U37 Ledernettverk

Næringsforeningen sin ressursgruppe U37 tilbyr deg som er ung leder en arena for erfaringsutveksling og kompetansedeling. 

I ledernettverket møter du personer i fra ulike bedrifter med erfaringer rundt det å være ung med lederansvar.  Gjennom månedlige samlinger drar man nytte av hverandres kompetanse og ressurser til å ta opp dagsaktuelle temaer innenfor ledelse, som vil bistå deg i din jobb som ung leder. I tillegg knytter man nettverk med mennesker i lignende situasjon som seg selv, som en kan dra nytte av som sparringspartner i løpet av karrieren. Tilbakemeldingene fra årets kull er at man har stiftet gode bekjentskap en vil holde kontakten med videre, samt bredere forståelse for hvordan en skal håndtere ulike lederutfordringer.

Gjennom Ledernettverket får du som ung leder faglig påfyll, kompetanseutveksling, nettverk og inspirasjon. Ledernettverket skal være en arena med faste deltakere som samles en gang i måneden gjennom 1. år. Hver samling vil ha et overordnet tema som er relevant for lederrollen.

Vi tilbyr nå 15 plasser med oppstart i august. Søknadsfrist: 10. juni 2024

Kriterier for å bli med:

  • Du besitter leder rolle og/eller ansvar budsjett/personal/resultat
  • Du er under 37 år
  • Du er bosatt i Rogaland med mulighet for deltakelse på samlinger i Stavanger.

Krav for deltakelse:

  • Som deltaker forventes det at du deltar aktivt i nettverket. Passive medlemmer fases ut etter skjønn fra arrangør.
  • Informasjonen som deles i gruppen anses som konfidensielt. NDA ved oppstart.

Slik søker du: Fyll ut skjema og send oss 125 tegn på din motivasjon til å bli med!

For mer informasjon, se vår Personvernerklæring.

© Næringsforeningen 2019-2024 Sidekart Personvern og vilkår for bruk
Umbraco CMS fra MarkedsPartner