Lockdown formidles gjennom kunst
I utstillingen AL/ENE forteller unge mennesker om hvordan de opplevde lockdown perioden tidligere i vår.

Lockdown formidles gjennom kunst

Da Norge stengte ned 12. mars ble vår verden slik vi kjenner den drastisk endret. Gjennom fotografi, poesi, video, lyd og installasjoner har unge mennesker dokumentert hvordan de opplevde situasjonen.
08.september 2020 Elianne Strøm Topstad

«AL/ENE”, er et kunstprosjekt i forbindelse med Covid-19, hvor deltakernes egne betraktninger fra et liv i lockdown blir satt i kunstneriske rammer.
- Verkene fremstår samlet som en kunstnerisk dokumentasjon av hvordan den unge generasjon har observert og opplevd nedstengningen av det norske samfunnet, forklarer daglig leder i Ville Veier, Tori Aadnesen.

Det er Ville Veier som står bak utstillingen. Organisasjonen er et unikt og nyskapende arbeidsrettet tiltak på landsbasis, for forebygging av utenforskap og styrke psykisk helse hos ungdom og unge voksne. Ville Veier kombinerer kreativt og skapende arbeid med tett individuell veiledning og oppfølging over tid.

Gjennom årene har Ville Veier laget flere profesjonelle produksjoner med offentlige fremføringer i samarbeid med ulike fagfolk og pedagoger fra kunst og kulturlivet i Stavanger. I årets prosjekt vil publikum få vandre gjennom fotografi, poesi, video, lydverk og installasjon. 


- Utstillingen belyser tema som ensomhet, tap av kontroll, det hverdagslige, samhold, lengsel og håp, men forteller også om nasjonal dugnadsånd og opplevelsen av å være i samme båt, sier Aadnesen.

Utstillingen finner sted i første etasje av gamle grafiske museum i Sandvigå 11.
Visninger: 3- 12 sept


Ville Veier er organisert som et ideelt AS med ideelt og sosialt formål, og er godkjent tiltaksleverandør av arbeidsforberedende trening (AFT tiltak) der NAV er innsøkende instans. Målet for deltakerne er å fullføre videregående opplæring, høyere utdanning eller komme ut i arbeid. Gjennom dette forebygger Ville Veier varig utenforskap blant unge i form av å stå utenfor sosialt felleskap, utdanningssystem eller arbeidsliv. Næringsforeningen har gjennom sitt prosjekt, Ung i Jobb, samarbeidet med Ville Veier om en rekke aktiviteter for unge. 

Andre liknende nyheter

Smir så lenge stålet varmer

Han trives minst like godt i produksjonshallen som bak tegnebrettet på kontoret, og karakteriserer sine ansatte som venner. Svein Westlund Kristiansen…

Dårlig ledelse?

En tredjedel av norske medarbeidere sier at de har ledere som er så dårlige, at disse står i veien for at medarbeiderne kan gjøre en god jobb. Men, er…

Fortsatt høy arbeidsledighet

Ett år etter den første nedsteningen og lav oljepris er arbeidsledigheten fortsatt høy i regionen og det vil den trolig være en stund fremover.

© Næringsforeningen 2019-2021 Sidekart Personvern og vilkår for bruk
Umbraco CMS fra MarkedsPartner