Skal vinne med kvinner
Hanne Berentzen og ressursgruppen 50/50 lanserte i dag et likestillingsprogram for næringslivet i regionen. Foto: Lars Idar Waage

Skal vinne med kvinner

En ny verktøykasse lanseres for å sikre bedre balanse og mangfold i næringslivet i Rogaland. Likestillingsprogrammet 50/50 er ambisiøst; minimum 40 prosent av hvert kjønn i ledelse og styrer i Stavanger-regionen innen 2024.
16.januar 2020 Av Lars Idar Waage

På en tur til USA ble Hanne Berentzen og Kristine Moe Sirnes oppmerksomme på at vi kanskje ikke var så gode på likestilling i Norge og Norden som mange trodde. Fem år senere kunne de endelig presentere det regionale Likestillingsprogrammet på Kvistn. Et ambisiøst og forpliktende program for næringslivet, for å sikre minimum 40 prosent av hvert kjønn i ledelse og styrer i Stavanger-regionen innen fire år. 

- Vi har lyst å sette vår region på kartet. Derfor må vi få til et samarbeid mellom bedriftene som er forpliktende. Det har vært nok snakk i løpet av de fem årene, forklarer Hanne Berentzen.

 

Frykter revolusjon

Gry Berit Lundal fra DNB er klar på at endringene som skal skje, må skje kjapt og i et helt annet tempo enn vi har sett de siste ti årene.

- 1,3 prosent flere kvinner i styre og ledelse i vår region på ti år er et tempo som ikke går. Vi kan ikke bruke 100 år på å nærme oss målet, vi må få farten opp, sier Lundal.

Investor Åge Westbø har også vært med i utformingen, som selvsagt skal være likestilt med både kvinner og menn. Han er enig med Lundal at vi har dårlig tid og viser til Asia og spesielt Japan, der kvinner velger å ikke gå inn i forhold og få barn fordi det betyr at de må bli hjemmeværende mødre.

- Dersom vi ikke likestiller ordentlig så kan vi få en fullstendig revolusjon, og det er det jeg frykter aller mest dersom vi skal se på tendensene i Asia, sier Westbø.

 

Et av målene for programmet er å øke bunnlinjen for de deltakende selskapene. Grunnen er enkel: Mangfold i næringslivet i Stavanger-regionen er et konkurransefortrinn.

- Med 50/50 bidrar vi til å spisse konkurransen og målet er at det skal vise på bunnlinjen. Per nå ligger andelen kvinner i styrer og ledelse i næringslivet i oljehovedstaden under 20 prosent. Dermed er en stor del av talentbasen ikke benyttet, sier Daniel Rennemo, PwC.

 

Tre pilarer

Det er ressursgruppen 50/50 i Næringsforeningen i Stavanger-regionen som har tatt initiativet til å utvikle et konkret verktøysett for mangfold.

- I tett samarbeid med næringslivet har vi lyttet til utfordringene de har. Så har vi hatt gruppearbeid og workshop for å se på mulige løsninger. Nå har vi et program basert på tre pilarer, sier Rennemo.

De tre er pilarene er organisasjonskultur og ledelse, work-life balance og rekruttering og talentutvikling. Her blir forankring i hele organisasjonen viktig, ifølge Rennemo.

- Programmet må forankres i selskapsstyrene, og administrerende direktør må ”eie” det i daglig drift. Vi ønsker at etablerte kulturer skal utfordres, slik at for eksempel foreldrepermisjon ikke stopper et karriereløp. Ved rekruttering skal begge kjønn være representert på shortlist før ansettelse, sier Rennemo som eksempler fra verktøykassen.

Han får støtte av Mats Henriksen fra Moontag og Trond Hess i InterSearch Norway, at kvinner betyr bedre resultater.

- Vi vet at bedrifter som har mangfoldet på plass har en edge i konkurransen. De har organisasjoner som leverer bedre resultater, rett og slett. Det er derfor vi har jobbet frem dette verktøyet.

De er alle ledere og næringsdrivende, og tre av de som har bidratt til verktøykassen for mangfold, sammen med 7 andre menn og kvinner; Hanne Berentzen, Ostehuset, Kristine Moe Sirnes, InnovationLab, Gry Berit Lundal, DNB, Åge Westbø, Westknight, Annie Haver, UiS og Ingveig Tveranger, SUS2023.

- Flere sentrale selskaper i regionen har vist interesse for programmet og vi forventer at de vil forplikte seg til å gjennomføre tiltakene, sier Rennemo.

 

 

Støtte fra ordføreren

Alle forslagene er støttet av FNs bærekraftmål nummer fem, som peker på at likestilling er en menneskerettighet. Dette skal sikre kvinner fullstendig og reell deltakelse og like muligheter til ledende stillinger på alle nivåer i beslutningsprosessene i det politiske, økonomiske og offentlige liv.

Ordfører Kari Nessa Nordtun tok turen fra formannskapssalen for å være med på lanseringen av programmet. Hun var full av lovord for initiativet rundt et tema hun selv brenner sterkt for, ikke minst i politikken.

- Jeg synes dette er en sak som er utrolig viktig. Rekruttering og likestilling går ikke alltid like lett i politikken heller. Dette arbeidet krever langsiktig arbeid, for selv om vi regnes som et av de mest likestilte landene i verden, så har vi også en vei å gå, sier ordføreren.

 

Andre liknende nyheter

SOMMERPRATEN: Leif Johan Sevland

Dette hadde ONS-generalen gjort dersom han fikk være næringsminister for en dag.

SOMMERPRATEN: Børre Lobekk

Nordic Steel-sjefen disker opp en god og ærlig kjøttrett, med kjøtt fra min gode kompis Reidar, når han skal imponere som vert.

SOMMERPRATEN: Anette Sigmundstad

Lufthavndirektør Anette Sigmundstad skal både til Thailand og Ryfylke i ferien. Hun angrer på at hun aldri har studert eller jobbet utenfor Norges gre…

© Næringsforeningen 2019-2024 Sidekart Personvern og vilkår for bruk
Umbraco CMS fra MarkedsPartner