VB starter satsingen på bærekraft for fullt

Ett år etter at rundt 50 rørleggerbedrifter valgte å etablere Norges første landsdekkende rørleggerkonsern, tar VB Gruppen fatt på nye krav og forventninger til bærekraft. Fra regnskapsåret 2025 skal konsernet rapportere i henhold til EUs bærekraftsdirektiv.
19.juni 2024 VB Gruppen
Konsernsjef i VB Gruppen, Anders Almestad.

VVS-bransjen spiller en stadig større rolle i utviklingen av bærekraftige samfunn. Samtidig har bransjen en lang vei å gå for å systematisere bærekraftsarbeidet og å ta ut potensialet. En viktig driver bak etableringen av VB Gruppen.

– Da vi etablerte VB Gruppen var en av driverne nye krav og økte forventinger knyttet til bærekraft. Der bransjen står i dag ser vi at det å styrke bærekraftsarbeidet kan være et stort konkurransefortrinn, men vi ønsker samtidig å bidra til å dra bransjen som helhet i en mer bærekraft retning. Med tiltakene vi nå har igangsatt legger vi grunnlaget for å gjøre nettopp det, forklarer konsernsjef i VB Gruppen Anders Almestad.

Skal man gjøre bærekraft til et konkurransefortrinn er man avhengig av både spisskompetanse og ressurser.

– For enkeltbedrifter kan det være krevende å levere på bærekraftsområdet. Både når det gjelder etterlevelse av nye regelverk, men også når det kommer til krav og forventninger fra kunder og spesifikke prosjekter. Denne kompetansen ønsker vi å bygge opp på tvers av konsernet. De som jobber i drift skal kunne være gode rådgivere, samtidig som konsernet skal kunne håndtere det administrative og utvikle løsninger for hele bransjen, forklarer Almestad.

 

VB Gruppen skal rapportere i henhold til EU-standarder

Det mest omfattende tiltaket VB Gruppen nå har igangsatt handler om rapportering. Med 850 ansatte og 1,8 milliarder omsetning i konserndelen av VB Gruppen, må selskapet fremover rapportere i henhold til EUs nye bærekraftsdirektiv, CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive). Direktivet regulerer ikke bare det som handler om klima og miljø, men alle dimensjoner innenfor bærekraft, inkludert sosiale og forretningsetiske forhold.

– Før vi kan ta de store og målrettede grepene på bærekraftsområdet, må vi forstå hvor skoen trykker, og hvor de største mulighetene ligger. Rent praktisk innebærer det å nå få på plass en skikkelig rapporteringsrigg, forklarer Innkjøp og Miljøsjef i VB Gruppen Arne Kristian Olsen.

Arbeidet som nå er igangsatt skal gjøre VB Gruppen i stand til å rapportere i henhold til EUs bærekraftsdirektiv fra regnskapsåret 2025.

– For å få et klart bilde av hvor vi kan gjøre størst forskjell, er vi avhengig av å gjøre gode analyser. Vi gjennomfører for øyeblikket en dobbel vesentlighetsanalyse, der vi går i dybden på VBs rolle i hele verdikjeden og hvordan vi som selskap påvirker omgivelsene våre. Samtidig ser vi på hvordan vi blir påvirket av bærekraftsforholdene rundt oss, forklarer Olsen. I denne prosessen henter VB Gruppen kunnskap fra hele bransjen.

– Dette er en inkluderende prosess, der vi intervjuer interne og eksterne interessenter, inkludert både kunder og leverandører. På den måten kan vi ta perspektivene til hele bransjen med i betraktningen når vi nå utarbeider en egen rapporteringsstruktur, forklarer Olsen.

VB Gruppen medlem av UN Global Compact I tillegg til å ha igangsatt arbeidet med CSRD-rapportering har VB Gruppen også nylig blitt medlem i UN Global Compact. Organisasjonen har over 22 000 medlemmer i 160 land, og lokale nettverk i rundt 70 land, fordelt på alle kontinenter, inkludert Norge. Det lokale nettverket i Norge er et av nettverkene med aller størst vekst.

– Dette gir oss tilgang til masse spennende medlemsaktiviteter og arrangementer for nettverks- og erfaringsutvikling. Vi gleder oss til å lære av andre, og etter hvert også kunne dele mer av det vi skal gjøre i VVS-bransjen, avslutter Olsen.

Andre liknende nyheter

Har flyttet til K8

Advokatfirmaet Thommessen har flyttet inn i K8-bygget i sentrum.

En av landets største: – Stor milepæl

Her blir en av landets største ladestasjoner åpnet av ordføreren i Sandnes. På anlegget kan seks store kjøretøy lade samtidig.

Utslippsmål for 2030 avgjøres i år

Årets statusrapport viser at målet om 50 prosent utslippsreduksjoner i 2030 fortsatt er innenfor rekkevidde.

© Næringsforeningen 2019-2024 Sidekart Personvern og vilkår for bruk
Umbraco CMS fra MarkedsPartner