SFF mottok Inkluderingsprisen
Stolte prisvinnere med Tore Christiansen og Boye Ousdal Christiansen på hver sin side av styreleder i Næringsforeningen, Hanne N. Berentzen. Foto: Lars Idar Wage

SFF mottok Inkluderingsprisen

Scandinavian Fittings and Flanges (SFF) vinner Inkluderingsprisen 2021. Prisen ble delt ut under Næringsforeningesn tv-sending til Boye Ousland Christiansen og Tore Christiansen.
09.juni 2021 Av Lars Idar Waage

SFF har vært en foregangsbedrift innen inkluderende arbeidsliv siden oppstarten på 90-tallet. Mye grunnet Tore Christiansens personlige engasjement rundt inkludering med en bror som slet med å komme seg inn i arbeidslivet.
– Han slet med lese- og skrivevansker og med å komme seg gjennom skolen og dermed å få seg jobb. Da jeg var så heldig at jeg fikk starte min egen bedrift i 1991 så ble han den første som ble alternativt rekruttert, sier Christiansen.

 

Se sendingen der prisen deles ut:

Inkluderende arbeidsliv

Siden den gang har bedriften hentet inn mange mennesker med ulike bakgrunner som omfavner både avhengighetsproblematikk, hudfarge og etnisitet. I dag er bedriften godt kjent for sitt inkluderingsarbeid i regionen, og ofte tar mennesker som har havnet i utenforskapet kontakt selv.
– Dermed kan vi ikke hjelpe alle fordi vi ønsker jo å ha en god oppfølging av de vi har i jobb hos oss. Derfor tar vi inn noen om gangen, forklarer daglig leder Boye Ousdal Christiansen.
I år kom det inn 65 nominasjoner til prisen, og en jury bestående av leder for næringsforeningen sin ressursgruppe inkluderende arbeidsliv, Kjetil Søyland, Stortingets arbeid- og sosialkomitee ved Margret Hagerup og, Hanne N. Berentzen, styreleder i Næringsforeningen plukket ut seks finalister.
– Det er fantastisk å lese om alle de flinke enkeltpersonene, organisasjonene og bedriftene som ser verdien av et inkluderende arbeidsliv, sier Hanne N. Berentzen.
Hensikten med prisen er å løfte fram og belønne bedrifter eller ansatte i bedrifter, organisasjoner eller enkeltpersoner som har, eller er med på, å inkludere ulike mennesker med ulike bakgrunn og forutsetninger, som ressurser. Målet med prisen er at flere i regionen inkluderer alle,

 

En forskjell

Årets mottakere er stolte over prisen, men er også opptatt av at den viktige tematikken synliggjøres i større grad enn før.
– Her har Næringsforeningen gjort en god jobb med å fremheve arbeidet som gjøres. Vi gjør også alt vi kan mot våre kunder og leverandører. For eksempel har vi et eget kapittel i anbudene om inkludering. Jeg mener det burde ha en høyere status, som for eksempel HMS, sier Tore Christiansen før han legger til:
– NAV er også langt bedre enn sitt rykte og viser stor forståelse for problemstillinger knyttet til dette.
I dag har bedriften rundt 150 ansatte på 11 lokasjoner utenfor Norge. De merker at inkludering er viktigere i noen områder enn andre.
– I Skandinavia og de fleste vestlige land er dette vanlige tanker, men i deler av Asia gjemmes folk med utfordringer bort, det er synd. Vi snakker om mennesker som er ressurser her og som går inn og gjør en jobb. Vårt mål er å få de vi tar inn til å bli fulltidsansatte på lik linje med andre, sier Boye Ousdal Christiansen.
Under tv-sendingen fortalte de en historie om en av de ansatte som gjennom pandemien måtte være hjemme da han var i risikogruppen. Vedkommende hadde vært tung rusmisbruker i en årrekke og var så glad i jobben at han gikk til legen for å få det skriftlig at han MÅTTE jobbe.
– Sånt varmer og viser at det betyr noe for menneskene. Vi har et annerledes, men fantastisk arbeidsmiljø av akkurat den grunn: Mennesker er forskjellige med ulik bakgrunn, avslutter Tore.

 

Juryens begrunnelse:

Vinneren av inkluderingsprisen 2021 forstod viktigheten av inkludering allerede i 1995 da de ansatte en ung uføretrygdet person som ønsket seg en tilnærmet normal arbeidssituasjon.
Gjennom sitt engasjement har bedriften bidratt til å bedre forholdene for flere grupper som lett faller utenfor det ordinære arbeidslivet, og de har satt inkludering på dagsorden på en god måte. Selskapet har en klar og tydelig strategi om at de til enhver tid skal ha ca. 20% av arbeidstokken sin rekruttert alternativt. Det er en flott blanding av bakgrunn og diagnoser som er ressurser, og målet med hvert av engasjementene er fast ansettelse.

Alternativ rekruttering, som de selv kaller det, er en bærebjelke i bedriftskulturen og som er godt forankret i alle ledd i hele bedriften. Arbeidskulturen er bygget på en forståelse av at ikke alle ansatte er like, men alle er like mye verdt og alle kan og vil bidra etter sine forutsetninger. Med verdiene forankret har de bygget en organisasjon av stolte medarbeidere. De sier selv at dette fungerer som medisin mot arroganse, mye moro og ikke minst ekstremt lojale medarbeidere. Denne noe annerledes bedriftskulturen kan være årsaken til det lave sykefravær på under 2%.

Særlig sentralt er det også at bedriften har inspirert andre bedrifter og næringer i regionen til å forstå samfunnsnytten og hvilken positiv gevinst det er å ansette mennesker fra hele samfunnet.

 

 

De andre finalistene var RMB Malerservice, IKEA Forus, Dynamo Logistikk, NorDan og Motor Forum Stavanger.

Andre liknende nyheter

Tro til Dovre falt

I en annen tid ville man sagt at Bjørn Sæbø har foretatt en omvendt klassereise. Fra barneår på Eiganes til voksenliv på Kampen, fra borgerskapet i by…

Karrieredagen og Job Fair: Årlige møteplasser for fremtidens arbeidskraft

Stavanger-regionen tar grep om fremtiden med Karrieredagen og Job Fair, som nå blir årlige arrangementer. Målet er å bygge broer mellom studenter, arb…

Tabbekonferansen: – Riktig «mindset» er verdifullt

Psykolog Egon Hagen sier hele skolesystemet er bygget opp for å redusere risiko. Men de som lykkes i business, har ofte ingen spesiell utdannelse.

© Næringsforeningen 2019-2024 Sidekart Personvern og vilkår for bruk
Umbraco CMS fra MarkedsPartner