Lockdown formidles gjennom kunst
I utstillingen AL/ENE forteller unge mennesker om hvordan de opplevde lockdown perioden tidligere i vår.

Lockdown formidles gjennom kunst

Da Norge stengte ned 12. mars ble vår verden slik vi kjenner den drastisk endret. Gjennom fotografi, poesi, video, lyd og installasjoner har unge mennesker dokumentert hvordan de opplevde situasjonen.
08.september 2020 Elianne Strøm Topstad

«AL/ENE”, er et kunstprosjekt i forbindelse med Covid-19, hvor deltakernes egne betraktninger fra et liv i lockdown blir satt i kunstneriske rammer.
- Verkene fremstår samlet som en kunstnerisk dokumentasjon av hvordan den unge generasjon har observert og opplevd nedstengningen av det norske samfunnet, forklarer daglig leder i Ville Veier, Tori Aadnesen.

Det er Ville Veier som står bak utstillingen. Organisasjonen er et unikt og nyskapende arbeidsrettet tiltak på landsbasis, for forebygging av utenforskap og styrke psykisk helse hos ungdom og unge voksne. Ville Veier kombinerer kreativt og skapende arbeid med tett individuell veiledning og oppfølging over tid.

Gjennom årene har Ville Veier laget flere profesjonelle produksjoner med offentlige fremføringer i samarbeid med ulike fagfolk og pedagoger fra kunst og kulturlivet i Stavanger. I årets prosjekt vil publikum få vandre gjennom fotografi, poesi, video, lydverk og installasjon. 


- Utstillingen belyser tema som ensomhet, tap av kontroll, det hverdagslige, samhold, lengsel og håp, men forteller også om nasjonal dugnadsånd og opplevelsen av å være i samme båt, sier Aadnesen.

Utstillingen finner sted i første etasje av gamle grafiske museum i Sandvigå 11.
Visninger: 3- 12 sept


Ville Veier er organisert som et ideelt AS med ideelt og sosialt formål, og er godkjent tiltaksleverandør av arbeidsforberedende trening (AFT tiltak) der NAV er innsøkende instans. Målet for deltakerne er å fullføre videregående opplæring, høyere utdanning eller komme ut i arbeid. Gjennom dette forebygger Ville Veier varig utenforskap blant unge i form av å stå utenfor sosialt felleskap, utdanningssystem eller arbeidsliv. Næringsforeningen har gjennom sitt prosjekt, Ung i Jobb, samarbeidet med Ville Veier om en rekke aktiviteter for unge. 

Andre liknende nyheter

En annerledes oljedirektør 

Hun har kjent på ensomheten og det å ikke passe inn. Men ikke alt i livet må vare evig, og også Linn Katrine Høie har erfart at det å oppleve annerled…

Kronprinsen møtte næringslivet

HKH Kronprins Haakon besøkte Stavanger torsdag. Første stopp var Rosenkildehuset der Kronprinsen møtte representater fra energisektoren og nye mulighe…

– En utslippsfri cruisedestinasjon

Landstrøm innen 2022, færre store cruiseskip i Vågen, utrede en anbefalt øvre tålegrense for antall turister samtidig, prioritere anløp av lavutslipps…

© Næringsforeningen 2019-2020 Sidekart Personvern og vilkår for bruk
Umbraco CMS fra MarkedsPartner