EU-suksess i Eigersund

Eigersund Næring og Havn og Eigersund kommune har fått gjennomslag for to nye EU-prosjekter i INTERREG programmet – North Sea Region.
05.oktober 2022 Eigersund Næring og Havn
Workpackages på D4A prosjektet.

Totalt 48,6 millioner euro fordeles på 14 nye prosjekter. Eigersund Næring og havn er partner i to av disse prosjektene og mottar i fireårsperioden omtrent 4,7 millioner kroner. De to prosjektene er:

  1. D4A Data for All.
    19 partnere lokalisert langs Nordsjøen skal utvikle toppmoderne datadrevne konsept for samhandling på kryss og tvers av landegrenser og regioner i Europa. Prosjektet har som mål å etablere en løsning for å samle og dele kunnskap om hvordan kommunale og regionale myndigheter evner å håndtere og prosessere offentlig data. Samt hvordan disse implementeres i datadrevne tjenesteløsninger som skal være designet for å være rimelige, skalerbare og bærekraftige, samt skape målbare offentlige verdier. Tilskuddet til ENH er på om lag 2,2 millioner kr.
  2. REDII Ports Renewable Energy Development and Intelligent Implementation in PORTS.

Hovedmålet med dette prosjektet er å undersøke mulighetene for en langtidsstrategi mot grønn energiutvikling i havner. Prosjektet vil være springbrettet for at minst 250 havneområder kan ta informerte beslutninger om hvordan de kan legge til rette for energigjenvinning. Det at Eigersund Næring og Havn etablerer et hydrogenanlegg på Kaupanes var avgjørende for at Eigersund fikk bli med i dette prosjektet.
Tilskuddet til ENH er på om lag 2,5 millioner.

– Eigersund kommune kan være stolte av å delta i, til nå, seks EU-prosjekter. Ingen annen kommune i Norge, på Eigersunds størrelse, har så mange EU-prosjekter som oss. Dette har nå ført til at EU-prosjektbanken fra EU-Kommisjonen (CORDIS) nå viser Egersund som «Horizon hot spot», skriver Eigersund Næring og Havn i en melding.

– I de seks EU-prosjektene jobber vi nå med varierte temaer som lavkarbonenergi for å dekarbonisere Eigerøy, digitalisering, fornybar energi og bærekraftige løsninger i havner.Vi har store ambisjoner i Egersund. Gjennom EU-prosjektene er det store muligheter for spin-offs effekter, og det gjør oss også mer attraktiv som partner i nye EU-prosjekter, heter det videre fra havnen.

De to nye interreg-prosjektene som nettopp ble godkjent, samt CARBIOW prosjektet, er det forretningsutvikler i ENH/Svåheia Eiendom, Edesio Miranda-Barbosa, som har vært prosjektleder for. Denne satsingen på EU-prosjekter fra ENHs side har vært mulig å gjennomføre fordi ENH er partner i ROBINSON-prosjektet og fikk tilskudd til å jobbe med lokal verdiskaping. Så alle de nye prosjektene er direkte spin-offs fra ROBINSON.

Les mer her: Go-ahead for 14 new projects, Interreg VB North Sea Region Programme.

Andre liknende nyheter

Validé spisser seg på helse

Validé har et unikt nettverk av folk og kompetanse for å utvikle nye helseløsninger. Vi setter nå sammen alt vi har for å få fram nye ideer, og etable…

Vitec Plania vant anbud for levering av nytt eiendomssystem

Forusselskapet Vitec Plania har inngått kontrakt med Hovedorganisasjonen KA for levering av nytt eiendomssystem. Systemet skal sikre forvaltning, drif…

Zaptec med rekordresultat i tredje kvartal

Elbilladerselskapet leverer en inntekstvekst på 86 prosent i tredje kvartal, sammenlignet med samme periode i 2022, og passerer i tillegg én milliard…

© Næringsforeningen 2019-2023 Sidekart Personvern og vilkår for bruk
Umbraco CMS fra MarkedsPartner