Personlig vinn-vinn
Øystein og Christin står klar for å motta søknader fra mentorer og mentees til Mentorprogrammet – Muligheter Rogaland.

Personlig vinn-vinn

Gjensidig læring, hvor du får mulighet til å utvikle deg personlig og faglig utenfor jobb. Tverrfaglig, på tvers av bransje, samtidig som du utvider nettverket ditt. Det høres ut som en setning stjålet fra et inspirerende foredrag om god ledelse, men det dreier seg om Mentorprogrammet – Muligheter Rogaland. Så hvis du vil utgjøre en forskjell og få servert denne herlige gavepakken, da er tiden kommet for å melde din interesse.

– Har vi egentlig noe å lære eller vet vi best selv, spør Christin Møller, mens hun kikker bort på kollega Øystein Dahl Andersen.

Når slike spørsmål kommer, så blir tankemønsteret gjerne litt automatisk. Det er fort gjort å gå i en slags forsvarsposisjon, hvor man tenker at jeg er ikke så lukket og låst for nye impulser. Men mangfoldsstatistikken forteller oss noe helt annet. Og tenker du etter, så er det vel alltid noe mer å gå på?

Øystein og Christin er prosjektledere for Mentorprogrammet – Muligheter Rogaland. De gleder seg til å motta mentor- og menteesøknader. Duoen har innhentet erfaringer fra to andre storbyer som nylig har gjennomført tilsvarende mentorprogram.

– Både Bergen og Trondheim har et mentorprogram. Jeg vil påstå at Norge kanskje ikke er det åpne og inkluderende samfunnet som vi selv liker å uttrykke at vi er. Det er fremdeles mange fordommer på mange plan. Selv om vi liker å si at vi er gode på det meste i Norge, så henger vi langt etter på inkluderings- og mangfoldsarbeidet. Dette sitter både i ryggmargen, altså at det er en refleks, også er det noen generelle holdninger. Det kan være usikkerhet, språk blir gjerne brukt som en barriere. Dette leder ofte til at det finnes lokale ressurser som ikke blir benyttet, forklarer Øystein.

Verdidebatten
Det handler om samfunnet vi lever i og våre verdier. Diskriminering på grunn av etnisk bakgrunn, er en like stor tabbe som å forveksle kvinnehelse med skjønnhetsidealer. Hvis man diskriminerer, hvilket eksempel settes da for barn og ungdom som vokser opp – i tillegg til hos de ansatte i et selskap?

– Vi har en del å gå på i hele regionen med å få inn flerkulturelle i posisjoner hvor beslutninger tas. Jeg synes at å kunne heve kompetansen i det lokale næringslivet sammen med regionens bedrifter, er ekstremt viktig. Det er et skikkelig jag etter kompetanse slik arbeidsmarkedet er nå, så da er det desto mer viktig å benytte ressursene som finnes i regionen. Og ikke minst å få på plass mentorer som er engasjerte og som har lyst til å gjøre en innsats, sier Christin.   

– Med tanke på at vi er over 180 forskjellige nasjonaliteter i regionen vår, så vet vi at det er vanvittig mye ubenyttede ressurser her i regionen vår. Det at det finnes så mange å ta hånd om i forhold til folk som ikke kommer inn i de rette stillingene og plasseringene i samfunnet, det er viktig å få lov til å kunne hjelpe til med, påpeker Øystein.

Mangfoldige mentorer
Det er ikke noe krav eller ønske om at mentorene skal være fra spesifikke bransjer, eller fra bestemte fagområder. Det viktigste er at du har et personlig engasjement og at du har mulighet til å løfte en person opp og frem.

– Det er ønskelig at mentorene er i en form for ledende posisjon. At man kanskje er en beslutningstaker, fordi det ofte er dette som skal til for å løfte noen opp og inn. I tillegg til et godt nettverk. Du må uansett ha et personlig engasjement som mentor, med et ønske om å bidra på et større plan til samfunnet, men også til enkeltpersonen. Også blir man mentor for en person, men du blir også kjent med en større gruppe. Gruppa består av 20 mentees og 20 mentorer. Det er 40 personer som ikke har møtt hverandre som kan skape gode bånd, bemerker Christin.

– Jeg tenker dette er personlig utvikling for den enkelte også, ikke bare arbeidsmessig, men gjensidig læring mellom alle parter, skyter Øystein inn.

Stavanger Kommune og Rogaland Fylkeskommune med på laget
Programmet starter med et skikkelig kick-off 15. november, hvor mentorer og mentees skal møtes for første gang. Deretter blir den første fagsamlingen 10. januar på Rosenkildenhuset. Mentor og mentees får deretter sjansen til å oppdatere seg på den nyeste kunnskapen innen en rekke spennende tema gjennom hele programmet.

–Vi skal innom tema som nettverksbygging, samfunn og politikk, arbeidslivskultur og rollemodeller. Mangfoldsledelse, diskriminering, bærekraft, retorikk og presentasjonsteknikk, bare for å nevne noe. Også er Stavanger Kommune og Rogaland Fylkeskommune med. Dette er kjempeviktig for regionen og helt avgjørende for å få til det programmet vi har lagt opp, konkluderer Christin.

Hvis du vil være mentor så er det et interesseskjema på nettsidene til Næringsforeningen. Gå til www.naeringsforeningen.no/mentorprogrammet  for å registrere din interesse der. Søknadsfristen er 7. oktober.

Mentorprogrammet Muligheter Rogaland:

 • Mentor- og utviklingsprogrammet er rettet mot ambisiøse talenter med flerkulturell bakgrunn og utdanning på høyere nivå.
 • Mentorprogrammet er et samarbeid mellom Rogaland fylkeskommune, Stavanger kommune og Næringsforeningen.
 • Programmet er en satsing for å fremme flerkulturelle forbilder i privat næringsliv, offentlig sektor og frivillige organisasjoner i Rogaland.
 • Kandidatene har et ønske om å ta sentrale posisjoner i arbeidsliv og samfunn, bidra til mangfold og inkludering, og kan forplikte seg til å være med på månedlige samlinger.
 • Programmet har oppstart i november 2022 og avsluttes i november 2023, med månedlige fagsamlinger i tillegg til jevnlige mentorsamtaler.
 • Mentorene rekrutteres fra ledende posisjoner i privat næringsliv og offentlig sektor. Programmet er kostnadsfritt, og samlingene vil hovedsakelig foregå utenom arbeidstid.

Vi søker mentorer etter følgende kriterier:

 • Beslutningstaker eller ledende posisjon i privat næringsliv eller offentlig sektor

 • Bredt nettverk og bransjekunnskap
Engasjement for mangfold og inkluderende arbeidsliv.
 • Mulighet til å delta på 3 kveldssamlinger i løpet av perioden.
 • Mulighet til å gjennomføre 6 mentorsamtaler á 1-2 timer.
 • Mentorkoblingen gjøres ut ifra en vurdering av hver enkelt deltagers behov og bransjeinteresse.
 • Det stilles ikke krav til at du har erfaring med å være mentor.
 • Søknader behandles konfidensielt av Næringsforeningen, og brukes kun til utvelgelse av mentorer.

Vi søker mentees etter følgende kriterier:

 • Flerkulturell bakgrunn.

 • Utdannelse på høyere nivå eller fagbrev.

 • Norsknivå minimum B2.
 • Næringsforeningen er opptatt av mangfold og balanse i gruppesammensetningen, og etnisitet og kjønn vil hensyntas i seleksjonsprosessen.

Andre liknende nyheter

Rogaland bevilger tre millioner til flyrutetrafikken

Over lang tid har manglende vilje til satsning ført til en svekkelse av utenlandsforbindelser fra Sola flyplass. Nå tar Rogaland fylkeskommune grep.

Pizzabakeren kåret til Årets bedrift 2023!

Pizzabakeren Invest er kåret til Årets bedrift i Stavanger-regionen. Prisen ble utdelt på et fullsatt festarrangement i Atlantic Hall torsdag kveld. D…

Tror trenden vil fortsette

I løpet av de siste fem årene er det bygget totalt 2.527 nye boliger i Stavanger. I femårsperioden fra 2013-2017 ble det til sammenlikning bygget 4.27…

© Næringsforeningen 2019-2023 Sidekart Personvern og vilkår for bruk
Umbraco CMS fra MarkedsPartner