Aktiv høst for finansnæringen
Ole Henry Slette og Inger Tone Ødegård står midt på torget i Stavanger, omringet av finansinstitusjoner på begge sider. De oppfordrer både bedrifter og private til å følge sine finanspartnere når de inviterer til markedsinformasjon denne høsten.

Aktiv høst for finansnæringen

Urolige markeder med økte energipriser, renteøkninger og hyppige konjunkturbarometre. Det er også et stort behov for folk med høy kompetanse, gjerne kvinner.
31.oktober 2022 Av Inger Tone Ødegård

– Dette er noen av sakene Ressursgruppen for finans og kapitalforvaltning jobber med og som vil prege høsten, sier ressursgruppens leder Ole Henry Slette.  

Sjefsøkonomene i de ulike finansinstitusjonene følger markedet med argusøyne, og inviterer både kunder og partnere til jevnlig dialog.  Energikrisen i Europa påvirker alle deler av næringslivet. I tillegg blir økte renter og inflasjon en utfordring for både husholdninger og bedrifter.

– Finansnæringen i regionen vår er stor, en høy andel av forvaltningen og omsetningen er knyttet til energi som er hovednæringen vår, sier Slette.

Noen bransjer går veldig bra, mens andre sliter veldig. Ressursgruppens leder anbefaler både bedrifter og privatkunder å jobbe tett med sine finansrådgivere.

– Det er et urolig marked. I årets Kåkånomics som arrangeres i slutten av oktober, vil det være mange dagsaktuelle temaer. Kåkånomics er Nordens største økonomifestival hvor hele bredden av regionale og nasjonale aktører er til stede for å diskutere alle fasetter av økonomi. Økonomifestivalen setter regionens finansnæring på dagsorden, og verd å få med seg, både som privatpersoner og bedrifter, oppfordrer Slette.

Behov for nye skarpe hoder
Gry Berit Lundal er banksjef i DNB og medlem av Ressursgruppen Finans. Lundal forteller at finansnæringen preges av et nytt regelverk mot hvitvasking, nye krav knyttet til Green Deal og andre ting som gjør at bransjen rekrutterer aktivt. Green Deal er EUs grønne vekststrategi, en strategi fra Europakommisjonen for å gjøre Den europeiske union (EU) klimanøytralt innen 2050.

Gry Berit Lundal er klar for en aktiv høst for finansnæringen.​

– Det er skikkelig mange spennende jobber på alle nivåer innen finans. Vi representerer en bransje hvor kvinner er i et klart mindretall, så nå må vi benytte muligheten til å rekruttere på bredere front. Ikke bare tenke kjønnsbalanse, men mangfold generelt. Rogaland er en spennende region, med en stor variasjon av oppgaver i finansmiljøet. Dette gir gode muligheter til å rekruttere utenbys fra også, bemerker Lundal. 

Kvinnenettverk
Lundal forteller at investeringsdirektøren i Skagen, Alexandra Morris, har etablert et eget kvinnenettverk KIFF (Kvinner i front-finans) i Oslo.

  Morris deltok nylig på vårt ressursgruppemøte. Vi vil få til tilsvarende nettverk i Stavanger-regionen. Vi har meget aktive forvaltningsmiljøer, og nå inviterer ressursgruppen til egen KIFF-samling i regionen. Det er en opplagt styrke for regionen og ha et sterkt og internasjonalt finansmiljø, påpeker Lundal.

– Flinke folk tiltrekker seg andre flinke folk og nyetableringer. Finanssektoren i Rogaland er langt større enn de fleste er kjent med. Vi skal invitere til bransjetreff, Aksjeåret 2023, Utsikter 2023 og flere møter. Arrangementene skal gi faglig påfyll, samt bidra til engasjement og et enda sterkere nettverk i regionens finansklynge, avslutter Ole Henry Slette og Gry Berit Lundal.

Andre liknende nyheter

Kronikk: Regionen vil rammes hardt

Fra sommeren 2023 må internasjonale studenter betale studieavgift. Det er klart etter at regjeringen ble enige med SV om statsbudsjettet. Endringen vi…

Factiverse forebygger spredning av feilinformasjon

Maria Amelie og Vinay Setty er co-gründere av Factiverse. Målet er ikke snauere enn å beskytte demokratiet mot faktaforvrengning og falske nyheter.

Med Guro på maten

Alt har sin historie og alt har sin begynnelse. For daglig leder i Jæder, Guro Espeland (42), startet historien på mange måter i Chicago – i et helt a…

© Næringsforeningen 2019-2022 Sidekart Personvern og vilkår for bruk
Umbraco CMS fra MarkedsPartner