Styrelederen: Nei er også et ærlig svar
Kronikk

Styrelederen: Nei er også et ærlig svar

Sentrale politikerne valfartet til NorDan etter Synne-flommen i 2015 og ga håp om flomsikring av Moisånå. Snart fem år senere er fortsatt ikke pengene på bordet. Nå kan regjeringen og Stortinget velge handlekraft, gi Lund og Nordan et ærlig svar – eller de kan fortsette å peke på Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE).
30.mai 2019 Ådne Kverneland, styreleder i Næringsforeningen

Det er ingen, heller ikke NVE, som avviser det prekære behovet for flomsikring av Moisånå. NorDan er en hjørnesteinsbedrift i ordets rette forstand, både i Lund kommune og Dalane. De har 400 ansatte bare på Moi. Etter flommen i 2015 måtte de permittere rundt halvparten av arbeidsstokken. Da steg ledigheten i Lund kommune med 567 prosent. Det er ganske beskrivende for hva vi her snakker om.

Bedriften alene ble påført 130 millioner kroner i ekstrakostnader. Heldigvis hadde de en forsikring som dekket mye av tapet. Men skjer det en ny flom, er det ikke sikkert at virksomheten lar seg forsikre. Da kan det bli for risikofylt for NorDan å fortsette produksjonen på Moi. Konsekvensene for Lund kommune hadde i så fall blitt katastrofale. Ringvirkningene for det øvrige næringslivet og offentlige tjenestetilbud hadde blitt enorme, med skyhøy ledighet, fraflytting og generell nedgang i flere tiår som det mest sannsynlige scenarioet.

 

Prioriteringer

Alt dette er NVE smertelig klar over. Derfor har også NVE vært svært delaktige i å utarbeide en plan for flomsikring. Direktoratet anbefaler et prosjekt til 110 millioner kroner, der kommunen og NorDan skal dekke rundt 20 prosent. Utfordringen til NVE er at de har under 200 millioner i året til flomsikring i hele landet. Alle prosjektene på listen deres beløper seg til rundt tre milliarder kroner. Derfor må de prioritere knallhardt – og de har, forståelig nok, fått i oppdrag å prioritere liv og helse først. På Moi handler det ikke først og fremst om liv og helse, men om 400 direkte og enda flere indirekte arbeidsplasser – og framtiden til en kommune.

I møte med NorDan, Lund kommune og Næringsforeningen i april, fastslo ledelsen i direktoratet at flomsikring på Moi ikke vil bli prioritert innenfor dagens regime. Enten må bevillingene økes betydelig, ellers må Stortinget be NVE om å prioritere helt annerledes enn de gjør i dag. Et siste alternativ er å anerkjenne at forholdene på Moi, men en flomutsatt hjørnesteinsbedrift, er såpass spesielle at det bør tildeles øremerkede midler.

 

Et ærlig svar

Dette burde olje- og energiminister Kjell-Børge Freiberg (Frp) visst da han besøkte NorDan og Lund i 2018. I stedet etterlot han et inntrykk av at pengene nok kommer, selv om han understreket at det er NVE som prioriterer. Så sent som i april pekte statsråden på NVE, da han fikk spørsmål om flomsikring på Moi fra Stortingets talerstol.

Men dessverre for Stortinget, regjeringen og statsråden; her kan de ikke lenger peke på NVE. Med mindre NVE lyver, noe jeg går ut fra at de ikke gjør, så har Stortinget altså lagt noen økonomiske rammer og retningslinjer for dem som gjør at flomsikring på Moi aldri kan eller vil bli prioritert. Det er skuffende, men det er i alle fall et ærlig svar. Nå må Stortinget, regjeringen og statsråden følge opp med et like ærlig svar. Enten må de si at flomsikring av Moisånå er noe fellesskapet ikke vil prioritere, ellers må de sørge for å finne pengene. Å fortsette å skyve NVE foran seg fører ingen steder hen – og bidrar kun til politikerforakt og manglende tillit hos NorDan, deres ansatte og innbyggerne i Lund og Dalane.

Andre liknende nyheter

Større bosspann – mer energi

Da jeg vokste opp i Bergen på 1960-tallet, var bosspannene mye mindre. Vi hadde mindre, og vi kastet mindre. Kildesortering var ikke oppfunnet. Alt gi…

Bærekraft – god business

Det går en linje fra toppen av FN-bygningen på Manhattan til bunnlinjen på Forus eller Forsand. Uansett stor eller liten virksomhet: Integrert bærekra…

1,5 millioner kroner til uropatrulje

LO Rogaland og Næringsforeningen gikk tidligere i år sammen om å opprette en uroatrulje. Fylkesutvalget vedtok i dag å støtte prosjektet med 500.000 k…

© Næringsforeningen 2019-2020 Sidekart Personvern og vilkår for bruk
Umbraco CMS fra MarkedsPartner