Offentlig sektor som innovasjonsmotor
Stig Bang-Andersen er seniorrådiver i Nasjonalt program for leverandørutvikling / Leverandørutviklingsprogrammet, som er pådriver for at statlige og kommunale virksomheter skal skape innovasjon gjennom sine anskaffelser. Foto: Svanhild Hestnes Sondresen

Offentlig sektor som innovasjonsmotor

Hvert år kjøper det offentlige inn varer og tjenester for nærmere 600 millarder kroner. Å bruke en større andel av disse milliardene til å etterspørre morgendagens bærekraftige løsninger, er derfor både samfunnsnyttig og smart.
13.april 2021 Av Lars Idar Waage

Innovative offentlige anskaffelser handler om smartere innkjøp og om å få betydelig mer ut av det som allerede skal kjøpes. Dette vil gi bedre offentlige løsninger og tjenester for befolkningen og bidrar til omstilling og effektivisering.

– Innovasjon gjennom anskaffelser er ikke noe som skjer av seg selv, men et resultat av offentlige virksomheters evne
og vilje til å tenke nytt, sier Stig Bang- Andersen, seniorrådgiver i NHO for nasjonalt program for leverandørutvikling.
Programmet er pådriver for at statlige og kommunale virksomheter skal skape innovasjon gjennom sine anskaffelser. NHO, KS, DFØ, Innovasjon Norge og Forskningsrådet er programansvarlige hvorav NHO har prosjektlederansvaret.

 

Smartere løsninger

I tillegg til å tenke nytt, inkluderes også tid til brukerinvolvering, økt kunnskap om inngasjon og anskaffelser og leverandører som motiveres til å utvikle nye produkter og tjenester.
– Modige ledere i statlige og kommunale virksomheter har turt å satse på innovative anskaffelser, og leverandørene har lyttet til behovene og tilpasset sine løsninger eller utviklet nye. Sammen har de funnet frem til smartere løsninger som ikke bare kommer enkeltvirksomheter og deres brukere til gode, de kan overføres til andre innkjøpere med samme behov over hele landet, forklarer Bang-Andersen.

Han trekker frem tre ting som særlig fremmer bruken av innovative anskaffelser:

  1. Viktig at politisk ledelse etterspør innovasjon gjennom anskaffelser
  2. Administrativ ledelse må legge til rette for innovative anskaffelser gjennom strategiske føringer, rutiner og økt kompetanse
  3. Innkjøpere og prosjektledere bli klar over, teste ut og øke frekvensen av anskaffelser der man beskriver behovet og overlater løsningen til leverandørene.

– Alt dette vil bidra til et mer innovativt og omstillingsdyktig næringsliv som skaper nye forretningsområder, nye arbeidsplasser og større verdiskapning. Altså økt konkurransekraft, mener han.

 

Gradvis innovasjon

I Rogaland fylkeskommune er man opptatt av at felleskapets midler skal brukes på en mest mulig ressurseffektiv måte som igjen betyr at de må gjøre sitt ytterste for å få mest mulig igjen for hver krone de bruker.

– Samtidig har vi som en offentlig oppdragsgiver et ansvar for å løse viktige samfunnsoppgaver som klimautfordringen og bekjempelse av arbeidslivskriminalitet, sier innkjøpsleder Karianne Mæle Thuestad i Rogaland fylkeskommune og fortsetter:

– Vi tror at ved å løfte blikket og tenke litt nytt kan vi langt på vei klare å forene disse to hensynene, og det er her innovative anskaffelser kommer inn og samarbeidet med leverandørutviklingsprogrammet er så bra.

Fylkeskommunen jobber i dag med det de kaller “gradvis innovasjon” som kjennetegnes ved at de prøver å forbedre eksisterende varer og tjenester. Ved å gjennomføre markedsundersøkelser i forkant av anskaffelsen, sende konkurransene ut på høring og gjennomføre dialogkonferanser prøver de å lage konkurranser som tar innover seg nyvinninger i den aktuelle bransjen, samt få tilpasset dette til Rogaland fylkeskommunes behov og samfunnsoppdrag.

– Et eksempel på dette er at vi har gjennomført en dialogkonferanse på drift- og vedlikehold av fylkesveiene våre for å få innspill til hvordan en slik tjeneste kan løses på en mer effektiv og optimal måte, sier innkjøpslederen.

 

Økt kompetanse

Hun tror fylkeskommunen vil prøve å gjennomføre anskaffelser som innebærer mer radikal innovasjon på sikt.
– Det vil si å gjennomfører en konkurranse som bryter med det tradisjonelle og eksisterende, men det krever at vi finner det rette prosjektet, sier Thuestad.

Når det kommer til fremtiden for økt bruk av innovative offentlige anskaffelser avhenger dette av flere ting i følge Bang- Andersen i NHO.

– Både gode anskaffelsesstrategier og økt kompetanse hos behovseierne i det offentlige, samt at vi får skalert opp slik at flere får tatt innovativ anskaffelsesmetodikk i bruk, og at innovative anskaffelser gjennom dette blir en av Norges kraftigste motorer for innovasjon og bærekraftig omstilling, sier han.

Andre liknende nyheter

Hvem bør få Inkluderingsprisen 2021?

For andre gang skal inkluderingsprisen deles ut i Stavanger-regionen. For fjorårets vinner, Brustadbua, har prisen bidratt til økt oppmerksomhet og at…

Formueskatten: 44 prosent av bedriftene vurderer utflytting

44 prosent av bedriftene vurderer å flytte utenlands dersom dagens formueskatt består. Det viser en undersøkelse NHHS Consulting har gjort for nærings…

Hanne Berentzen ny styreleder i Næringsforeningen

Hanne N. Berentzen er i dag valgt til ny styreleder i Næringsforeningen. Berentzen er gründer og eier av Ostehuset, og tar over vervet etter Ådne Kver…

© Næringsforeningen 2019-2021 Sidekart Personvern og vilkår for bruk
Umbraco CMS fra MarkedsPartner