Storbyen fortsatt på topp i verdiskaping
Energisektoren, sammen med industrien, bank og finans, bygg og anlegg – driver mye av verdiskapingen i regionen. Men for første gang siden 2015, går ingen av de store bransjene samlet i minus i 2019.

Storbyen fortsatt på topp i verdiskaping

Storbyen Stavanger er fortsatt den mest lønnsomme i landet. Privat næringsliv hos oss bidrar med nesten 1,2 millioner kroner i snitt i verdiskaping per innbygger. Driftsmarginen til våre selskaper er helt på topp med 24,9 prosent, selv om det er en nedgang fra i fjor. Selv uten oljeselskapene er vi på nivå med Bergen og Trondheim.
09.november 2020 Lars Idar Waage

Vår tv-sending som omhandlet Økonomisk rapport:


I sammenligningen av storbyene i Norge har vi også i år tatt høyde for at selskapene ikke har all sin aktivitet der omsetningen rapporteres. Alt etter hvordan selskapsstrukturen til det enkelte konsern og selskap er bygget opp, vil det nemlig variere mye om 100 prosent tilfaller et hovedkontor i en by eller kommune, eller om dette er delt opp i datterselskaper med regnskapsplikt. Men ofte vil mye bli rapportert inn fra og tilfalle hovedkontoret. Innenfor olje- og gassindustrien vil derfor Stavanger-regionen få ufortjent mye av omsetning og verdiskaping.

Tilsvarende effekt får Oslo når det gjelder bank og finans – og en rekke andre bransjer. Det sier mye om strukturer og hvordan det går med bedriftene i et område, men gir et skjevt bilde av verdiskaping og aktivitet. Med god hjelp fra Asplan Viak, har vi derfor bearbeidet regnskapstallene og fordelt dem basert på hvor selskapene har sine ansatte, siden dette er tall som er tilgjengelige. Dette vil dermed gi et betydelig mer sannferdig bilde av hvor verdiene skapes

 

Fortsatt på topp

Og det er ingen tvil. Selv om også nesten én av fem kroner selskapene i Bergen omsatte for i 2019 stammer fra de
store oljeselskapene, sørger de samme selskapene for at storbyområdet Stavanger, som inkluderer Sandnes, Sola og Randaberg, troner øverst på verdiskapingstoppen. Stavanger omsetter i rene tall for over 836 milliarder kroner, bare slått av Oslos 1719 milliarder. Bergen omsetter til sammenligning for 527 milliarder og Trondheim 246 milliarder.

Verdiskapingstallene er for Stavanger sin del 292 milliarder i 2018, sammenlignet med Oslos 573 milliarder, Bergens 118 milliarder og Trondheims 69 milliarder. Her må vi huske på at Stavanger er rundt en tredjedel av størrelsen til Oslo og mindre enn Bergen. Selv uten oljeselskapene, plasserer vi oss mellom Bergen og Trondheim.

Et enda bedre bilde på situasjonen får vi når vi ser på selskapenes verdiskaping per innbygger. I Stavanger er den nesten 1,2 millioner kroner; i Oslo 840.000 kroner, i Bergen 418.000 kroner og Trondheim 353.000 kroner. For hele landet
er snittet 368.000 kroner per innbygger. Tar vi bort både oljeselskapene, samt bank- og finans, som blåser opp tallene betydelig i henholdsvis Stavanger og Oslo, har Stavanger 261.000 kroner per innbygger i 2019, sammenlignet med Bergens 305.000 kroner og Trondheims 259.000 kroner – og Oslos 468.000 kroner. Snittet for hele landet er da 237.000 kroner.

 

Nedgang siden i fjor

Men det er ikke bare rosenrødt. Vi har falt på de fleste totalparametrene siden i fjor, der lavere olje- og gasspriser
nok må ta det meste av skylden. Samtidig har gjennomsnittlig omsetning per selskap når vi tar bort energiselskapene, økt. Det samme har gjennomsnittlig driftsmargin. I fjor lå vi like bak Trondheim og Bergen. Nå plasserer vi oss mellom disse to andre storbyene.

Ser vi på den enkelte bransje, som vi har gjort på de følgende sidene i rapporten, går det ganske tydelig fram at de fleste er på bedringens vei – sammenlignet med de andre storbyene.
Til og med hotell, restaurant og reiseliv, som har hatt negative tall samlet for tredje året på rad, gikk i 2019 samlet i pluss. Koronakrisen gjør nok at de igjen får et kraftig skudd for baugen i 2020, men her er alle i samme båt som reiselivsbransjen i resten av Norge og verden.

 

Andre liknende nyheter

Smir så lenge stålet varmer

Han trives minst like godt i produksjonshallen som bak tegnebrettet på kontoret, og karakteriserer sine ansatte som venner. Svein Westlund Kristiansen…

Dårlig ledelse?

En tredjedel av norske medarbeidere sier at de har ledere som er så dårlige, at disse står i veien for at medarbeiderne kan gjøre en god jobb. Men, er…

Fortsatt høy arbeidsledighet

Ett år etter den første nedsteningen og lav oljepris er arbeidsledigheten fortsatt høy i regionen og det vil den trolig være en stund fremover.

© Næringsforeningen 2019-2021 Sidekart Personvern og vilkår for bruk
Umbraco CMS fra MarkedsPartner