Går inn i nytt fond

Presåkornfondet Validé Invest II er en realitet. Lyse, TDVeen, DSD og Stavanger kommunes vekstfond går alle inn i et nytt investeringsfond for næringsutvikling og investering i tidlig fase. – Vi går inn i presåkornfondet for å styrke det rogalandske økosystemet for gründere og investorer, sier investorgruppen.
02.oktober 2020 Validé
VALIDÉ INVEST II, STYRET: Kjell Skappel (f.v.), CEO i TDVeen, Johannes Løyning, investeringsdirektør i Validé, Anne Cathrin Østebø, CEO Validé AS, Kjartan Melberg, investeringsdirektør i DSD, Eirik Sønneland, fondsforvalter i Validé og Ørjan Aukland, leder for Lyse investeringer. (Foto: Hilde Garlid, Validé)

Ti investeringer er til nå gjort i presåkornfondet Validé Invest I. Fondet ble opprettet i 2016, og var på 30 millioner kroner. Det gjenstår cirka én til to investeringer i fondet, og tiden er moden for å realisere et fond II.

– Investeringsfasen i et fond som dette er på ca fire år, og resultatene etter disse årene er intet mindre enn imponerende, sier Anne Cathrin Østebø, CEO og Validé.

 

Det gror i tidlig fase

– Erfaring viser at 1 kroner investert av presåkornfondet bidrar til ytterligere 16 kroner i annen kapital. De ti selskapene har tilsammen hentet inn 156,3 millioner kroner i offentlig og privat kapital i tillegg til investeringene fra Validé Invest I, sier Johannes Løyning, investeringsdirektør i Validé.

De ti selskapene utvikler løsninger for globale utfordringer innen energi, helse, utdanning, simulering, gjenbruk og smart-teknologi, og alle har nasjonal og/eller internasjonalt vekstpotensial.

– Vi er stolte over hva gründerne, selskapene og investorene har fått til, sammen, sier Eirik Sønneland, fondsforvalter i Validé.

 

Private og offentlige våghalser

Validé er en godkjent presåkornforvalter. Det er en del av samfunnsoppdraget til Innovasjon Norge å støtte tidlig-fase-næringsutvikling med presåkornkapital, men de går ikke hele den veien alene. Presåkornfond må ha med seg private investorer før fondene etableres. Til Validé Invest I gikk private aktører som Rogaland kunnskapsinvest, SR-bank og vekstfondet til Stavanger kommune inn kapitalen. Validé Invest II får nå en solid start med investeringsaktører som Lyse, TDVeen og DSD. Vekstfondet til Stavanger kommune går inn med 1,5 millioner kroner.

– For å bidra til at man lykkes med regional innovasjon og utvikling er det viktig at kapital er tilgjengelig i alle faser av et selskaps livssyklus. Valide er i den settingen en viktig bidragsyter ved å tilgjengeliggjøre kapital i en veldig tidlig fase hvor risikoen er høy og det er relativt lite annen tilgjengelig kapital. Vårt ønske med investeringen er at fondet skal bidra til å utvikle de neste smarte bærekraftige ideene og gjøre dem rigget for videre vekst, sier Ørjan Aukland, leder for Lyse investeringer.

– DSD ønsker å investere i selskaper, fond eller prosjekter som kan realisere grensesprengende ideer, skape verdensledende teknologi og bidra i samfunnet vi er en del av. For å nå slike ambisiøse målsetninger er det behov for kapital. Siden vi i DSD ikke har anledning til selv å følge flere selskaper direkte i pre-såkorn fasen, er vi glade for å være med på å utvikle spennende start-ups med lokal forankring gjennom en eierandel i fondet Validé Invest II, sier Kjartan Melberg, investeringsdirektør i DSD.

– Vi er ydmyke over å få jobbe sammen med disse i et nytt fond som skal hente fram de beste ideene og gründerne. Investorene bringer inn tung og bred kompetanse. Vi er nå klare til å gjøre de første investeringene fra fondet, samtidig som vi er i dialog med flere offentlige og private investorer om å bli med, sier Sønneland.

– Vi er svært stolt over å få med sterke aktører til dette viktige initiativet. Lyse, TDVeen, DSD og politikerne i Stavanger viser vilje til å løfte rogalandsk næringsliv, sier Anne Cathrin Østebø, daglig leder i Validé AS.

 

Den vanskelige førsteinvesteringen

For dem som skal starte egen virksomhet finnes det regionale, nasjonale og internasjonale venturefond som er sultne på å investere i nye produkt og løsninger som har bevist at teknologien virker, som har et stort marked og som har gjennomført salg til strålende, fornøyde kunder. For gründere og selskap som befinner seg i fasen før dét; altså i den perioden der ideer skal bli til prototyper, prototyper skal testes i markedet, kunder skal signeres og produksjonen skal skaleres opp, er det imidlertid langt mellom aktører. Svært få våger å investere pengene sine i noe så risikofylt som en knallgod idé som har potensial til å bli en forretningssuksess. Men de finnes. Forvalterne av presåkornfondet har spisskompetanse på å dekode levedyktige ideer. Innovasjonsselskapet Validé har mer enn 20 års erfaring som rådgivere og forretningsutviklere fra forskere og gründere. Kompetansen, nettverket og årelang erfaring fra næringsvekst i tidlig fase brukes i screeningen av selskapene før investering. Validé sine forretningsutviklere har spesiell kompetanse innen energi, helse/medtech og smart teknologi. Målet for fondet er å bygge arbeidsplasser, gi avkastning for investorene og bidra til generell næringsutvikling og omstilling i regionen.

– Den første investeringen er et trangt nåløye for gründere å komme gjennom. Vi er blant de få i landet som representerer «den vanskelig første-investeringen», sier Sønneland.

 

FAKTA

Presåkornfond: Et presåkornfond skal avlaste risiko og utløse private investeringer i tidlige faser. Fondet skal også bidra til raskere vekst ved å tilføre kompetent kapital. Investeringen skal gjøre oppstartselskapene i bedre stand til å skaffe mer kapital selv i neste runde.

Hvem kan få presåkorninvestering?

• Norskregistrerte, innovative oppstartbedrifter med et betydelig vekstpotensial

• Bedriften må være yngre enn fem år regnet fra registreringsdato i Enhetsregisteret

• Liten eller mellomstor bedrift som ikke er børsnotert. (Kilde: Innovasjon Norge)

 

Validé Invest II

Validé Invest II AS Presåkornfond opprettet 1.juli 2020 med mål om en forvaltningskapital på 30 millioner kroner. Investorer i Validé Invest II AS: Innovasjon Norge, Lyse AS, TDVeen AS, DSD AS, Stavanger kommune vekstfond og Validé AS. Mål om å investere i cirka ti nye selskaper.

 

Validé Invest I

Validé Invest I Presåkornfond opprettet i 2016, på 30 millioner kroner. Fondet gir selskaper i en oppstartsfase både kompetanse og kapital slik at de kan gjøre prosjektene attraktive for andre typer investorer; som såkornfond, annen risikokapital, Angel Investment, og så videre. Det langsiktige målet er at presåkorn-porteføljen også gir Validé en positiv avkastning på investeringene. Investorer i Validé Invest I AS: Innovasjon Norge, Rogaland kunnskapsinvest (som eies av: SIVA, Rogaland fylkeskommune, Ipark AS, Jakob Hatteland Group Management AS, Smedvig Capital AS), SR-bank, Validé Haugesundregionen, Validé AS og Stavanger kommune. 10 selskap fra Validé AS sin portefølje har fått investering fra Validé Invest I: Foodback AS, Qwave AS, Terp AS, PaleBlue AS, Alginor AS, Exedra AS, Ecofiber Recycling AS, SmartCrowding AS, Centraflow AS og Aniport AS. Fondets levetid er ti år. Fire første år: Investere i cirka ti selskap. Etter seks år: Følgeinvesteringer til modning og salg. Siste året; Exits.

Andre liknende nyheter

Sandnesbedrift med rekordvekst

IT-selskapet Upheads fra Sandnes har etablert seg som en av de fremste norskeide IT-leverandørene. Nå viser det seg at annerledesåret 2020 blir bedrif…

Veidekke bygger om Hetland VGS

Veidekke har fått i oppdrag av Rogaland fylkeskommune å rehabilitere og utvide Hetland videregående skole i Stavanger blant annet med et miljøsertifis…

Nysnø går inn i Validé Invest II

Nysnø Klimainvesteringer investerer i Validé Invest II – et presåkornsfond som bidrar med kapital og kompetanse til innovative selskaper i oppstartsfa…

© Næringsforeningen 2019-2021 Sidekart Personvern og vilkår for bruk
Umbraco CMS fra MarkedsPartner