– Allerede i gang med utslippskutt

I dag la klimautvalget 2050 frem sine forslag. Dette er Offshore Norges første kommentarer.
27.oktober 2023 Offshore Norge
Hildegunn T. Blindheim. Foto: Mats Bakken
  • Førsteinntrykket er at rapporten beskriver utfordringene vi står foran. Vi er enige med utvalget at utslippene må reduseres. En samlet olje- og gassbransje har satt mål om å redusere utslippene ned mot null i 2050, og det jobber vi med hver eneste dag. Nå skal vi se nærmere på hvilke løsninger utvalget peker på. Næringen har en plan for utslippskutt. Det er krevende, men mulig. Samtidig har det siste året tydeliggjort utfordringene ved redusert tilbud.  

  • Det viktige nå er å få en helhetlig plan for å bygge opp de nye næringene. Vi som industri vil både være med å bygge ut havvind slik at vi får mer fornybar energi, utvikle teknologi som CO2-fangst og -lagring slik at Europa kan lagre sine utslipp på norsk sokkel. I tillegg har vi ambisjoner om å produsere hydrogen som vil bidra til å få ned utslippene ytterligere  

  • Fremover vil utslippene reduseres både på grunn av redusert produksjon og reduksjon i utslippene. Samtidig vet vi at det vil være noe behov for olje og gass og nye investeringer for å møte økende etterspørsel, da er det viktig at den produseres med så lave utslipp som mulig.   

  • Det vil ikke være fornuftig at Norge skal slutte å lete etter olje og gass. Vi vet det vil være behov for olje og gass fram mot 2050. Europa vil etterspørre mye hydrogen, inkludert blått hydrogen og naturgass. Skal vi greie å levere det, er vi helt avhengig av å finne nye ressurser og da må vi fortsette å lete 

  • Sammen med KonKraft-partnerne har olje- og gassnæringen en ambisiøs klimastrategi og jobber systematisk for å redusere egne utslipp. Vi kjenner ikke til andre næringer som gjør en like grundig jobb med å identifisere nye klimatiltak og måle utviklingen mot måloppnåelse. I 2030 skal vi ha redusert utslippene med 50 prosent. Statusrapporten for 2023 viser at det mulig å få til, selv om det kommer til å bli krevende.  

Andre liknende nyheter

Validé spisser seg på helse

Validé har et unikt nettverk av folk og kompetanse for å utvikle nye helseløsninger. Vi setter nå sammen alt vi har for å få fram nye ideer, og etable…

Vitec Plania vant anbud for levering av nytt eiendomssystem

Forusselskapet Vitec Plania har inngått kontrakt med Hovedorganisasjonen KA for levering av nytt eiendomssystem. Systemet skal sikre forvaltning, drif…

Zaptec med rekordresultat i tredje kvartal

Elbilladerselskapet leverer en inntekstvekst på 86 prosent i tredje kvartal, sammenlignet med samme periode i 2022, og passerer i tillegg én milliard…

© Næringsforeningen 2019-2023 Sidekart Personvern og vilkår for bruk
Umbraco CMS fra MarkedsPartner