AOF utvikler nye fagskoleutdanninger

AOF Vestlandet-Agder har mottatt 3,5 millioner i utviklingsmidler fra Direktoratet for høgare utdanning og kompetanse (HK-dir), noe som muliggjør utviklingen av nye og relevante fagskoleutdanninger innen poliklinisk kirurgisk kompetanse, prosjektledelse og digitaliseringsledelse.
09.april 2024 AOF Vestlandet-Agder
Ragnhild Bjerkvik, daglig leder (til venstre), og Cathrine Westmork, fagskolerektor (til høyre), fremhever innsatsen til AOF Vestlandet-Agders utviklingsteam i anledning mottakelsen av utviklingsmidler for nye fagskoleutdanninger. "Takket være vårt dedikerte utviklingsteam kan vi nå utvide vårt tilbud og fortsette å bidra til kompetanseheving i regionen," sier Bjerkvik og Westmork. Foto: Jennifer Pham / AOF Vestlandet-Agder

Studieprogrammene er nøye utvalgt for å møte etterspørselen etter spesialisert kompetanse i arbeidsmarkedet. Ved å introdusere disse utdanningene, tar AOF sikte på å forberede sine studenter på de utfordringene og mulighetene som ligger i fremtidens arbeidsliv.

Investering i digitale læremidler

Videre vil AOF bruke en del av midlene til å styrke og utvide en digital sykepleie-lab.

– Dette tiltaket vil berike vårt tilbud innen helse- og velferdsfagene og gi studentene tilgang til avanserte læringsverktøy og -metoder. Den digitale sykepleie-laben vil spille en nøkkelrolle i å utruste våre studenter med praktisk erfaring og ferdigheter som er etterspurt i helsevesenet. En del av en nasjonal satsing Denne tildelingen er del av en større nasjonal satsing hvor nesten 77 millioner kroner er delt ut til 18 fagskoler over hele landet, skriver AOF i en melding.

– Disse midlene er avgjørende for at fagskolene skal kunne tilby utdanninger som er tilpasset framtidens kompetansebehov, uttaler Sveinung Skule, direktør i Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse.

– Vi i AOF Vestlandet-Agder er takknemlige for tildelingen og ser på det som en anerkjennelse av vårt arbeid med å tilby relevant og kvalitetsmessig høyere yrkesfaglig utdanning. Vi er forpliktet til å bruke disse midlene på en måte som best mulig gagner våre studenter og samfunnet rundt oss. Mer informasjon om våre nye fagskoleutdanninger vil bli gjort tilgjengelig snart. Vi ser frem til å ønske nye og gamle studenter velkommen til disse spennende studieprogrammene, skriver AOF.

Fakta om AOF Vestlandet-Agder:

• AOF Vestlandet-Agder har vært en godkjent fagskole siden 2007, og tilbyr høyere yrkesfaglig utdanning.

• Fagskoleutdanning ved AOF Vestlandet-Agder gir studiepoeng og er anerkjent som høyere yrkesfaglig utdanning.

• I 2016 mottok AOF Vestlandet-Agder akkreditering for fagområdet helse og oppvekst, som anerkjenner deres kompetanse og kvalitet innen dette fagfeltet.

• I 2022 mottok AOF Vestlandet-Agder akkreditering for fagområdet økonomi og administrasjon.

• Per 2024 har AOF Vestlandet – Agder til sammen 28 akkrediterte utdanninger og 4 fagskolemoduler, samt 33 godkjente studiesteder fordelt over Rogaland, Vestland og Agder fylkene. Disse utdanningene er nøye tilpasset behovene i arbeidslivet.

• I 2023 hadde skolen omtrent 1760 studenter fordelt på deres fagskoleutdanninger.

• Utdanningene ved AOF Fagskolen er fleksibelt organisert på deltid, slik at de kan kombineres med arbeid, og tilrettelegger for livslang læring ved siden av jobb.

Andre liknende nyheter

Stangeland Gruppen: Aldri hatt høyere omsetning

Stangeland Gruppen hadde i 2023 en EBITDA på over 443 millioner kroner og passerte tre milliarder i omsetning for første gang. I tillegg hadde eiersel…

Etablerer trehub på Jæren

– I en byggebransje hvor bærekraft og miljø endelig kommer stadig høyere opp på dagsorden, ser vi i Woodlink en nødvendighet og muligheter i det å eta…

Et halvt århundre i Sig. Halvorsen

– Sig. Halvorsen er stolte av å annonsere at Sven Arvid Sola mandag 17. juni har vært ansatt i bedriften i imponerende 50 år. I en tid hvor karriereve…

© Næringsforeningen 2019-2024 Sidekart Personvern og vilkår for bruk
Umbraco CMS fra MarkedsPartner