Stavanger mest boligvennlig

Stavanger troner øverst på listen som landets mest boligvennlige storkommune. Det viser ferske tall fra «Boligvennlighetskåringen» i regi av NBBL. Tønsberg havner nederst i kåringen blant landets 20 største kommuner.
08.november 2023 Stavanger kommune
– Kommunene er den viktigste myndighetsaktøren for å sikre at det bygges nok boliger, slik at folk har råd til å eie sin egen bolig, sier Bård Folke Fredriksen, administrerende direktør i NBBL. Foto: Nadia Frantsen

Lykkes man i NBBLs kåring, betyr det at boligbyggingen kan holdes oppe og prisene nede. 

I «Boligvennlighetskåringen» rangerer NBBL i hvilken grad kommunene sørger for at det kan bygges boliger og riktige boliger, samt at tidsbruk og gebyrer er på et fornuftig nivå.

– Kommunene er den viktigste myndighetsaktøren for å sikre at det bygges nok boliger, slik at folk har råd til å eie sin egen bolig. Nå stuper boligbyggingen og salget av nye boliger (til laveste nivå siden 2010). Da er det ekstra viktig at kommunene regulerer nok byggeklare tomter slik at det ikke blir mangel på boliger og voldsom prisstigning når dagens usikkerhet og renteuro har stabilisert seg og boligkjøperne melder seg, sier Bård Folke Fredriksen, administrerende direktør i NBBL.

 

Topp og bunn i kåringen

 • I kåringen ligger Stavanger på førsteplass blant de 20 største kommunene, mens Tønsberg faller fem plasser fra i fjor og havner nederst på en 20. plass.
 • På de øvrige plassene i bunnen av listen, finner vi Oslo og flere kommuner i omegn. Det vil si Bærum, Asker og Lillestrøm.
 • Kristiansand og Sandefjord, som begge tidligere er kåret til mest boligvennlige storkommune, gjør det fortsatt bra, og blir henholdsvis nummer to og tre.  

Lykkes med å dempe prisveksten

Den norske boligmodellen har i flere tiår gjort det mulig for nesten hele befolkningen å eie sin egen bolig. Nå er dette under press på grunn av kraftig økning i boligprisene de siste tiårene.

– Boligvennlighetskåringen identifiserer kommuner med en gode boligpolitiske prestasjoner, som bidrar til å dempe prisveksten. Kåringen viser at noen kommuner legger godt til rette for boligbygging, mens andre kan prestere mye bedre, sier Fredriksen.

En tydelig oppfordring

Fredriksen oppfordrer særlig storkommunene som havner lengst ned på lista å bruke kåringen som et verktøy for å gi innbyggerne et bedre tilbud av boliger fremover i et vanskelig boligmarked.

– Aktiv kommunal tilrettelegging virker. Kommuner som er svake på å tilrettelegge for boligbygging, har få byggeklare tomter og bruker lang tid på reguleringssaker. Det gjør at det igangsettes færre boliger og at prisene blir høyere, og krevende å etablere seg i egen bolig. 

Stavanger på førsteplass

 Av 20 storkommunene havner Stavanger på topp, og skiller seg positivt ut ved:

 • Relativt kort behandlingstid for reguleringsplaner: under 2,5 år fra oppstartsmøte til endelig vedtak i kommunestyret. Til sammenligning bruker Oslo og Bergen over 5 år.
 • Kommunen har ferdig regulerte boligtomter tilstrekkelig for å dekke ti års befolkningsvekst
 • De har lave gebyrer for plan- og byggesak, vann og avløp, og høye investeringer i vei
 • Stavanger har ingen avslåtte private planforslag – det er lett å få tillatelse
 • Scorer jevnt bra og over middels på alle indikatorer, men klatrer også fordi de rapporterer flere tall til SSB/Kostra

Tregere i Tønsberg

Tønsberg faller fem plasser siden forrige kåring, og ligger nå nederst på en 20. plass. Dette skyldes blant annet:

 • Saksbehandlingstid for private reguleringsforslag dobler seg fra 2 år til nærmere 4 år.
 • Hele 61,5 % av private planforslag ble avslått.
 • Likevel noe positiv utvikling i behandling av 12-ukers byggesaker, ned fra 12,3 uker til 9,4 uker, og en økning av andel digitale byggesøknader fra 41 % til 55 %.

Drammen er årets klatrer

NBBLs undersøkelse gir mulighet til å følge utvikling fra år til år. Drammen er årets klatrer blant storkommunene, med en forbedring på hele 10 plasser på hovedindeksen fra 2021 til 2022. Dette skyldes i stor grad kortere saksbehandlingstid på reguleringsplaner. I andre enden faller Bergen mest, og er 10 plasser ned.

«Oslo og omegn» – fortsatt en lang vei å gå

Nordre Follo klatrer seks plasser siden i fjor, men på bunnen av listen finner man fortsatt Oslo (19), Bærum (18), Asker (17) og Lillestrøm (16).

Oslo faller to plasser siden i fjor. Det som slår ut for Oslo sin del er:

 • Tiden for behandling av private planforslag ligger ennå høyt med drøyt 5 år (1908 dager).
 • Andel private planforslag som avvises øker, til 24,4 % (opp fra 14,8 %).
 • Andel ferdig regulerte boligtomter synker, og kan møte befolkningsvekst i 3 år fremover, ned fra 3,3 år.
 • I Oslo ble det ferdigstilt 0,563 % boliger (relativt eksisterende boligmasse), en nedgang fra 0,758 %.
 • Andel igangsettingstillatelser i forhold til befolkningsvekst sank dramatisk til 18,1 % (fra 102,7 % i forrige måling).
 • Alder på førstegangskjøper er stabilt på 28,8 år (opp fra 28,6 år). Mens gjennomsnittlig boligpris er rekordhøy med 93.085 kr/kvm.
 • Av positiv utvikling i Oslo kan nevnes at saksbehandlingstid for 12-ukers saker går noe ned til 6,9 uker (ned med 1 uke), og at andel digitale byggesøknader øker (fra 35,7 % til 43,9 %)

Alle resultater og alle tall finner du her! 

Fakta om kåringen 

 • «NBBL Boligvennlighetskåringen» avdekker hvordan kommunene bidrar til at det bygges nok og rett boliger til befolkningen. Kommunene er den viktigste offentlige myndigheten for boligbygging.  
 • Samfunnsøkonomisk analyse (SØA) har på vegne av NBBL rangert 119 kommuner etter deres evne til å fremme boligbygging. Kommunene blir rangert ut ifra 16 indikatorer som saksbehandlingstid, gebyrer, tomtereserver og boligpriser. 
 • Analysen er basert på 2022 tall, og sammenlignes med 2021.

Andre liknende nyheter

En av landets største: – Stor milepæl

Her blir en av landets største ladestasjoner åpnet av ordføreren i Sandnes. På anlegget kan seks store kjøretøy lade samtidig.

Utslippsmål for 2030 avgjøres i år

Årets statusrapport viser at målet om 50 prosent utslippsreduksjoner i 2030 fortsatt er innenfor rekkevidde.

VB starter satsingen på bærekraft for fullt

Ett år etter at rundt 50 rørleggerbedrifter valgte å etablere Norges første landsdekkende rørleggerkonsern, tar VB Gruppen fatt på nye krav og forvent…

© Næringsforeningen 2019-2024 Sidekart Personvern og vilkår for bruk
Umbraco CMS fra MarkedsPartner