– Vi ønsker at våre trainees skal begynne her når programmet avsluttes
Direktør for folk og organisasjon i SpareBank 1 SR-Bank, Elisabeth Sivertsen Urdahl.

– Vi ønsker at våre trainees skal begynne her når programmet avsluttes

– Alle har tidligere fått tilbud om fast stilling, så det er ikke ment at folkene vi har fra Trainee SørVest bare skal være her for ett år, forklarer direktør for folk og organisasjon i SpareBank 1 SR-Bank, Elisabeth Sivertsen Urdahl.

Gjennom Næringsforeningen sitt traineeprogram: Trainee SørVest, så øker SpareBank 1 SR-Bank sitt antall utlyste stillinger fra fjoråret. Traineeprogrammet har varighet på ett år, men så langt så har SR-Bank tilbudt fast jobb til alle sine kandidater når traineeåret nærmer seg slutten. 

– SpareBank 1 SR-Bank sin strategi er at vi skal ha kompetanse for fremtiden og være en attraktiv arbeidsplass. Å få inn unge folk, mer mangfold og den rette kompetansen, det gjør vi gjennom Trainee SørVest forklarer direktøren for folk og organisasjon.

Finansparken Kantine

Hovedkontoret til de 650 ansatte i SpareBank 1 SR-Bank er i Finansparken i Bjergsted.

God oppfølging fra avdelingsleder 
Elisabeth Urdahl forklarer at de i forkant bruker litt tid med sine avdelingsledere før de tar inn nye trainees. Hensikten med dette er å gi de nyutdannede som kommer inn den beste starten i arbeidslivet. Kompetansedeling, nettverksbygging og god oppfølging står i fokus.

– Vi pleier å si til lederne som tar trainees om bord: «Tenk at dette er din datter eller sønn som kommer på jobb for første gang. Behandle dem slik du ønsker at dine barn skal behandles.» Med den tilnærmingen, så legger du som leder litt mer til rette for en god trainee-periode, påpeker Urdahl.  

Finansparken, Bjergsted

Finansparken i Stavanger er Nord-Europas største næringsbygg i tre.

Du lærer mest ved å lære fra deg din egen kunnskap
For banken sin del så er traineeprogrammet en vinn-vinn-situasjon. Som en stor og kompetent organisasjon så har SpareBank 1 SR-Bank muskler til å ta inn et større antall trainees. Ny kunnskap og andre innfallsvinkler trekkes frem som meget positive bidrag fra kandidatene.

– Vi lærer veldig mye av nyutdanna som kommer inn med frisk kunnskap, men det er heller ingenting du selv lærer så mye av som leder eller arbeidstaker, som å lære fra deg din egen kunnskap. Det er en veldig fin måte å øke sin egen kompetanse på og ikke minst bli bevisst den, poengterer Elisabeth Urdahl.

Attraktiv arbeidsplass
Samtidig så er banken tydelig på at det også handler om å lære og bli bevisst på om unge ønsker å jobbe i banken. En slags målestokk på hvor attraktive de selv er som arbeidsplass.  

– Det er et digitalt skifte som bank er en del av nå. Vi må være attraktive for de unge og dette er en måte å trene oss på og bli mer bevisst. Vi må faktisk være så gode at folk har lyst til å jobbe her og bli hos oss, forklarer direktøren. 

Oppfølging, gruppetilhørighet og nettverksarena
Et godt nettverk, gruppetilhørighet og en arbeidsplass hvor man trives og kan senke skuldrene er målene til SR-Bank med programmet. På spørsmål om hvilke tips direktøren vil gi til andre bedrifter som vurderer å bli med på Trainee SørVest, så har Urdal noen klare anbefalinger.

– Gi trainees et godt nettverk med andre kollegaer. Fokuser på et inkluderende arbeidsmiljø hvor alle føler seg velkomne, inkludert og får mulighet til å bidra. Det må også bli sett på som et pluss å være nyutdannet og komme inn i organisasjonen og at erfaringsutvekslingen skjer begge veier, avslutter Elisabeth Urdahl.

Andre liknende nyheter

Nordic Steel vant Jærprisen 2023

Nordic Steel stakk av med seieren når Jærprisen ble delt ut for første gang. Vinneren ble kåret på Jærmøtet torsdag 23. mars, hvor 300 deltakere samle…

Energisk AM-konferanse i Trondheim

Additiv Manufacturing, på folkemunne ofte omtalt som 3D-printing, er et teknologiområde i kraftig vekst. Nå har det blitt en etablert en nasjonal AM-k…

Sol, energi og batteri på Kverneland

Med utgangspunkt i et stadig sterkere og bredere industrimiljø på Jæren, fortsetter Kverneland Energi veksten. En vekst der hovedingrediensene er sol,…

© Næringsforeningen 2019-2023 Sidekart Personvern og vilkår for bruk
Umbraco CMS fra MarkedsPartner