Tar høyde for en halv milliard

Tar høyde for en halv milliard

Det planlagte høyhuset i Knud Holms gate – K8 – i Stavanger sentrum, har hatt sine runder gjennom den offentlige forvaltningen. Alfred Ydstebø håper på et snarlig og endelig ja.
16.juni 2020 Av Ståle Frafjord

Næring: Utbygging
Arbeidsplasser: Mellom 200–250 personer
Konkrete prosjekter: Høyhus i Knud Holms gate
Forutsetning: Politisk godkjenning
NB! Denne artikkelen ble skrevet før prosjektet ble godkjent av politikerne mandag 15. juni.

500 millioner kroner - en halv milliard – skal investeres.
– En tommelfingerregel i bygg- og anleggsbransjen tilsier at én million i investeringer genererer ett årsverk. Det betyr at prosjektet sysselsetter 200–250 personer i hvert av de to årene byggeperioden varer, sier Alfred Ydstebø, konsernsjef i Base.
Et flertall av disse personene vil være håndverkere, lærlinger og ansatte i de ulike entreprenørfirmaene, men også konsulenter fra en rekke fag som får store oppdrag i forbindelse med prosjektet.
– Et eksempel på det er teknologiselskapet Veni som skal være med og utvikle de digitale og smarte løsningene – i det hele tatt ønsker vi å bruke flest mulige lokale leverandører, sier Ydstebø.

 

Politisk vedtak

Hovedforutsetningen som må ligge til grunn for å realisere prosjektet er et endelig politisk vedtak. Nå ser det ut som om både fylkesmannen, fylkeskommunen og riksantikvaren har gitt klarsignal for bygging. Kommunestyret i Stavanger skal etter planen sluttbehandle saken 15. juni.

– Men det må naturligvis også være et marked som ønsker K8 velkommen. Vi har allerede signert flere avtaler, blant annet hvem som skal drive de ulike matkonseptene på bygget, men nå sitter både vi, leverandører og leietakere og venter på det endelige vedtaket. For oss har det hele tiden vært viktig at prosjektet, som alle andre prosjekter vi jobber med, er samfunnsnyttig og bærekraftig med tanke på sosiale forhold, økonomi, klima og miljø, sier Ydstebø.

 

Trenger prosjekter

Han mener også prosjektet vil være svært velkomment for en bransje som trenger nye prosjekter og investeringsvilje i en vanskelig tid.
– Fra vi begynner rivingen av de eksisterende bygningene på tomten i høst, til vi åpner skybaren og restauranten i 16. etasje, vil det gå omtrent to år. Forhåpentligvis kan Karl Erik Pallesen og Matboden forberede segpååtaimotjulebordgjesteridesember 2022, sier Alfred Ydstebø.​


Andre liknende nyheter

Offentlig sektor som innovasjonsmotor

Hvert år kjøper det offentlige inn varer og tjenester for nærmere 600 millarder kroner. Å bruke en større andel av disse milliardene til å etterspørre…

Smir så lenge stålet varmer

Han trives minst like godt i produksjonshallen som bak tegnebrettet på kontoret, og karakteriserer sine ansatte som venner. Svein Westlund Kristiansen…

Dårlig ledelse?

En tredjedel av norske medarbeidere sier at de har ledere som er så dårlige, at disse står i veien for at medarbeiderne kan gjøre en god jobb. Men, er…

© Næringsforeningen 2019-2021 Sidekart Personvern og vilkår for bruk
Umbraco CMS fra MarkedsPartner