Mandat for fagråd og lokalstyrer i Næringsforeningen

Næringsforeningen i Stavanger-regionen (NiS) jobber for å bidra til bedre rammevilkår for våre medlemsbedrifter, drive kompetansedeling i tråd med næringslivets utvikling, og i tillegg skape gode nettverk. NIS har sitt nedslagsfelt fra Ryfylke i nord til Dalane i sør. Her er mandatet for våre fagråd og lokalstyrer.

Fagrådene og lokalstyrene arbeider etter Næringsforeningens visjon og verdier og er styrets og administrasjonens forlengede arm innenfor de respektive bransjer/fagmiljøer/geografiske områder, og representerer en svært viktig del av Næringsforeningen. 

Deres oppgaver vil eksempelvis være: 

 • Arbeide for bransjen/regionens næringsutvikling, konkurransekraft, omdømme og nye arbeidsplasser. 
 • Bringe inn aktuelle saker til administrasjon, styret og næringslivsmagasinet Rosenkilden og øvrige medier. 
 • Lage aktuelle møteplasser for næringslivet for å diskutere næringspolitikk og utvikling, eller kompetansedeling. 
 • Ta initiativ til aktuelle utredninger/høringer/kartlegginger.
 • Jobbe næringspolitisk i samarbeid med administrasjonen i Næringsforeningen. 

 Struktur og sammensetning:

 • Består av 8-12 medlemmer pr. råd eller styre i sentrale posisjoner i medlemsbedrifter, hvorav et medlem velges som leder årlig. 
 • Gruppene aksepterer selv nye medlemmer og sirkulerer på oppgaver.
 • Skal tilstrebe mangfold (kjønn, alder, etnisitet og faglig bredde/ tilhørighet) for å være representativ. 
 • Næringsforeningen har en administrativ person i hver gruppe. 
 • Lager arbeidsplan for prioriterte oppgaver som er beskrevet under hver gruppe.  
 • Skal være tydelig på hvilke bærekraftsmål de jobber spesielt med å nå.

 

Spørsmål om arbeidet i de ulike rådene og styrene kan rettes til rådets leder eller den administrative kontakten i Næringsforeningen. 


Det er i tillegg utarbeidet egne retningslinjer. 
Disse blir tilsendt til hvert enkelt medlem. 

© Næringsforeningen 2019-2024 Sidekart Personvern og vilkår for bruk
Umbraco CMS fra MarkedsPartner