Satser på ny bærekraftsløsning

Netpower vil nå tilby en applikasjon for bærekraftig massehåndtering – gjenbruk av jord- og steinmasser fra utbyggingsprosjekter – i det norske markedet.
20.juni 2022 Netpower Web Solutions
Daglig leder John Michaelsen og prosjektleder Anders Endresen på en haug av fyllitt som er gravet frem i forbindelse med bygging på Forus. Slike steinhauger skal det bli mindre av med RockExchange fra Netpower.

Netpower er et lokalt IT-selskap som utvikler skreddersydd software for privat næringsliv og offentlig sektor. I 2021 vant selskapet en offentlig anbudskonkurranse på Island med oppdrag om å utvikle et felles markedssystem for gjenbruk av overskuddsmasser i utbyggingsprosjekter.

Bygg- og anleggsbransjen produserer daglig overskuddsmasser som regnes som avfall, og oppdraget var en del av et innovasjonsprosjekt for grønn omstilling i offentlig utbygging. Bærekraftig massehåndtering handler om å gjenbruke jord- og steinmasser fra et utbyggingsprosjekt, i et annet planlagt prosjekt, slik at man reduserer produksjon og transport av «nye» masser.

– Vi ønsket å lage noe som ikke eksisterte, en applikasjon som kunne fungere som en markedsplass for aktører i bygg- og anleggsbransjen, hvor man kunne tilby og etterspør ulike typer overskuddsmasser. Løsningen måtte være enkel å bruke, enten om man sitter på et kontor, eller er ute i felt med en mobil, forteller Hildur Sif Arnardottir, leder for sentrale offentlige anskaffelser i Rikiskaup på Island.

Applikasjonen fikk navnet «Mølundur», et ordspill som kombinerer de islandske ordene for jord og gjenbruk. Prosjektet er i skrivende stund i siste betatest-fase og rulles nå ut til utvalgte entreprenører på Island.

 

Satser i Norge med RockExchange

Etter at den mye omtalte start-upen LoopRocks ble avviklet, har det vært et hull i markedet. Det finnes i dag en rekke ulike systemer som kan beregne mengden overskuddsmasse i et prosjekt, men ingen av dem kan logge og rapportere bærekraftsdata basert på gjenvunnet masse.

– Derfor vil vi nå tilby applikasjonen vår i det norske markedet, forteller John Michaelsen, daglig leder i Netpower Web Solutions.

– I Norge skal produktet hete RockExchange og vi har allerede hatt flere samtaler med Rogaland fylkeskommune, som lenge har vært på jakt etter et produkt som dette til sine prosjekter. Den interessen vi også opplever fra andre fylkeskommuner og entreprenører gjør at vi nå velger å øke antall utviklere som jobber på produktet. RockExchange blir tilpasset det norske markedet, og nå skal vi satse her hjemme, fastslår Michaelsen. Anders Endresen, prosjektleder i Netpower, tror at den store interessen for produktet skyldes at både bygg- og anleggsbransjen, og lovverket som styrer dem, er i endring.

– EUs retningslinjer om gjenvinning av minst 70 prosent av overskuddsmasser forutsetter at man har gode verktøy for massehåndtering og klimaregnskap.

– Vi tror vårt produkt er verktøyet bransjen har etterspurt til dette formålet, og vi gleder oss til å se appen i bruk også her i Norge, avslutter han.

Andre liknende nyheter

Toneangivende selskaper forener krefter

To veletablerte selskaper innen arkitektur og byggteknikk, Stav Arkitekter og Drag Arkitektur og Byggteknikk går sammen om å forene kompetanse, erfari…

Dfind vil fylle 400 ledige lederstillinger

Kompetansegapet i Rogaland må tettes. Nå har Dfind, som jobber med rekruttering og lederutvikling, ansatt to nye erfarne seniorrådgivere for å styrke…

Styrker merkevaren Byggvell

Birkeland Bruk-konsernet gjør strukturelle endringer og styrker satsingen gjennom navnet Byggvell.

© Næringsforeningen 2019-2023 Sidekart Personvern og vilkår for bruk
Umbraco CMS fra MarkedsPartner