Desert Control signerer viktig USA-kontrakt

Det norske AgTech-selskapet Desert Control har utviklet en flytende nanoleire (LNC) som gjenoppretter og forbedrer jordøkosystemer for å; redusere bruken av og forbedre effektiviteten av; vann, gjødsel og naturressurser for jordbruk, skoger og grønne landskap. Desert Control startet sin U.S. operasjon i mars 2022 med oppstart av en valideringsstudie for LNC på amerikansk jord med Universitetet i Arizona. Nå starter kommersialiseringen.
25.november 2022 Desert Control
Charlie Granfelt, Chief Commercial Officer i Desert Control sammen med CEO Ole Kristian Sivertsen på feltbesøk i USA.

– Desert Control (DSRT) signerer kontrakt med Limoneira Company (Nasdaq: LMNR) for kommersielle forprosjekter på Limoneira-rancher i Arizona og California. Målet er å muliggjøre klimasmart landbruk med optimal bruk av vann, gjødsel og naturressurser samtidig som avlingsutbyttet og kvaliteten på sitrusproduksjon i ørkenområder skal optimaliseres.

Omfanget av det kommersielle forprosjektet er verdsatt til 1,8 millioner kroner. Selskapets Liquid Natural Clay (LNC) skal implementeres for 2000 sitrustrær på Limoneira-ranchen i Cadiz, San Bernadino, California, og for 2000 sitrustrær på Limoneira-ranchen i Yuma, Arizona. Til sammen dekker prosjektet 40 hektar land. Kontrakten med Limoneira støttes videre av en intensjonsavtale (LOI) hvor partene tar sikte på å utvide LNC-behandlig til aktuelle rancher, med Cadiz-operasjonene i Mohave-ørkenen i California som første prosjekt. Samarbeidet mellom Desert Control og Limoneira startet i juli 2022 med uttesting av LNC gjennom en liten pilot for 50 sitrustrær på Limoneira ranchen i Yuma, Arizona.

– Positive indikasjoner som betydelig forbedring av vannbrukseffektiviteten i løpet av de første måneder av piloten er driveren bak den nye kontrakten. «Bærekraft går hånd i hånd med innovasjon. Limoneira utforsker og tar aktive grep for å bedre miljøpåvirking og er pådriver for metoder som beskytter jordhelse, natur og samfunnet rundt oss. For å lykkes med klimatiltak må vi jobbe med naturen og innovasjon i harmoni for å produsere den beste kvalitet av ferks sitrus, frukter og avokado, sier Edgar Gutierrez, Vice President of Farming Operations at Limoneira.»

LNC-implementering for de føste 2,000 trær på Cadiz-ranchen forventes å fullføres i løpet av desember 2022 og på Yuma-ranchen i løpet av januar 2023. Effekten av LNC skal måles gjennom sesongen og evalueres etter høsting i september-oktober 2023. Basert på vellykket resultatet, forventes det at storskala implementering av LNC for Limoneira-rancher kan starte ultimo 4. kvartal 2023 for Cadiz-ranchen som består av 800 hektar land og omtrent 70,000 sitrustrær. Det vil videre være mulighet for prosjekter for som Yuma ranchen med 1,300 hektar og ca. 120,000 trær, samt andre landbruks operasjoner i Limoneira systemet.

Limoneira Company, med hovedkontor i Santa Paula, California, har utviklet seg til å bli en av de fremste integrerte landbruksselskapene globalt for sin sektor. Limoneira vektlegger bærekraft for hele sin operasjon med 15.400 hektar jordbruksareal og vannrettigheter i California, Arizona, Chile og Argentina. Bærekraftig landforvaltning står sentralt i Limoneiras strategi og forretningspraksis. Målet med Desert Control prosjektet er å styrke jordhelse, være ledende innen vanneffektivitet, berike biologisk mangfold redusere energiforbruk.

– Vi er ledende i lanbruksbransjen fordi tar proaktive grep, tør å innovere, utfordre etablerte sannheter, og stadig fornye oss. Naturen lærer oss hvordan vi kan bli bedre forvaltere av landområder, hvordan vi skal tilpasse oss endringer i økonomien, industrien og miljøet. Limoneira skal være en katalysator for positiv endring, og vi fortsetter å se på dagens utfordringer som en mulighet til å skape en bedre fremtid, sier Harold S. Edwards, President & CEO of Limoneira Company.

Prosjektet har som mål å demonstrere hvordan LNC kan bidra til at Limoneira når sine bærekraftsmål for å forbedre effektiviteten i vannforbruk med 37%, redusere energiintensitet og redusere forbruk av gjødsel og andre innsatsfaktorer samtidig som avlingsutbyttet og kvaliteten forbedres.

– Dette er viktig milepæl for Desert Control, sier administrerende direktør Ole Kristian Sivertsen.

– Samarbeidet mellom Limoneira og Desert Control skaper et partnerskap for å løse morgendagens utfordringer i dag. Kontrakten med Limoneira styrker samtidig grunnlaget for en akselerert oppskalering av vår virksomhet i USA. Vi er stolte av å samarbeide med Limoneira for å skape et solid refereanse for klimasmart landbruk som gjør bærekraftsinvesteringer lønnsomhet for bedriften, naturen og miljøet.

Andre liknende nyheter

Validé spisser seg på helse

Validé har et unikt nettverk av folk og kompetanse for å utvikle nye helseløsninger. Vi setter nå sammen alt vi har for å få fram nye ideer, og etable…

Vitec Plania vant anbud for levering av nytt eiendomssystem

Forusselskapet Vitec Plania har inngått kontrakt med Hovedorganisasjonen KA for levering av nytt eiendomssystem. Systemet skal sikre forvaltning, drif…

Zaptec med rekordresultat i tredje kvartal

Elbilladerselskapet leverer en inntekstvekst på 86 prosent i tredje kvartal, sammenlignet med samme periode i 2022, og passerer i tillegg én milliard…

© Næringsforeningen 2019-2023 Sidekart Personvern og vilkår for bruk
Umbraco CMS fra MarkedsPartner