Karabin Stavanger vokser og øker tilbudet

Karabins metodikk for gevinstrealisering har ifølge dem stor verdi – og selskapet vokser nå og øker tilbudet. – Vi opplever en sterk etterspørsel, og har ansatt en rekke erfarne konsulenter for å kunne svare ut en økende etterspørsel etter gode løsninger på stadig mer komplekse utfordringer, forteller Espen Baird, partner og daglig leder i Stavanger.
07.januar 2022 Karabin AS
Karabin Stavanger

Ledere og ansatte i stort sett alle bransjer og i offentlig sektor opplever krav om å balansere effektiv drift med et fundamentalt bærekraftig fotavtrykk, økt endringstakt drevet frem av ny teknologi, digitalisering, robotisering og kunstig intelligens, samtidig som menneskers roller og funksjoner endres på uforutsette måter.

– Selv om det er mange dyktige og erfarne rådgivningsmiljøer i Stavanger, ser vi at Karabin med vår unike tilnærming, erfaring og beviste resultater, absolutt har en plass i markedet, sier Baird.

– Det er en betydelig endring i arbeidslivet. All den nye teknologien gjør at fremtidens arbeidsliv allerede er her, og det er annerledes. Det er behov for ny kompetanse, nye måte å jobbe på og ny teknologi som skal implementeres. I fjor har Karabin ansatt 13 nye konsulenter i Stavanger, og flere er på vei, sier Espen Baird.

– Vi har sett hvor stort behovet for god gevinstrealisering er, og har spesielt siste året jobbet målrettet med å bygge opp og dekke kompetanse- og leveransegap. Oppdragsgiverne våre forventer både fagkunnskap og erfaring. Karabin i Stavanger har alltid vært et sterkt miljø innenfor prosess og gevinstoptimalisering. Nå har vi styrket oss veldig innenfor det menneskelige, altså HR, organisasjon og lederutvikling, samt teknologi og prosjektstyring særskilt for disse fagområdene. Stavanger-sjefen mener fagmiljøet i selskapet innenfor lederutvikling og organisasjonsutvikling nå er høyere enn noen gang. Bygger videre Karabin Stavanger har levert råd om gevinstrealisering i Rogaland i mange år. Når nå tjenestespekteret utvides og endres noe, bygger vi videre på den samme, gode metodikken som før, men oppdaterer, videreutvikler og tilpasser etter ny kunnskap, forskningsresultater, erfaring og kompetanse.

– Vi hjelper oppdragsgiverne til å lykkes med sine endringsprosjekter. Karabin Stavanger har opp gjennom årene hatt dyktige rådgivere som har lagt et sterkt fundament for oss som har kommet etter, sier Espen Baird.

Ønsker enda flere kollegaer

– De nyansatte som har kommet til nå ble valgt ut med utgangspunkt i vårt behov, den bransjeinnsikten de har og den personlige egnetheten. Arbeidsmiljøet er så viktig for oss, for vi skal alle være teamspillere som skal gjøre hverandre gode. Vi har fått en fin blanding av erfaringsnivåer – fra en rekke seniorer til et knippe yngre konsulenter. Det er også en god miks av kvinner og menn. Når vi nå søker etter enda flere er vi åpne for ulike typer erfaring, det er bare å ta kontakt for dem som vil ha en spennende arbeidsdag som konsulent, sier Baird.

Andre liknende nyheter

Procon Rådgivende Ingeniører AS kjøper Boye & Waage og Co AS

Procon Rådgivende Ingeniører AS styrker sin posisjon som Rogalands tungvekter innenfor byggeteknikk ved oppkjøpet av Boye og Waage & Co AS.

Gratis utdanningstilbud til detalj- og faghandel

I samarbeid med Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse tilbyr Handelshøyskolen BI nettbaserte kurs til ansatte innen detalj- og faghandel.

Stort potensiale for klimaskog i Rogaland

I takt med FNs klimapanel sine jevnlige klimarapporter øker erkjennelsen av at reduksjon av utslipp alene ikke vil være nok for å nå de klimamålene vi…

© Næringsforeningen 2019-2022 Sidekart Personvern og vilkår for bruk
Umbraco CMS fra MarkedsPartner