Realistiske forventninger til fremtidens transport
Kronikk

Realistiske forventninger til fremtidens transport

Det er spennende og sexy å lese om selvkjørende biler og bildeling, og blant annet forslaget til ny regionalplan skriver begeistret om mulighetene. Men la oss være realistiske – selv om det er litt kjedeligere. Hva er fakta?
28.juni 2019 Av Ådne Kverneland, styreleder i Næringsforeningen

For det første må vi skille mellom bildeling og autonome kjøretøy. Det er to helt ulike ting.

Bilprodusentene bruker ufattelig mange milliarder på teknologiutvikling. Men det er ikke tilstrekkelig at selve bilen er utstyrt for å navigere på veien. Veiene må være «lesbare» for kjøretøyene og det betyr en kraftig oppgradering av veimerking, elektronisk veimerking og mer pålitelig satellittnavigasjon. Snø og vann på veiene gjør merking uforståelige for bilene, og småveier uten striper er foreløpig umulige å navigere. Et internasjonalt regelverk for prioriteringer ved farlige situasjoner må også på plass. Dette er langt unna.

Det kan kanskje tenkes at bilen kan kjøre av seg selv fra Madlaveien til Sandnes allerede i 2025, men sjåføren må håndtere rattet selv i begge ender av kjøreturen. Helautomatiske kjøretøy kan vi trolig forvente på alle veier først rundt 2040.

Et kjøretøy uten sjåfør betyr kostnadsbesparelser og lavere kilometerpris for varetransport og taxikjøring. Med tiden vil selvkjørende taxier utkonkurrere ordinære rutebusser, så kollektivfelt og bussveier blir overflødige. Transportbehovet vil derimot forbli minst like stort, ikke minst fordi de som i dag tar buss eller tog heller vil bli forflyttet dør til dør i en rimelig taxi. Og selvkjørende kjøretøy som kommuniserer med hverandre vil kjøre tettere, men noe langsommere. Trafikkmengden på veiene er i Boston blitt estimert til å bli redusert med bare cirka fire prosent. Derfor kan vi ikke redusere veibygging eller veivedlikehold. Tvert imot er det avgjørende at veiene oppgraderes til en kvalitet som gjør det mulig for autonome kjøretøy å komme seg fram – hver gang – når tiden kommer. Samtidig vil det sannsynligvis være et stort antall menneskekjørte kjøretøy på veiene i minst tretti år til.

 

Bildeling blir noe helt annet

En selvkjørende bil har et potensiale for å opptre som en taxi, som frakter nye mennesker stadig vekk – og den kan i prinsippet også hente og sette av flere mennesker på samme turen, selv om de ikke reiser sammen. Men det kan også dagens taxier, uten at taxideling er blitt populært. Det oppstår ikke magisk et ønske om å dele bil med ukjente bare fordi den er sjåførløs; tvert imot, vil svært mange si.  

I dag har vi bilutleieselskaper, noen bilkollektiv, og for eksempel Nabobil. Bilutleieselskapene håndterer mottak, reparasjoner og klargjøring mellom kundene. Bilkollektivene er i stor grad organisert av idealistiske mennesker som kjenner hverandre eller bor i nærheten av hverandre, og dermed har rimelig kontroll på kjøretøyene. Nabobil hadde i siste regnskap en omsetning på knapt syv millioner og led et tap på over ti millioner kroner. Noen bilprodusenter tester ut ulike løsninger for en slags bildeling hvor man kan hente bilen der forrige bruker satte den fra seg. Dette er fortsatt alvorlige tapsprosjekter for alle aktørene, og de har store praktiske problemer med håndtering og vedlikehold av bilene.

 

Hvem driver det videre?

Det blir derfor underlig når offentlige aktører nå vurderer å for eksempel iverksette bildelingsordninger på fellesskapets regning. Det betyr i realiteten at de oppretter konkurrenter til dagens bilutleiefirma, taxiselskaper og fremvoksende private bildelingsløsninger. Og det blir kostbart, siden de i liten grad vil ha kontroll på hvem som bulker, griser til eller på andre måter skader kjøretøyene. Løsningene må være økonomisk effektive, og det ordner transportbransjen best selv.

Det samme gjelder offentlige parkeringsplasser reservert til «bildelingsbiler». Det er ingen åpenbar rimelighet i at en delingsbil skal ha fordeler foran den leiebilen du har for helgen. Og skal det være tilstrekkelig å registrere bilen din hos Nabobil for å kunne parkere fritt på de reserverte plassene?

De framtidige bildelingsløsningene kommer til å bli administrert av private aktører som for eksempel bilprodusentene, muligens i samarbeid med internasjonale giganter som Apple, Amazon, Google med flere. Da vil private og firma kunne eie sin egen bil og leie den ut á la Airbnb når bilen ikke er i bruk, eller satse på å leie selv når behovet oppstår. Bilen vil bli levert med den nødvendige teknologien og informasjonshåndteringen, men bilens eier må fortsatt ivareta vedlikehold og andre praktiske forhold.

Myndighetene må ikke fortape seg i kostnadskrevende illusjoner om at folk vil slutte å ha egen bil de første tjue årene. Det offentlige bør fokusere på veistandarden, veienes lesbarhet, de kommende endringene på kollektivtransportfeltet og – ikke minst – et internasjonalt regelverk for autonome kjøretøy. Bilbransjen og private aktører innen transportfeltet kommer til å ivareta resten langt mer effektivt og foroverlent enn det som er gjennomførbart for offentlige etater.

Andre liknende nyheter

Større bosspann – mer energi

Da jeg vokste opp i Bergen på 1960-tallet, var bosspannene mye mindre. Vi hadde mindre, og vi kastet mindre. Kildesortering var ikke oppfunnet. Alt gi…

Bærekraft – god business

Det går en linje fra toppen av FN-bygningen på Manhattan til bunnlinjen på Forus eller Forsand. Uansett stor eller liten virksomhet: Integrert bærekra…

1,5 millioner kroner til uropatrulje

LO Rogaland og Næringsforeningen gikk tidligere i år sammen om å opprette en uroatrulje. Fylkesutvalget vedtok i dag å støtte prosjektet med 500.000 k…

© Næringsforeningen 2019-2020 Sidekart Personvern og vilkår for bruk
Umbraco CMS fra MarkedsPartner