Rapport som synliggjør verdiskapningspotensialet i havbruk til havs

Havbruk til havs kan bli et nytt norsk industrieventyr. Det kommer fram i en ny forskningsrapport utarbeidet på oppdrag fra Stiim Aqua Cluster og Norsk Industri. Veksten forutsetter imidlertid at de rette rammebetingelsene er til stede.
09.desember 2020 Stiim Aqua Cluster og Norsk Industri
Rapporten «Verdiskaping og veikart for havbruk til havs» ble lagt frem av professor Torger Reve fra BI og professor Ragnar Tveterås fra UiS 7. desember.

Rapporten «Verdiskaping og veikart for havbruk til havs» ble lagt frem av professor Torger Reve fra BI og professor Ragnar Tveterås fra UiS 7. desember.

I rapporten synliggjøres potensialet for vekst i lakseproduksjon, arbeidsplasser og øvrig verdiskaping innen havbruk til havs. Verdiskaping for den totale norske lakse- verdikjeden med ringvirkningsnæringer, målt i faste 2020 kroner, kan bli 87-100 milliarder kroner i 2030 til 160-260 milliarder kroner i 2050. For havbruk til havs leder scenariene til en verdiskaping for verdikjeden med ringvirkningsnæringer på 2-7 milliarder kroner i 2030 til 30-90 milliarder kroner i 2050.

Store investeringer må til I rapporten pekes det på at det er nødvendig med enorme investeringer for å bygge og vedlikeholde kapasitet i alle ledd i verdikjedene for laks. Scenariene til forskerne tilsier at det vil være behov for investeringer i tiårsperioden 2021-2030 for den totale lakseoppdrettsbaserte verdikjeden på 133-164 milliarder kroner. Det inkluderer investeringer i bygninger, maskiner, fartøy, havbruksanlegg med mer. I 2041-2050 øker investeringene til hele 340-680 milliarder.

Rammevilkår og vilkår Forskerne har i sitt veikart for videre utvikling av norsk havbruk til havs listet opp tiltak som må gjennomføres for å realisere en bærekraftig utbygging av havbruk til havs. Det å sikre tilstrekkelig framdrift er kritisk for å skape en bærekraftig vekst fra nå og mot 2030, og i rapporten legges mye av ansvaret på politiske myndigheter og offentlige forvaltningsorganer som må sikre gode vilkår for vekst. Blant tiltakene som må på plass er blant annet endring, dispensasjon fra eller etablering av nye lover og forskrifter, vedtak fra myndighetenes side innenfor eksisterende lover og forskrifter, etablering av kompetanse og kapasitet i offentlige forvaltningsorganer, offentlige økonomiske tilskudd og risikoavlastning, forskning og utvikling, læring og kunnskapsoverføring.

I rapporten går forskerne nærmere inn på de ulike tiltakene og gir sine anbefalinger.

Hele rapporten, samt opptak av webinaret der rapporten ble lagt fram, er tilgjengelig på Stiim Aqua Clusters nettside.

Et fremtidig fall i den norskepetroleumseksporten er noe av bakteppet for at forskerne mener det nå bør satses på havbruk til havs. For regjeringen betyr dette i praksis at den evner å omsette visjoner for havøkonomien til helt praktiske tiltak i form av nye regler og standarder, arealtildeling og prosedyrer for lisenstildeling.

Andre liknende nyheter

Fylkeskommunen inviterer til dialogkonferanse: Bygging av dagsturhytter i Rogaland

Rogaland fylkeskommune planlegger å utlyse en konkurranse om bygging av dagsturhytter i kommunene i Rogaland i løpet av februar 2021. I denne forbind…

Går motstrøms og satser lokalt

Berg-Hansen styrker den lokale satsningen i Stavanger og har ansatt ny daglig leder. Eli Valborg Lindland kjenner næringslivet og markedet i Stavanger…

Styrker tilbudet til offentlig sektor

Karabin styrker seg i Stavanger og ansetter tidligere rådmann i Eigersund kommune, Gro Anita Trøan. Hun er blant de nye seniorene som starter i selska…

© Næringsforeningen 2019-2021 Sidekart Personvern og vilkår for bruk
Umbraco CMS fra MarkedsPartner