– Planprosessene har blitt dårligere

– Planprosessene har blitt dårligere

Planundersøkelsen 2021 ble offentliggjort på Boligkonferansen. Resultatet viser at utviklingen de senere årene har gått i feil retning og at planprosessene ikke er like gode som de var tilbake i 2017.
22.november 2021 Lars Idar Waage


Planundersøkelsen ble gjennomført av Næringsforeningen for første gang i 2010. Målet med arbeidet har vært å få til bedre planprosesser og bedre dialog mellom bransjen og kommunene i regionen – noe som til sjuende og sist gjør det rimeligere og enklere å bygge.

– Planprosesser er både tidkrevende og ressurskrevende for utbyggere. Det er helt avgjørende med god kvalitet på dette arbeidet, både hos næringen selv og hos det offentlige – og at praksis er mest mulig likt mellom kommunene – siden vi har en fragmentert kommunestruktur der utbyggerne ofte må forholde seg til en rekke ulike planavdelinger, sier Egil Hollund, kommunikasjonssjef i Næringsforeningen og administrasjonens representant i ressursgruppen for bygg og anlegg.

Undersøkelsen i 2010 ble fulgt opp med en ny undersøkelse i 2012, og så en ny i 2015.

– Vi så en positiv utvikling fra 2010, via 2012 til 2015. Vi var derfor veldig spente på resultatet nå i 2021, seks år siden forrige undersøkelse. Hadde den positive trenden fortsatt, eller hadde utviklingen stoppet opp?

 

Tilbake på 2010-nivå

Undersøkelsen ble også denne gang gjennomført av Asplan Viak, og finansiert i fellesskap av bransjeaktørene. Trygve Valen, seniorrådgiver i Asplan Viak, presenterte undersøkelsen på Boligkonferansen. Konklusjonen han presenterte, viste at vi stort sett er tilbake på 2010-nivå.

– Før førstegangsbehandling av plansaker, opplever næringslivet at kommunene ikke er gode på å skape god dialog i forbindelse med saksbehandlingsprosessen, og anvender i liten grad skjønn ved tolkning av formelle krav, sier Valen.

Gjesdal kommer best ut, Randaberg skårer dårligst.

– Videre mener næringslivet at kommunene ikke overholder frister, de informerer dårlig, og næringslivet har ingen tro på at eventuell overskridelse gir automatisk reduksjon i gebyret – slik det skal, påpeker Valen.

Undersøkelsen har også kartlagt kommunenes oppfatning og erfaring – sett fra sitt ståsted.

– Kommunene er betydelig mer positiv til egen innsats, og mener at de for ofte opplever for dårlige gjennomarbeidede forslag fra næringslivet og dermed blir en kvalitetskontroll før politisk behandling, sier Valen.

 

Godt grunnlag

Undersøkelsen anbefaler at det jobbes videre med følgende områder:

  • Bedre informasjon om tidsfrister og konsekvenser ved brudd på denne.
  • Behov for god, hyppig og grundig dialog og kommunikasjon mellom aktørene.
  • Bedre intern koordinering mellom kommunale etater.
  • Bedre kvalitet på innsendte planer.
  • Tydeligere krav fra kommunene om mål, krav og rammer i en tidlig fase av prosessene.
  • Større forutsigbarhet i planprosessen og mer bevissthet rundt framdrift.

 

– Jeg vil oppfordre både næringslivet og kommunene til å begynne med seg selv. Ta tak i de utfordringene som undersøkelsen påpeker – og vær i alle fall sikker på at dere gjør dere kan for at prosessene kan bli best mulig, sier Valen.

Planundersøkelsen vil nå bli gjennomgått i boligforumene i Stavanger og Sandnes, og de andre kommunene som er omfattet av undersøkelsen vil også bli oppfordret til å ta tak i resultatene.

Andre liknende nyheter

IKT-bransjen krever utdanningsløft

– Vi må ha tilført teknologikompetanse i alle ledd om vi skal bygge en bærekraftig industrinasjon i Norge, mener teknologi- og bærekraftdirektør i IKT…

Det vonde grønne skiftet

Krigen i Europa endrer energimarkedene og det vi lever av raskere enn før – nå ligger det et spesielt ansvar på oss som tjener godt mens Europa gråter…

Tydelig tale på Nordic Edge Expo 2022

Hvordan går vi fra bevissthet til handling når vi skal utvikle fremtidens byer? Daria Krivonos, CEO i Copenhagen Institute For Future Studies, underst…

© Næringsforeningen 2019-2022 Sidekart Personvern og vilkår for bruk
Umbraco CMS fra MarkedsPartner