- Ord skaper ikke penger!

- Ord skaper ikke penger!

Aslak Sira Myhre sparte ikke på kruttet under åpningen av Solamøtet. Han mener nesten ingen i Oslo bryr seg om hva vi gjør i Rogaland, og at det faktisk er helt greit. Da kan vi få jobbe i fred med det vi vet fungerer best.
13.januar 2020 Av Lars Idar Waage

Temaet for det tradisjonsrike Solamøtet var “Rogaland griper mulighetene”. Aslak Sira Myhre var hyret inn for å gi et skråblikk på Rogaland sett fra Oslo, med tittelen “Fortid og framtid, Rogaland for alltid”. Og Myhre startet med å gå rett på sak.
– Det er faktisk umulig å gi et skråblikk på noe som ingen har et blikk på en gang, begynte nasjonalbibliotekaren og fortsatte:
– Sett fra der jeg bor på Korsvoll, et av de områdene med de aller høyeste boligprisene i Norge, og et område med høy frekvens av leger, advokater og finansanalytikere, så synes ikke Rogaland i det hele tatt. Helt borte vekk.

Den nye oljen?
Men ifølge Myhre er det bare en fordel at vi ikke synes, som sendte mange stikk i retning alle de som har funnet ut hva som er den nye oljen og hva vi skal leve av i fremtiden. Der mange av forslagene har kommet nettopp fra Oslo.
- Tampen brenner ikke. Og de som tror, de finnes nemlig, at den samlede eksporten fra for eksempel norsk film, teater, litteratur, dans og musikk kan erstatte en brøkdel av oljen. De har først og fremst tatt fra seg selv stemmeretten og uttaleretten i alle økonomiske spørsmål, sa Myhre tørt til stor begeistring fra salen.
Bak den lett humoristiske tonene var det mye alvor bak ordene til Myhre, som blant applausen også høstet mange gjenkjennende nikk. Neste bredside kom mot seminarer og alle de flotte ordene som brukes. Om å være kreative, innovative og disruptive, samt alt snakket om innovasjonskraft, endringskraft og disrupsjonskraft.
- Ikke tro at ord skaper penger. At ord skaper verdier, sa Myhre før han presiserte:
- Arbeidsmetodene jeg bruker i min næring er helt meningsløse for Aibel i Haugesund eller Rosenberg i Stavanger. Sveisere, platearbeidere og ingeniører skal ikke være kreative sammen, de skal være presise. De skal skape, ikke kaste ball med hverandre, tenke og finne på ting. Det er sånn det virker!

Se hele talen på Aftenbladet.no

 

Jorden og havet
Fremfor å snakke om hva vi skal gjøre, mener Aslak Sira Myre vi først må se tilbake i tid, til fortiden. Før levde vi av jorden og havet, og det mener han vi skal gjøre i fremtiden også
- Vi skal forvalte jorda og havet, og ressursene fra jorda og havet og det vi kan skape på grunnlag av dette, sa Myhre.
I Oslo er det ingen som jobber av jorda og havet ifølge nasjonalbibliotekaren, og påpekte at dette kanskje kan være en fordel. Da slipper Rogaland å se til Oslo, men se en annen vei.
- Det er dette som gjør oss usynlige i Oslo - for der er det ikke en kjeft som lever av jorden og havet. Ord, penger, makt, aksjer og finanser. Men ikke jorden og havet. Derfor ser de ikke oss, og derfor trenger ikke vi å se på dem. Vi kan se en annen plass, sa han.
Og mens Rogaland ser en annen vei kan rogalendingen fortsette å jobbe slik man alltid har gjort, med å løse oppgavene som ligger på bordet.
- Å være kreativ handler om å løse oppgavene du blir forelagt og vi har forutsetningene til å løse disse oppgavene. Ingen tror at TS-en gikk på en workshop i kreativitet før han startet bedriften sin. Eller at Finn Gjedebo på innovasjonskraft og seminarer. Statoil ble ikke laget på en workshop. Jeg lover dere, det var ingen med briller og høyhalset genser som snakket først og så laget de Statoil, sa han.

Ser Rogaland
Denne kunnskapen skal forvaltes videre. Myhre trakk frem Rosenberg som et eksempel på en industrikultur der vi har en ubrutt rekke av kompetanse som går 100 år tilbake. Der Rosenberg først laget båter, så plattformer, til installasjoner og nå jobber med både vindenergi og oppdrettsnæringen. Det samme gjelder andre industribedrifter i fylket.
- Kunnskapen ligger i nevene og hodene til fagarbeiderne i hele fylket og i bedriftene og næringslivet. Hos ingeniørene, hos de som faktisk er kreative og ikke har gått på kurs. De som faktisk løser problemer, sa Aslak Sira Myhre.
Thina Saltvedt er sjefanalytiker for grønn energi og klimarisiko i Nordeas avdeling for sustainable finance og hun er ikke helt enig med Aslak Sira Myhre i at man ikke ser hva som skjer i Rogaland. Saltvedt er tidligere oljeanalytiker og har vært oppdatert på Rogaland i årevis, og mener det vil være viktig også i sin nye rolle.
- Jeg ser fremdeles til Rogaland. Vet dere hvorfor? For det er her det skjer, sa Saltvedt.

Thina Saltvedt, sjefanalytiker for grønn energi og klimarisiko

Ledende posisjon
Hun tok også opp utfordringene som selskaper kan støte på dersom de ikke følger opp bærekraftsmålene og lager strategier som følger målene i Paris-avtalen. Resultatet kan bli dyrere eller kortere finansiering.
- Vi i bank og finans begynner å sette en pris på klimaendringer. Det tar vi inn i finansierings- og investeringsmodeller. De selskaper som ikke har en investeringsstrategi på linje med bærekraftsmålene og parismålene, vil ha problemer med eller få dyrere eller kortere finansiering i framtiden enn i dag. Så her må vi jobbe sammen for å snu Norge i en retning som støtter opp om målene i Paris-avtalen, sa Saltvedt.
Solamøtet ble åpnet av fylkesordfører Marianne Chesak, som snakket mye om det grønne skiftet og hvordan alle kan bidra for å snakke opp arbeidet som skal gjøres. Hun mener det er ingen motsetninger mellom det å være stolt over det vi har fått til i fylket og det vi skal få til i fremtiden.
- Jeg tør å påstå at Rogaland er den regionen i Europa som er best rustet til å lykkes med dette. Vi har fagfolkene, moderne teknologi, naturressurser og kapitalkreftene. Alt er på plass for at Rogaland skal ta en ledende posisjon, men premisset er at da må vi bestemme oss for å satse sammen, påpekte Chesak.


Mangel på fagarbeidere
Statsminister Erna Solberg snakket også om viktigheten av fagarbeidere. Norge risikerer å mangle 100.000 fagarbeidere om 15 år.
- Det må vi i fellesskap jobbe for å unngå. Vi henter mye av mangelen inn hvis vi tetter det gapet og sammen jobber for at de som har valgt yrkesfag, faktisk fullfører og kommer gjennom, sa Solberg.
Hun trakk også frem hvor gode Rogaland har vært på lærlingepolitikk, og den lokale bedriften Sig. Halvorsen i sin tale. Under valgkampen besøkte hun Sandnes Ulfs nye stadion, der Sig. Halvorsen var en av leverandørene som ga arbeid til rundt 100 lærlinger og voksenlærlinger.
- De tar altså et særegent samfunnsansvar, har gjort det over flere år og er med på vår inkluderingsdugnad, sa statsministeren.
Hun gratulerte også Rogaland som norgesmester i yrkesfag og læreplasser.
- 81 prosent har fått læreplass og det er bra, men det betyr også at 19 prosent ikke fikk det, sa hun.

Andre liknende nyheter

Nasjonal konferanse om havbruk til havs

Alt ligger til rette for at Norge kan bli verdens ledende innen havbruk til havs, idet vi har en formidabel kystlinje tilrettelagt for oppdrett og ver…

Et nytt industrieventyr på Forus

Beyonder har utviklet sin egen, fremtidsrettede og bærekraftige battericelleteknologi. Nå skal de erobre verden med batterier basert på sagflis og san…

Forventer vekst i flytrafikken

Bedriftene i vår region forventer en vekst i både innenlands og utenlands flytrafikk i 2021 sammenlignet med i år, viser en undersøkelse gjort i samar…

© Næringsforeningen 2019-2020 Sidekart Personvern og vilkår for bruk
Umbraco CMS fra MarkedsPartner