oss alle til å bli enda mer effektive i bruk av digitale samhandlingsverktøy.  
– Krisen vil øke den digitale modenheten, og trolig gi ytterligere gevinster og robusthet på lengre sikt, spår Ravndal.  

 

Digitale møteplasser  

Flere IT-selskaper har den siste uken virkelig fått testet sine egne løsninger, da store deler av de ansatte har hjemmekontor.  Cegal, som utvikler skytjenester og samhandlingsløsninger, kan etter en uke med hjemmekontor for sine 450 ansatte bekrefte at det fungerer som det skal. Hele den globale servicedesken har full operativ drift.   

– Vi er glad for å se at løsningene fungerer for kundene våre og for oss selv, sier Harald Sundalskleiv, kommersiell direktør i Cegal. 

Etterspørselen på digitale tjenester har ført til flere gratis webinar om hvordan samarbeide bedre i digitale verktøy. Det var nesten 4000 deltakere da Atea satte opp webinar om å samarbeide bedre i digitale verktøyi forrige uke 

– Vi kan på den måten bidra til at den nye arbeidshverdagen blir produktiv også etter koronapandemien, sier Hilda Bådsvik, konsulentleder i Atea 

Sopra Steria kan bekrefte at opplæringsbehovet er stort.  

– Ettersom den digitale arbeidskulturen er varierende hos ulike organisasjoner, har etterspørselen etter bistand innen digital samhandling økt i forbindelse med koronakrisen. Organisasjonene ber om bistand for å kunne bruke det på en effektiv måte, tilpasset deres organisasjon, sier Ravndal.  
 

Håper og tror på flere tiltak  

Selv om etterspørsel på kjøp av digitale verktøy og tjenester er økende, er situasjonen likevel krevende for flere av IT-selskapene.  I Atea bekrefter de at de gjør det de kan for å holde folk i arbeid og permitteringer på et minimumsnivåTiltakspakkene fra myndighetene som nå er presentert er derfor både viktige og fornuftige, og Bådsvik i Atea tror det kommer flere tiltak som sørger for at arbeidsplassene ivaretas.   
– I forrige uke fikk vi en oppmuntrende henvendelse fra en kommune nord i fylket der de rett og slett ønsket å fremskynde prosjekter, for å hjelpe til med å holde hjulene i gang for det lokale næringslivet. Dette trenger vi mer av, sier Hilda Bådsvik, konsulentleder i Atea Stavanger. 

Dette er prosjekter som kommunen allerede hadde kjøpt, men som ikke skulle iverksettes før senere. Nå skjer det før den opprinnelige planen. Nå håper Atea at flere kommuner følger etter og fremskynder digitale prosjekter for å holde hjulene i gang og bidra til det digitale løftet.  

 

 

  

 

 

 

 

 

Andre liknende nyheter

Nasjonal konferanse om havbruk til havs

Alt ligger til rette for at Norge kan bli verdens ledende innen havbruk til havs, idet vi har en formidabel kystlinje tilrettelagt for oppdrett og ver…

Et nytt industrieventyr på Forus

Beyonder har utviklet sin egen, fremtidsrettede og bærekraftige battericelleteknologi. Nå skal de erobre verden med batterier basert på sagflis og san…

Forventer vekst i flytrafikken

Bedriftene i vår region forventer en vekst i både innenlands og utenlands flytrafikk i 2021 sammenlignet med i år, viser en undersøkelse gjort i samar…

© Næringsforeningen 2019-2020 Sidekart Personvern og vilkår for bruk
Umbraco CMS fra MarkedsPartner