Bygger ny merkevare innen IT

Bygger ny merkevare innen IT

Egersund-baserte Itkon AS er en totalleverandør av kontorutstyr, møbel, interiør og tekniske tjenester til bedrifter og offentlige institusjoner i og omkring Rogaland. Nå blir de en del av iteam, som er et av Norges raskest voksende IT-selskaper med 31 lokasjoner fra Svalbard i nord til Kristiansand sør.
03.mai 2022 iteam / itkon

– Dette er en utrolig spennende mulighet for både oss, kundene våre og regionen vår, sier daglig leder Kim Skjæveland i Itkon.

Han for klarer at selskapets suksess så langt er basert på dyktige medarbeidere og god kundeservice, kombinert med ettertraktede produkter og tjenester. Dette har resultert i at de har hatt en stadig økende oppdragsmengde, lønnsom vekst og god likviditet siden oppstarten i 2009.

– Vi kom til et punkt hvor valget stod mellom å fortsette i nåværende skala, eller om vi skulle vokse sammen med noen andre. Etter samtaler med flere interessenter ble det klart at vi ønsker å reise videre sammen med iteam og bygge en sterk, nasjonal merkevare innen IT. Salget gjør at vi tilføres ny kompetanse, kraft og kapital som lokalt vil merkes gjennom bredere utvalg og enda bedre og smarte tjenester. Vi skal fortsatt levere prosjekt- og kontorløsninger lokalt med samme mannskap, og får i tillegg tilgang til et nasjonalt IT- kompetansenettverk, og mulighet for å vokse i et landsdekkende selskap som ser på lokal tilstedeværelse som et av sine viktigste konkurransefortrinn, forklarer Skjæveland.

iteam har siden januar 2020 ekspandert betydelig nasjonalt, og er i dag representert på 31 geografiske lokasjoner med til sammen 255 medarbeidere, 7 000 aktive kunder og en omsetning på ca. 730 MNOK. Samlet har iteam en stor portefølje av IT-tjenester og kunder. Blant annet er konsernet allerede en betydelig leverandør til havbruksnæringen, og har i tillegg store tjenesteleveranser innen både helse og bygg og anlegg.

Konsernsjef Lars Ivar Simonsen er utrolig glad for at Itkon har valgt å bli med iteam. For selv om han er stolt over at iteam er befestet nasjonalt, er han samtidig klar på at det er regional og lokal tilhørighet som danner grunnlaget for selskapets suksess.

– iteam skal være en attraktiv tilbyder av IT-driftstjenester til bedriftsmarkedet i Norge. Vi liker imidlertid å kalle oss en nasjonal lokalleverandør. For det er lokalt vi opererer. Og med aktiv kunnskapsdeling og en felles tjenesteportefølje, kan vi levere de samme smarte og sikre IT-løsningene like godt til våre lokale kunder som til våre nasjonale, sier Simonsen.

Simonsen er imidlertid tydelig på at iteam ikke har som mål å bli en rigid IT-mastodont.

– Til tross for at vi samlet sett er en ledende nasjonal aktør som leverer globale IT tjenester, er lokal tilhørighet en viktig rammebetingelse og suksessfaktor for forretningsmodellen vår. Dette kommer kundene våre til gode gjennom lokalt eierskap, kompetente medarbeidere, grundige løsningsforslag og utmerket kundeservice. I dette bildet er Itkon et solid selskap som passer perfekt sammen med oss og i våre planer om videre vekst, påpeker konsernsjef Lars Ivar Simonsen.

Dette understrekes av Kim Skjæveland i Itkon, som er tydelig på at det lokale eierskapet er ivaretatt.

– Aksjonærene i Itkon reinvesterer og blir medeiere i iteam. På denne måten sikrer vi både lokalt eierskap og innflytelse i selskapet. I tillegg åpner det seg nye og spennende muligheter ved at vi lokalt kan bidra i større regionale og nasjonale leveranser, avslutter Kim Skjæveland.

Andre liknende nyheter

Øker tilstedeværelsen i Stavanger

Konsulent- og rekrutteringsselskapet Jefferson Wells fortsetter satsingen i SørVest, og bygger opp en ny konsulentavdeling i Stavanger.

Kraftig økning i boligbyggingen

OBOS fikk et resultat før skatt på 674 millioner kroner i første kvartal, opp fra 650 millioner kroner året før. Igangsatte boliger økte med 23,5 pros…

Optimaliserer arbeidsflyten

Lasting Dynamics åpnet salgskontor i Stavanger i 2020, og jobber mot bedriftsmarkedet i regionen – i tillegg til resten av Skandinavia. Selskapet har…

© Næringsforeningen 2019-2022 Sidekart Personvern og vilkår for bruk
Umbraco CMS fra MarkedsPartner