Fylkeskommunen inviterer til dialogkonferanse: Bygging av dagsturhytter i Rogaland

Rogaland fylkeskommune planlegger å utlyse en konkurranse om bygging av dagsturhytter i kommunene i Rogaland i løpet av februar 2021. I denne forbindelse blir det holdt en dialogkonferanse hvor alle interesserte tilbydere og andre interessenter er velkomne. På bakgrunn av dette inviterer Rogaland fylkeskommune til digital dialogkonferanse via Teams, og påfølgende valgfrie én-til-én-møter.
15.januar 2021 Rogaland fylkeskommune
Eksempel på en ferdig oppført dagsturhytte

Formålet med dagsturhyttene er å motivere flest mulig ut på tur, oftest mulig for å holde seg i aktivitet, slik nasjonale helsemyndigheter anbefaler. I tillegg til å være et turmål i seg selv og en plass å søke ly for vær og vind, er dagsturhyttene en plass for kulturelle arrangementer i naturen og slik skape en sosial møteplass. Hver hytte skal også utstyres med et turbibliotek, og etablering av dagsturhyttene vil foregå i 2021 og 2022. Hyttene er like og er på 15 kvadrat innvendig.

Det er bl.a behov for innovative løsninger for oppvarming, leselys, ventilasjon og sanitæranlegg i tillegg til frakt av materialer og oppføring. Omfanget av konkurransen er på i underkant av 20 millioner kroner. I tillegg til dette kommer ulike opsjoner. Dagsturhytten er tegnet av Rojo Arkitekter AS i Trondheim. Gjennom en dialog med markedet håper oppdragsgiver å få nyttige innspill og verdifull informasjon om hvilke krav det vil være fornuftig å stille i en kommende anbudskonkurranse, hva kostnadene over tid vil være og at ved å utfordre markedet på løsninger rundt kondensproblematikk at det kan framkomme aktuelle løsninger.

Det kan også være andre problemstillinger som leverandører ønsker å drøfte. Målet er å utnytte kompetansen i leverandørmarkedet, redusere risiko for både oppdragsgiver og leverandører, samt å unngå at det stilles feilaktige eller uhensiktsmessige krav og få bedre måloppnåelse i anskaffelsen. 

Mer informasjon: https://innovativeanskaffelser.no/dagsturhytter-i-rogaland/

Andre liknende nyheter

Medco Bedriftshelsetjeneste blir Medco dinHMS

En av Rogalands største og mest anerkjente bedriftshelsetjenester bytter navn

Planlegger landbasert oppdrettsanlegg

Grieg Seafood, Vest Havbruk og Omfar planlegger landbasert oppdrettsanlegg for postsmolt og matfisk i Rogaland. Gjennom selskapet Årdal Aqua skal de p…

Stavanger-boliger fikk arkitekturpris

Det nyskapende bofellesskapet Vindmøllebakken i Stavanger vinner Innovasjonsprisen for universell utforming i kategorien arkitektur. – Dette er en sto…

© Næringsforeningen 2019-2021 Sidekart Personvern og vilkår for bruk
Umbraco CMS fra MarkedsPartner