Toppledermøte om flaskehalser for mangfold

Toppledermøte om flaskehalser for mangfold

«Mangfoldige team gir solid gevinst i møte med kundene. Mangfold er god business. Det blir bedre arbeidsmiljø og bedre kultur». Det budskapet kom fra mange på toppledermøtet for mangfold i regi av Næringsforeningen som både en finale og et nytt kick-off for arbeidet i ressursgruppen 50/50.
04.oktober 2021 Av Ingveig Tveranger

Målet til ressursgruppen er å sikre at selskaper i Rogaland har mangfold i styrer, ledelse og organisasjon.

25 toppledere fra et bredt spekter av næringsliv og organisasjoner deltok på møtet der de aktivt spilte inn sine erfaringer og ideer for videre arbeid. Alle selskapene som har deltatt i programmet melder om gode erfaringer og at de har kommet et godt steg fremover på det å ha bedre balanse mellom kvinner og menn i ledelse og ellers i organisasjonen. Samtidig er det er ingen som mener at jobben er gjort.

Tvert imot har økt bevissthet og økt innsats sporet topplederne til å stå på videre, nettopp fordi de ser gode resultater.

 

Indentifisere flaskehalser

– Det er ikke mangel på oppgaver, påpeker Tomas Nordbø Middelthon, finans- og viseadministrerende direktør i Sandnes Sparebank. Han ønsker større innsats med å identifisere flaskehalsene som stopper kvinner i å rykke opp. Han peker på områder banken har tatt fatt i.

– Det første er at den første lederjobben ofte kommer i småbarnsperioden. Det andre er at det gjelder å få kvinner til å ta resultat- og budsjettansvar. Begge deler er helt konkrete områder vi jobber med. Det er nær 70 prosent kvinneandel i banken og det er en
god base å rekruttere fra. Bedriftsmarkedet har historisk utmerket seg med flest menn og «wine and dine»-relasjoner etter gamle mønstre. Her ser vi en adferdsendring, hvor blant annet økt digitalisering er med på å endre måten vi jobber på. På privatmarkedet er det annerledes, men fortsatt få kvinner som har resultatansvar. Dette må vi gjøre til en attraktiv karrierevei for kvinner.

 

Mangfold er god business

Alexandra Morris er investeringsdirektør i Skagen Fondene som har hatt mangfold høyt på agendaen i mange år.

– Vi jobber med mangfold fordi det er god business. Det som er spesielt for oss er at fordi vi vokste raskt i en periode gav vi unge folk mye ansvar, også unge kvinner. Denne erfaringen har medført åpenhet for mangfold, fordi vi vet at det skaper resultater, påpeker hun.

Skagen har aktivt rekruttert ansatte med variert bakgrunn og nasjonaliteter i mange år, i tillegg til at investeringsdirektøren slår et tydelig slag for større mangfold i ledergrupper og styrer.

 

Inkludering i all kommunikasjon

– Vi går gjennom alt vi skriver, og alle bilder vi bruker for å sikre inkludering. Mangfold er en del av all ledertrening og i de ansattes årlige kompetanseheving. I finans og frontfinans ønsker vi å vise hvor viktig faget vårt er, og hvor spennende jobbene er for kvinner. Vi er aktive på universiteter med våre unge kvinner som er forbilder ute i dette arbeidet, sier Morris.

Skagen Fondene måler innsatsen og har mål, både kvantitative og kvalitative.

– What gets measured gets done. Måling er viktig. Mangfold må på agendaen og må jobbes med hele tiden for å få resultater. Ressursgruppen 50/50 har bidratt til nettverk på tvers, erfaringsdeling og hevet ambisjonsnivået her i Rogaland, sier investeringsdirektør Morris.

Hun åpner også opp om en viktig satsing de kaller livsfasepolitikk.

 

Faller bakpå

Siv Madland som er partner i Kluge Advokatfirma AS er opptatt av viktigheten av å ha rollemodeller. Hun viser til at kvinner og menn stiller likt som nyutdannede. I barneperioden ser man en tendens til at kvinner faller litt bakpå i forhold til sine mannlige kolleger.

– Det må vi ta tak i for å sikre mangfold i hele karriereløpet, også på senior- og partnernivå. I Kluge jobber vi tett med den enkelte for eksempel rundt foreldrepermisjon samt for å få til god fleksibilitet tilbake i jobb i denne fasen, sier hun.

Ingvald Løyning er CEO i DSD, Det Stavangerske Dampskibsselskap AS og mener at initiativet med 50/50 bør bestå til temaet ikke lenger er aktuelt. DSD driver flere selskaper fra et holdingselskap.

– DSDs holdingselskap har tre kvinner av ti personer, noe som ikke er godt nok. Vi har en klar bestilling til våre rekrutterere som sier at det er få kvinner å finne, særlig finansanalytikere.

Vi ber likevel om shortlister med 50/50 for ansettelser. I styret vårt har vi 60 prosent kvinner, så der har vi klart dette, forteller Løyning.
Han er helt tydelig på at DSD har som mål å ha 50/50 på alt de gjør og mener at mangfold er mye mer enn å få kvinner inn i posisjoner og mannsdominerte jobber.

– For oss er det også viktig å få inn flere med en annen etnisk bakgrunn og det hadde vært veldig spennende å få til noe her, tross mange utfordringer med kulturer.

I DSD-selskapet Tide er det 4500 ansatte, særlig bussjåfører og der er kun åtte prosent kvinner. For å få folk opp i systemet og som kan faget mangler hele rekrutteringsbasen. DSD og Tide jobber aktivt for å få kvinner om bord og det er 60 nasjonaliteter i selskapet.

 

Større nettverk inspirerer

Siren Dahle, partner i PwC og leder for selskapets revisjonsenhet i Rogaland, mener at selskaper gjerne kan starte tidlig med å finne de gode talentene som man ønsker å satse på. Hun mener at PwC er blitt mye flinkere med individuell karriererådgiving.

– Det er mange ulike veier til målet, det er ikke «one size fits all». Vi har også et kvinnenettverk som vi benytter til å dele erfaringer, heie på hverandre og å være forbilder.

Alle selskapene mener at mangfolds- programmet utviklet i ressursgruppen 50/50 i Næringsforeningen gir nytt og bedre nettverk på området, flere å spørre og gir lavere terskel for å ta tak. Det er en unison tilbakemelding at arbeidet med en miks av bransjer, store og små bedrifter inspirerer. Å dele erfaringer og tips og triks er viktig og bra.

– Vi er alle det jeg kaller hverdags- rollemodeller. Husk på at likestilling også gjelder hjemme. Det er undervurdert hvor viktig det er for folk og det er hjemme vi skaper forutsetningene for likestilling på jobb. Som hverdagsmodeller skal dere inspirere medarbeidere til verdivalg og beslutninger, men det du gjør som leder handler også om hvordan du ansvarliggjør dine medarbeidere. Og det beste av alt, det er god business å jobbe for mangfold, sier Mats Henriksen, leder av ressursgruppen 50/50 og leder for design i Elleve AS.

– Vi har hårete ambisjoner for næringslivet i Rogaland. Mangfold er konkurransekraft, og stadig flere toppledere ser dette, sier Henriksen.

Andre liknende nyheter

Samler seg på Jæren: – Mer enn bare traktor og «sorpa»

Teknologibedriftene på Jæren samler seg for å markedsføre fagmiljøet, skape identitet, arbeidsplasser og tiltrekke seg ny arbeidskraft.

Reiseliv: 7 av 10 tror på like bra eller bedre sommer

Reiselivsbransjen er positiv før sommeren, men det er ikke alle steder vi får ut potensialet. – Trist at regionen ikke klarer å utnytte potensiale det…

Den stavangerske kjipheten

Kunne Kunstsilo i Kristiansand blitt realisert i Stavanger? Hva skjedde egentlig da Stavanger Aftenblad hyret inn en arkitekt fra Bergen til å anmelde…

© Næringsforeningen 2019-2024 Sidekart Personvern og vilkår for bruk
Umbraco CMS fra MarkedsPartner