Moreld kjøper Ocean Installer

Moreld, et multidisiplinært ingeniørkonsern som betjener ledende kunder innen offshore energi og marine industrier, er glade for å kunngjøre at de har inngått en avtale med HitecVision om å kjøpe Ocean Installer, en ledende leverandør av marine konstruksjons- og offshore energiløsninger.
07.juni 2024 Moreld
Foto: Moreld
  • Moreld har inngått avtale med HitecVision om å kjøpe Ocean Installer, et marint konstruksjonsselskap som betjener offshore energisektoren.
  • Oppkjøpet skaper et mangfoldig offshore engineering- og prosjektgjennomføringskonsern som kan tilby topside-, subsea- og marine engineering, samt vedlikeholds- og konstruksjonstjenester.
  • Samtidig med oppkjøpet gjennomførte Moreld en privat kapitalinnhenting på 225 millioner USD i senior sikrede obligasjoner. Denne finansieringen vil finansiere oppkjøpet, refinansiere eksisterende gjeld og forbedre likviditeten.
  • Den sammenslåtte virksomheten er godt posisjonert for å dra nytte av økt aktivitet på norsk sokkel og internasjonalt, med en proformaomsetning på over 600 millioner USD i 2023 og en ordrereserve på over 1 milliard USD.

Moreld har en lang historie og etablert tilstedeværelse på norsk sokkel, og tilbyr vedlikeholds-, modifikasjons- og driftstjenester (MMO) gjennom datterselskapet Moreld Apply, samt marine ingeniør- og sikkerhetstjenester gjennom datterselskapet Global Maritime. Selskapene betjener en rekke store kunder som Equinor, Total Energies, Shell, ExxonMobil, Aker BP og Chevron. Moreld ble kjøpt opp fra HitecVision i januar 2024 av investeringsgruppene McIntyre Partners og Velocity Partners.

Oppkjøpet av Ocean Installer vil utvide Morelds tjenestespekter til undervannsteknikk og konstruksjonstjenester, skape en sterk leverandør for prosjektering og prosjektgjennomføring med over 2300 ansatte, utvide langsiktige kundeforhold og posisjonere selskapet til å dra nytte av betydelige investeringer på norsk sokkel og i det globale offshoremarkedet.

Ocean Installer ble grunnlagt av private equity-selskapet HitecVision i 2011 og etablerte seg raskt som en stor aktør i markedet for undervannsinstallasjoner for offshore energi og fornybar energi. Selskapet spesialiserer seg på konstruksjon, installasjon, vedlikehold og reparasjon av undervannsinfrastruktur til havs, inkludert undervanns kontrollkabler, stigerør og strømningsrør (SURF), fortøyning og slepeoperasjoner for FPSO-er, fornybar energi og inspeksjon, vedlikehold og reparasjon (IRM). Ocean Installer har 280 ansatte fordelt på hovedkontoret i Stavanger og kontorer i Oslo, Houston, Aberdeen og Dubai.

Samtidig med oppkjøpet gjennomførte Moreld en privat kapitalinnhenting på 225 millioner USD i senior sikrede obligasjoner med forfall i 2029, plassert hos institusjonelle kredittfond. Inntektene fra kapitalinnhentingen blir brukt til å finansiere oppkjøpet, refinansiere eksisterende gjeldsfasiliteter og vesentlig forbedre likviditeten.

Selskapet vil ha en betydelig kontantbeholdning ved sluttføringen av oppkjøpet. Gitt den høye visibiliteten som følger av en solid ordrebok og en forretningsmodell som er lite kapitalintensiv, forventer selskapet å kunne nedbetale gjeld raskt de kommende årene. Den sammenslåtte virksomheten genererte over 600 millioner USD i proforma-inntekter i 2023 og har over 1 milliard USD i ordrebok.

– Vi er svært fornøyde med å ønske Ocean Installer velkommen inn i Moreldkonsernet, sier Geir Austigard, konsernsjef i Moreld.

– Dette oppkjøpet markerer en viktig milepæl i vår strategiske vekstplan og bekrefter vår forpliktelse til å levere økt verdi til kundene våre. Sammen vil vi utnytte vår kompetanse og våre ressurser til å drive innovasjon, utvide våre markedsområder og skape nye fremtidige muligheter. Ocean Installer er et utmerket tilskudd til Moreld-familien og vil styrke vår internasjonale tilstedeværelse ytterligere, fortsetter han.

– Vi er veldig stolte selgere av Ocean Installer. Selskapet ledes av et unikt lederteam og har oppnådd alt vi så for oss da vi grunnla det. Når vi nå slår oss sammen med et annet tidligere porteføljeselskap, vil det skape en betydelig aktør i offshoremarkedet som er godt posisjonert for fremtidige muligheter. Vi ønsker dem lykke til, sier Tor Espedal, seniorpartner i HitecVision.

– Vi er takknemlige overfor HitecVision for deres støtte og veiledning gjennom de siste 13 årene. Under HitecVision har vi lykkes med å skape et selskap som er i stand til å gjennomføre store offshoreprosjekter globalt på vegne av verdens største energiselskaper. Vi er stolte av å nå bli en del av Moreld Gruppen sammen med kjente selskaper som Moreld Apply og Global Maritime. Sammen vil vi kunne tilby et bredere spekter av tjenester til kundene våre og påta oss større og mer komplekse prosjekter, sier Kevin Murphy, administrerende direktør i Ocean Installer.

Som en del av oppkjøpet vil Ocean Installer bli integrert i Moreld konsernet som et selvstendig selskap, sammen med Moreld Apply og Global Maritime, og deres respektive datterselskaper. Ocean Installer vil beholde sitt merkenavn uendret.

Transaksjonspapirene er signert og sendt til norske konkurransemyndigheter for godkjenning. Oppkjøpet forventes å være sluttført innen utgangen av juni 2024.

Rådgivere for Moreld inkluderer Wikborg Rein, Carter Ledyard & Milburn, Marriott Harrison, SR1 Markets, Pareto og PricewaterhouseCoopers.

Andre liknende nyheter

Stangeland Gruppen: Aldri hatt høyere omsetning

Stangeland Gruppen hadde i 2023 en EBITDA på over 443 millioner kroner og passerte tre milliarder i omsetning for første gang. I tillegg hadde eiersel…

Etablerer trehub på Jæren

– I en byggebransje hvor bærekraft og miljø endelig kommer stadig høyere opp på dagsorden, ser vi i Woodlink en nødvendighet og muligheter i det å eta…

Et halvt århundre i Sig. Halvorsen

– Sig. Halvorsen er stolte av å annonsere at Sven Arvid Sola mandag 17. juni har vært ansatt i bedriften i imponerende 50 år. I en tid hvor karriereve…

© Næringsforeningen 2019-2024 Sidekart Personvern og vilkår for bruk
Umbraco CMS fra MarkedsPartner