Usikre utsikter
Senioranalytiker i DNB Markets, Eirik Larsen, presenterte "Økonomiske utsikter". Foto: Lars Idar Waage

Usikre utsikter

Mange håpet nok at senioranalytiker Eirik Larsen ville komme med litt bedre spådommer om 2020, men hva som venter i horisonten er det fortsatt knyttet stor usikkerhet rundt.
23.januar 2020 Av Lars Idar Waage

- Er vi i stormens øye nå i 2020? Jeg trenger ikke å forklare siddiser og jærbuer hva det betyr, dere vet godt hva en storm er, innleder Eirik Larsen.

Han er hovedtaleren på “Utiskter 2020” som skal gi en pekepinn på hvordan blant annet analytikerne i DNB Markets ser på det kommende året. Men først mener Larsen at vi må se tilbake og ta med hva som skjedde i 2019.

- Vi går inn i dette året med en betydelig bagasje fra fjoråret. Mange av de samme usikkerhetsmomentene er her fortsatt, forklarer han.

 

Mange spørsmål

Han peker blant annet på mulig handelskrig, politisk polarisering, høynet geopolitisk spenningsnivå, Brexit, negative renter, gjelden øker, usikkerhet i valutamarkedene og det han kaller en “uforståelig” lav kronekurs.
- Spørsmålene er mange. Er de verste konjunkturene over, eller kommer tilbakeslaget nå? Er det en langvarig “våpenhvile” mellom USA og Kina? Gir Brexit en ny giv for britene? Blir Trump gjenvalgt eller blir han dømt i riksrettssaken? Oljeprisen til 20 eller 100? Vil andre også bryte ut av EU, og hva skjer da, spør senioranalytikeren.

Blant premissene DNB har lagt til grunn for sin rapport finner vi at konfliktnivået mellom USA og Kina dempes midlertidig og at de mørke skyene over verdensøkonomien fortsatt vil være der. Analytikerne tror imidlertid at man unngår både en resesjon og militære aksjoner i Midt-Østen. Hva USAs president Donald Trump angår, så tror de ikke han blir dømt i riksretssaken, men derimot blir gjenvalgt neste vinter. Storbritannia fremforhandler også en handelsavtale med EU etterhvert, tror DNB.
- Denne betydelige usikkerheten kommer til å hemme den økonomiske veksten også fremover, men de solide husholdningene sørger for god etterspørsel som vil motvirke en betydelig oppgang i arbeidsledigheten, mener han.

 

Lav kronekurs

For norsk økonomi tror de vi går mot mer normale forhold. Lavere fastlands BNP , lavere sysselsetting, lavere inflasjon og litt høyere arbeidsledighet.
- Samtidig vil det private forbruket nok øke litt, sier Larsen.
Globalt er det likevel mer usikkert.
- Jeg mener bekymringene vi har nå, vil leve videre gjennom 2020, sier han.
Den norske kronen har vært lav over tid, og har svekket seg mot både euro og dollar i 2019. En svak krone er godt nytt for eksportnæringene. Spådommen er at kronen vil svekkes ytterligere mot euro, men at euroen styrker seg mot dollar. Dermed blir det relativt små forandringer i forholdet mellom den norske kronen og dollar.
- I den situasjonen norsk økonomi er i nå, med lav vekstrate, så er det en fordel med den svake kronekursen. Rent personlig tror jeg kronen skal svekkes enda mer enn våre prognoser på lenger sikt. Jeg tror vi skal mot elleve blank og i dag ligger den rett under ti kroner, forklarer han.


Høy gjeld

Styringsrentene forventes nesten uendret i store deler av de markedene vi sammenligner oss med. Både for 2020, men også for årene som kommer. Unntaket er Storbritannia.
- Her tror vi på en liten nedgang, fra 1,75 prosent til 1,5 prosent i løpet av 2020. Ellers er det ingenting som tyder på store renteendringer i verken USA, EU, Norge eller Sverige. Rentemarkedet er et langt gjesp egentlig, sier Larsen med et smil.
Det alvorlige bakteppet ligger der uansett og Larsen blir mer alvorlig når han snakker om når 100-års bølgen eventuelt kommer. Han lister opp noen faktorer som kan være utløsende:

  • Historiens lengste konkjunkturoppgang i USA
  • 2,3 millioner milliarder i global gjeld
  • Voksende finansiell ubalanse
  • Avtakende vekstevne og verktøylassen (renten) er så godt som uttømt
  • Midt-Østen, hva skjer og kan verdens oljetilbud trues
  • Globalt samarbeid og inngåtte avtaler forvitrer. Populismen øker
  • Digitale systemrisikoen og sårbarheten eskalerer
  • Klimaendringer og befolkningsforflytninger skaper nye rammebetingelser

- Dette er ikke for å skremme, men vi må ha dette i bakhodet. Jeg tror og håper ikke det skjer i min yrkestid, sier han.
Den økende gjelden globalt er nå på hele 2,3 millioner milliarder norske kroner. Hvis man forutsetter 7,5 millarder innbyggere, gir det en gjeld per innbygger i hele verden på 300.000 norske kroner.

- Et svært høyt tall. For oss nordmenn er det kanskje ikke mye med 300.000 i gjeld men for folk i Sør-Sudan er det veldig mye penger, mener Larsen.

Hele rapporten fra DNB Markets kan leses ved å trykke her
Foredraget til Eirik Larsen kan lastes ned fra denne siden

Andre liknende nyheter

Større bosspann – mer energi

Da jeg vokste opp i Bergen på 1960-tallet, var bosspannene mye mindre. Vi hadde mindre, og vi kastet mindre. Kildesortering var ikke oppfunnet. Alt gi…

Bærekraft – god business

Det går en linje fra toppen av FN-bygningen på Manhattan til bunnlinjen på Forus eller Forsand. Uansett stor eller liten virksomhet: Integrert bærekra…

1,5 millioner kroner til uropatrulje

LO Rogaland og Næringsforeningen gikk tidligere i år sammen om å opprette en uroatrulje. Fylkesutvalget vedtok i dag å støtte prosjektet med 500.000 k…

© Næringsforeningen 2019-2020 Sidekart Personvern og vilkår for bruk
Umbraco CMS fra MarkedsPartner