Sokkeldirektorat et eksempel på regionalt samarbeid
Feiret med kake. Fra venstre: Prosjektleder Energihovedstaden, Ulf Rosenberg, Strategidirektør i Næringsforeningen, Inger Tone Ødegård, Næringspolitisk leder i Næringsforeningen, Tormod Andreassen, Arbeiderpartiets gruppeleder i Stavanger, Dag Mossige.

Sokkeldirektorat et eksempel på regionalt samarbeid

Oljedirektoratet skal omdannes til et Sokkeldirektorat med overordnet ansvar for forvaltningen av energi- og mineralressursene i Nordsjøen. – Et eksempel på godt samarbeid og systematisk arbeid i regionen, sier Harald Minge adm. direktør i Næringsforeningen.
04.september 2023 Marius Johnsen

En helhetlig forvaltning av arealene og de nye energirelaterte aktivitetene på norsk sokkel er nødvendig, og i dag gjorde statsminister Jonas Gahr Støre det klart hvem som får ansvaret: Oljedirektoratet har kompetansen og blir derfor til Sokkeldirektoratet. Viktig er det også at Petroleumstilsynet blir til Havindustritilsynet.

Administrerende direktør i Næringsforeningen, Harald Minge, avbildet under Arendalsuka 2023. 

– Oljedirektoratet hatt ansvaret for ressursforvaltningen på norsk sokkel. Faglig sterk, nøytral og lojal der det kreves, tydelig når det trengs. Energinæringen utvikler seg, et bredt spekter av nye aktører skal etablere seg i havet og da er det naturlig at OD får et utvidet ansvar og fornyes i tråd med det endrede energibildet, sier Harald Minge i Næringsforeningen.

OD har erfaring med den krevende avveiningen mellom miljø og økonomi, drift og utbygging til havs – og sameksistens mellom brukerne av havet. Det er politisk vilje til å satse langsiktig på havnæringene. Hvordan skal disse ressursene og arealene forvaltes? Hvordan vekte de ulike interessene? Hvordan sikre et helhetlig blikk? Ekstreme økonomiske verdier står på spill. Det kan bli en kamp om konflikt om areal.

– Da spørsmålet kom om hvilket myndighetsorgan som også i framtiden skal sørge for at AS Norge får mest ut av den utrolig rike sokkelen vi har, hvem skal forvalte de ulike lisens- og konsesjonsordningene for mangfoldet av aktiviteter etc, var svaret kanskje rimelig åpenbart.

Minge skrur tiden tilbake til 2020.
– Pandemi og lav oljepris krevde ekstraordinære grep. Vi etablerte prosjekt Energihovedstaden som i dag består av åtte kommuner, fylkeskommunen og Næringsforeningen. To næringspolitiske saker pekte seg tidlig ut: På kort sikt Oljeskattepakken, og i et større bilde behovet for at OD fikk en ny rolle og et mer framtidsrettet ansvar, en helhetlig forvaltning av arealene og de energirelaterte aktivitetene på norsk sokkel. Nå er begge disse målene nådd, og slik blir det når kommunene og næringslivet samarbeider, koordinerer innsats, dedikerer ressurser og jobber systematisk for å få gjennomslag, sier Minge, og understreker at det er gjort et omfattende arbeid fra en rekke enkeltpersoner fra både næringsliv og politikk.

Stavanger-ordfører Kari Nessa Nordtun har spilt en viktig rolle for å få gehør i egne partikretser og Rogalandsbenken har vært påkoblet. Ulf Rosenberg er Næringsforeningens leder for prosjekt Energihovedstaden, og han har, sammen med Tormod Andreassen koordinert store deler av innsatsen og mobilisert sentrale personer fra både næringsliv og kommunene for å få dette til.

–Dette handler om en regions innflytelseskompetanse. Prosjekt Energihovedstaden ble delvis etablert fordi vi ikke lenger var så gode på denne type felles innsats og samarbeid. Vi er den storbyregionen i Norge med færrest statlige arbeidsplasser og nylig presenterte Næringsforeningen en undersøkelse som viser at vi er dårligst i Norge på politisk samarbeid mellom kommunene. Nå får vi selve «framtidsdirektoratet» på Ullandhaug, og har all grunn til å klappe oss på skulderen. La oss fortsette med denne type jobbing, sier Minge.

Andre liknende nyheter

SOMMERPRATEN: Eirik Bjørnø

Dersom Eirik Bjørnø ikke var daglig leder i Viking, kunne han gjerne tenkt seg å spille venstrekant i mørkeblått.

SOMMERPRATEN: Leif Johan Sevland

Dette hadde ONS-generalen gjort dersom han fikk være næringsminister for en dag.

SOMMERPRATEN: Børre Lobekk

Nordic Steel-sjefen disker opp en god og ærlig kjøttrett, med kjøtt fra min gode kompis Reidar, når han skal imponere som vert.

© Næringsforeningen 2019-2024 Sidekart Personvern og vilkår for bruk
Umbraco CMS fra MarkedsPartner